Péče o umírající a doprovázení 18 volných míst

_
s
Cena: 2 250 Kč
Snížená cena 1 800 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.

Pro objednání se musíte přihlásit.
Pokud nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Lektor:

PhDr. Alena Mocková

Termín 15.-16.11.2024 pá 16:00-20:00; so 9:00-18:00
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Pro koho je seminář určen

  • pro ty, kteří chtějí alespoň trochu porozumět svému postoji k smrti a umírání
  • pro ty, kteří chtějí být nablízku těm, kteří o někoho drahého přišli nebo právě přicházejí
  • pro ty, kteří mají strach, jak se zachovají, až se do takové situace dostanou
  • pro ty, kteří chtějí být nablízku svým nejbližším v posledních dnech a týdnech života
  • pro ty, kteří již tuto zkušenost mají a těžko se se svou ztrátou vyrovnávají

Popis semináře

Smrt je součástí života. Pokud mě bude téma smrti děsit nebo naopak příliš fascinovat, nemohu druhého účinně doprovodit, ale dokonce ani žít autentický život. Na semináři se kromě praktických věcí, jakými jsou současné cíle a možnosti paliativní péče (včetně hospicové péče), budeme zabývat fyzickými potřebami a projevy v procesu umírání atd. Zamyslíme se nad vlastním postojem ke smrti, strachu a utrpení. Hlouběji se podíváme na jednotlivé fáze lidské psychiky včetně psychické zátěže v těchto fázích. Řekneme si jak být co nejlepšími průvodci a také jak sami sebe v celém procesu ochránit. Letmo nahlédneme na možnosti nejen psychohygieny, ale i využitelnosti některých technik z konceptů Logoterapie nebo Validace. Nedílnou součástí celého semináře je pak prostor pro sdílení vlastních zkušeností, diskuzi i sebeprožitek.

Co se na semináři dozvíte

  • jaké jsou možnosti paliativní a hospicové péče
  • jak pracovat s fázemi reakce na psychickou zátěž
  • jak se nebát vlastní bezradnosti a otázek
  • jak hovořit o bolesti, strachu, smrti a utrpení
  • jak pracovat s vlastní bolestí

Profil lektora

PhDr. Alena Mocková působí jako autorka a lektorka akreditovaných programů pro pracovníky v sociálních službách i sociální pracovníky. Kromě zdravotního vzdělání je absolventkou oboru Speciální výchova pro zdravotně postižené na FTVS UK, ale také několika výcviků, např. pětiletého Systemické supervize a koučinku a ročního Validace podle Naomi Feil. Je také trenérkou paměti II. stupně a členkou ČSTPMJ (Českého svazu pro trénování paměti a mozkový jogging). Tématem umírání se zabývá již velmi dlouho a nejen, že je nedílnou součástí její přednáškové činnosti a častým „návštěvníkem“ supervizních sezení, ale také sama měla tu čest mnoho lidí a jejich rodin přímo doprovodit.


Zpět