Víkendové semináře

Zde je k dispozici automaticky aktualizovaná tabulka s přehledem volných míst a termínů.
Komunikační techniky termín bude upřesněn, podzim 2020 Mgr. Katarína Loneková Volná místa: 0
Základy logoterapie a logodiagnostiky termín bude upřesněn, podzim 2020 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 0
Strukturované metody logoterapie termín bude upřesněn, podzim 2020 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 0
Spiritualita, náboženskost a psychoterapie termín bude upřesněn, podzim 2020 MUDr. Prokop Remeš Volná místa: 0
Hlubinně psychologický výklad Bible (Základy hagioterapie) termín bude upřesněn, podzim 2020 MUDr. Prokop Remeš Volná místa: 0
Práce s psychosomatickými příznaky v pohybu - taneční a pohybová terapie termín bude upřesněn, podzim 2020 MUDr. Radana Syrovátková Volná místa: 0
Technika řeči a výrazová hlediska mluveného projevu termín bude upřesněn, podzim 2020 MgA. Miroslava Vydrová Volná místa: 0
Asertivní komunikace 4.-5. duben 2020 Mgr. Ondřej Majuk Volná místa: 0
Tragická triáda logoterapie termín bude upřesněn Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 0
Taneční a pohybová terapie - zdroje kreativity v těle termín bude upřesněn, podzim 2020 MUDr. Radana Syrovátková Volná místa: 0
Práce s dětskou a adolescentní skupinou termín bude upřesněn, podzim 2020 PhDr. Václava Masáková Volná místa: 0
Práce se stresem termín bude upřesněn PhDr. Alena Halamová Volná místa: 0
Základy existenciální analýzy termín bude upřesněn, zima 2021 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 0
Řešení konfliktů vyjednáváním termín bude upřesněn, zima 2021 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 0
Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii (Cyklus 4 seminářů během 2 let) termín bude upřesněn, zima 2021 Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D. Volná místa: 0
«» | | 3 |