Víkendové sebezkušenostní semináře a seznam seminářů

Víkendové semináře jsou přístupné pro veřejnost.
 

 • Místo konání: PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4 (pokud není uvedeno jinak v seznamu seminářů). Plánek najdete na stránce Kontakty.
 • Informace: na studijním oddělení (H. Králová) na telefonu 267 913 634 nebo e-mailu bcstudijni@pvsps.cz. Aktuální informace o tom, které semináře jsou již obsazené, najdete u příslušného semináře v seznamu seminářů. Pokud je na semináři malý počet volných míst, raději si prosím ověřte na studijním oddělení, jestli již není naplněný.
 • Časový rozvrh: je uveden u každého semináře v seznamu seminářů.
 • Vezměte si s sebou přezůvky.
 • Po semináři dostanete potvrzení o jeho absolvování.
 • Téměř všechny semináře pořádané PPF mohou být uznány Asociací klinických psychologů jako kontinuální vzdělávání klinických psychologů. Pokud potřebujete potvrzení pro kontinuální vzdělávání pro klinické psychology, je nutné o něj požádat alespoň 5 týdnů před konáním semináře. 

UPOZORŇUJEME, ŽE BEZ ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY SE NEMŮŽETE ZÚČASTNIT SEMINÁŘE, NESTAČÍ JEJ ZAPLATIT.
 

Přihlášení na seminář:

 • Přihlášku na seminář si můžete stáhnout ve formátu Wordu zde.
 • Přihlášku na seminář posílejte na e-mail: bcstudijni@pvsps.cz nebo na adresu: PVŠPS-PPF, Studijní oddělení, Hekrova 805, Praha 4, 149 00 
 • Přihláška je platná pouze s údaji o zaplacení.
 • Údaje k placení najdete na stránce platby.
 • Přihlášky jsou vyřizovány podle pořadí, ve kterém došly. V případě, že bude seminář již obsazen, zašleme Vám zprávu. Přihlášeným účastníkům účast na semináři již nepotvrzujeme. Všechny potřebné informace o semináři jsou uvedeny v seznamu seminářů níže. Škola a lektoři mají právo na konečné rozhodnutí o účasti přihlášených na semináři bez odůvodnění.

Leták s programem seminářů k tisku si můžete stáhnout zde.

Seznam seminářů:

Práce s dětskou a adolescentní skupinou PhDr. Václava Masáková 11.-13. květen 2018
Muzikoterapie a rozvoj osobnosti hudebním médiem PhDr. Jitka Pejřimovská 25.-27. květen 2018
Spiritualita Otců pouště - Psychoterapeutické inspirace MUDr. Prokop Remeš 25.-27. květen 2018
Komunikační techniky Mgr. Katarína Loneková 1.-3. červen 2018
Relaxace - autogenní trénink Mgr. Lenka Procházková 2.-3. červen 2018
Terapie zpěvem Mgr. Pavla Štěpničková 9.-10. červen 2018
Řešení konfliktů vyjednáváním (Kapacita semináře je již naplněna) Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. 11.-12. květen 2018
Důvěra místo strachu (Kapacita semináře je již naplněna) Mgr. Pavla Štěpničková 12.-13. květen 2018
Transakční analýza (Kapacita semináře je již naplněna) PhDr. Jiří Libra 25.-26. květen 2018
Gestalt terapie-poznávání sebe a druhých "Tady a teď" (Kapacita semináře je již naplněna) MUDr. Marie Štefanová 26.-27. květen 2018
Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi III, (Eros a láska) (Kapacita semináře je již naplněna) Mgr. Jakub Zlámaný, PhD. 7.-8. červen 2018
Dramatizační metody v psychoterapii (Kapacita semináře je již naplněna.) Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. 8.-9. červen 2018
Psychologie a patologie lidské sexuality I.; II. (Kapacita semináře naplněna) Doc. PhDr. Jan Kožnar 22.-24. červen 2018
Základy koučování Ing. Jiří Kunčar podzim 2018
Relaxační techniky a techniky zvládání stresu Mgr. Pavla Štěpničková podzim 2018
Fyzioterapie - bolest, stres, napětí a jak s tím pracovat Mgr. Petr Zahradník podzim 2018
Asertivní komunikace Mgr. Ondřej Majuk podzim 2018
Základy koučování Ing. Jiří Kunčar podzim 2018
Práce s tělem v psychoterapii Saša Heidlerová; Eva Havrdová podzim 2018
Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi II, (Thanatos-smrt a smrtelnost) Mgr. Jakub Zlámaný, PhD. podzim 2018
Rogersovská psychoterapie Saša Heidlerová; Eva Havrdová podzim 2018
Hlubinně psychologický výklad Bible (Základy hagioterapie) MUDr. Prokop Remeš podzim 2018
Spiritualita, náboženskost a psychoterapie MUDr. Prokop Remeš podzim 2018
Autogenní trénink Mgr. Iva Dušková podzim 2018
Skupinová a individuální práce s dětmi a mládeží Mgr. Eva Petráková podzim 2018
Technika řeči a výrazová hlediska mluveného projevu MgA. Miroslava Vydrová podzim 2018
Práce se stresem PhDr.Alena Halamová podzim 2018
Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D. podzim 2018
Laická pomoc bližnímu v krizi Mgr. Alexandra Černá Lammelová podzim 2018
Biodynamické masáže v psychoterapii Mgr. Johana Špicnerová; Mgr. Martina Ambrožová podzim 2018
Základy logoterapie a logodiagnostiky Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. podzim 2018
Strukturované metody logoterapie Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. podzim2018
Taneční a pohybová terapie - zdroje kreativity v těle MUDr. Radana Syrovátková podzim 2018
Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi I. (Autenticita-bytí sám sebou) Mgr. Jakub Zlámaný, PhD. podzim 2018
Strach v sociálních situacích a kognitivně-behaviorální terapie Mgr. Katarina Durecová podzim 2018
Psychoterapie a šamanismus Mgr. Pavla Štěpničková podzim 2018
Základy existenciální analýzy Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. zima 2019
Rodinná diagnostika a terapie Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. zima 2019
Psychoterapie poruch příjmu potravy PhDr. David Krch zima 2019
Arteterapie PhDr. Ingrid Hanušová, PhD. zima 2019
Setkání s výrazem - setkání se sebou i s druhými Mgr. et MgA. Lucie Essenza zima 2019
Racionálně-emotivně-behaviorální terapie A. Ellise Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. jaro 2019