Transgenerační trauma v těle a pohybu Kapacita semináře je naplněna. Již se nepřihlašujte.

_
s
Cena: 2 400 Kč
Snížená cena 1 950 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.
Kapacita je naplněná.
Lektor:

MUDr. Radana Syrovátková

Termín so 9:00-19:00 - ne 9:00-16:00
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Pro koho je seminář určen

  • pro zájemce o taneční a pohybovou terapii
  • pro studenty psychologie
  • pro psychoterapeuty pracující s traumatem
  • pro kohokoliv, koho zajímá transgenerační trauma

Popis semináře

Masivní sociální trauma nelze zpracovat v jedné generaci. Traumatický emoční obsah se nezpracovaný zadržuje v těle. Jedině na tělesné úrovni lze oslovit trauma a případně je zhojit. Terapeut sám musí mít přístup k paralelním obsahům (sociální trauma), popřením, zamrznutím, odštěpeným a disociovaným obsahům. Nezhojené trauma zadržené v těle se přenáší neverbálně na další generaci. Práce s masivním osobním a skupinovým traumatem je budoucí chléb evropského psychoterapeuta.

Workshop zaměřený na taneční terapii ve vztahu k transgeneračnímu traumatu a práci s ním se dotkne všech těchto okruhů, účastníci se seznámí se základními mechanismy práce, pomocí sebezkušenosti si budou moci osvojit představu o jednotlivých mechanismech a principech tady a teď. Tělesná paměť traumatu je pohybem zvědomována, zpracovávána a symbolizována na úrovni těla, obrazu, slova.

Co se na semináři dozvíte

  • základní koncepty práce s traumatem v tělesné práci
  • základní mechanismy předávání transgeneračního traumatu a možné projevy a intervence v pohybu
  • zažijete pohybovou práci s generačními tématy
  • kreativní pohled na pohybovou práci s obranami na tělesné úrovni

Semináře, které je vhodné absolvovat před tímto seminářem

  • Pro tento seminář není potřeba mít žádné psychologické vzdělání ani žádné předchozí semináře.

Profil lektora

MUDr. Radana Syrovátková, BC-DMT, je psychiatr, psychoterapeut a taneční a pohybový terapeut. Vzdělání v oblasti taneční a pohybové terapie získala pod ADTA – American Dance Therapy Association, a praktikuje ji cca 20 let se svými klienty. Je zakladatelkou TANTER – České asociace taneční a pohybové terapie, kde také vyučuje budoucí terapeuty, superviduje, přednáší, publikuje.


Zpět