Víkendové sebezkušenostní semináře a seznam seminářů

Víkendové semináře jsou přístupné pro veřejnost.
 

 • Místo konání: PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4 (pokud není uvedeno jinak v seznamu seminářů). Plánek najdete na stránce Kontakty.
 • Informace: na studijním oddělení (H. Králová) na telefonu 267 913 634 nebo e-mailu bcstudijni@pvsps.cz. Aktuální informace o tom, které semináře jsou již obsazené, najdete u příslušného semináře v seznamu seminářů. Pokud je na semináři malý počet volných míst, raději si prosím ověřte na studijním oddělení, jestli již není naplněný.
 • Časový rozvrh: je uveden u každého semináře v seznamu seminářů.
 • Vezměte si s sebou přezůvky.
 • Po semináři dostanete potvrzení o jeho absolvování.
 • Téměř všechny semináře pořádané PPF mohou být uznány Asociací klinických psychologů jako kontinuální vzdělávání klinických psychologů. Pokud potřebujete potvrzení pro kontinuální vzdělávání pro klinické psychology, je nutné o něj požádat alespoň 5 týdnů před konáním semináře. 

UPOZORŇUJEME, ŽE BEZ ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY SE NEMŮŽETE ZÚČASTNIT SEMINÁŘE, NESTAČÍ JEJ ZAPLATIT.
 

Přihlášení na seminář:

 • Přihlášku na seminář si můžete stáhnout ve formátu Wordu zde.
 • Přihlášku na seminář posílejte na e-mail: bcstudijni@pvsps.cz nebo na adresu: PVŠPS-PPF, Studijní oddělení, Hekrova 805, Praha 4, 149 00 
 • Přihláška je platná pouze s údaji o zaplacení.
 • Údaje k placení najdete na stránce platby.
 • Přihlášky jsou vyřizovány podle pořadí, ve kterém došly. V případě, že bude seminář již obsazen, zašleme Vám zprávu. Přihlášeným účastníkům účast na semináři již nepotvrzujeme. Všechny potřebné informace o semináři jsou uvedeny v seznamu seminářů níže. Škola a lektoři mají právo na konečné rozhodnutí o účasti přihlášených na semináři bez odůvodnění.

Leták s programem seminářů k tisku si můžete stáhnout zde.

Seznam seminářů:

s
17 volných míst 1 750 Kč

Relaxace - autogenní trénink II.

Pro koho je seminář určen Studentům psychologie a dalších oborů „pomáhajících profesí“, kteří uvažují o tom, že budou ve své práci s klienty využívat…
s
15 volných míst 1 750 Kč

Autogenní trénink

Pro koho je seminář určen Pro toho, kdo si chce osvojit techniku účinnou při práci se stresem a naučit uvolňovat napětí a neklid                   kdo…
s
6 volných míst 1 750 Kč

Asertivní komunikace

Pro koho je seminář určen Lidem, kteří se zajímají o komunikaci a asertivitu a chtějí se v těchto dovednostech posunout vpřed.   Popis semináře Na…
s
10 volných míst 1 750 Kč

Biodynamické masáže v psychoterapii

Pro koho je seminář určen Lidé zajímající se o souvislost těla a duše (profesně i osobně) Zájemci o psychoterapeutickou práci s tělem a masáže celkově Psychoterapeuti,…
s
5 volných míst 0 Kč

Výklad snů (cyklus 4 seminářů během 2 let)

Cyklus 4 dvoudenních seminářů Motto: Nic neukáže porozumění psychoterapeuta významu řeči lépe než jeho schopnost vyložit sen. Seminář je veden v duchu…
s
5 volných míst 1 750 Kč

Základy logoterapie a logodiagnostiky

Pro koho je seminář určen Lidé, kteří se chtějí teoreticky a prakticky seznámit s výchozími předpoklady a zacílením logoterapie a existenciální analýzy…
s
2 volných míst 1 750 Kč

Důvěra místo strachu

Seminář je koncipovaný převážně jako zážitkový, teorie je prokládána řadou praktických cvičení, která podporují důvěru a zmírňují náš strach. Odhalíme…
s
7 volných míst 1 750 Kč

Spiritualita, náboženskost a psychoterapie

Pro koho je seminář určen Pro zájemce o osobnostní růst a seberozvoj  Pro všechny laické zájemce o danou problematiku Pro zájemce o spirituální oblasti…
s
14 volných míst 1 750 Kč

Práce s dětskou a adolescentní skupinou

Seminář je zaměřen na práci s neklidnými a labilními dětmi, s dětmi s emočními problémy. Bude obsahovat psychorelaxační techniky, arteterapeutická techniky…
«»1 | | | |