Víkendové sebezkušenostní semináře a seznam seminářů

Víkendové semináře jsou přístupné pro veřejnost.
 

 • Místo konání: PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4 (pokud není uvedeno jinak v seznamu seminářů). Plánek najdete na stránce Kontakty.
 • Informace: na studijním oddělení (H. Králová) na telefonu 267 913 634 nebo e-mailu bcstudijni@pvsps.cz. Aktuální informace o tom, které semináře jsou již obsazené, najdete u příslušného semináře v seznamu seminářů. Pokud je na semináři malý počet volných míst, raději si prosím ověřte na studijním oddělení, jestli již není naplněný.
 • Časový rozvrh: je uveden u každého semináře v seznamu seminářů.
 • Vezměte si s sebou přezůvky.
 • Po semináři dostanete potvrzení o jeho absolvování.
 • Téměř všechny semináře pořádané PPF mohou být uznány Asociací klinických psychologů jako kontinuální vzdělávání klinických psychologů. Pokud potřebujete potvrzení pro kontinuální vzdělávání pro klinické psychology, je nutné o něj požádat alespoň 5 týdnů před konáním semináře. 

UPOZORŇUJEME, ŽE BEZ ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY SE NEMŮŽETE ZÚČASTNIT SEMINÁŘE, NESTAČÍ JEJ ZAPLATIT.
 

Přihlášení na seminář:

 • Přihlášku na seminář si můžete stáhnout ve formátu Wordu zde.
 • Přihlášku na seminář posílejte na e-mail: bcstudijni@pvsps.cz nebo na adresu: PVŠPS-PPF, Studijní oddělení, Hekrova 805, Praha 4, 149 00 
 • Přihláška je platná pouze s údaji o zaplacení.
 • Údaje k placení najdete na stránce platby.
 • Přihlášky jsou vyřizovány podle pořadí, ve kterém došly. V případě, že bude seminář již obsazen, zašleme Vám zprávu. Přihlášeným účastníkům účast na semináři již nepotvrzujeme. Všechny potřebné informace o semináři jsou uvedeny v seznamu seminářů níže. Škola a lektoři mají právo na konečné rozhodnutí o účasti přihlášených na semináři bez odůvodnění.

Leták s programem seminářů k tisku si můžete stáhnout zde.

Seznam seminářů:

Psychologie a patologie lidské sexuality I.; II. Doc. PhDr. Jan Kožnar 8. - 10. prosinec 2017
Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D. 14. - 15. prosinec 2017
Základy existenciální analýzy Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. 5. - 6. leden 2018
Laická pomoc bližnímu v krizi Mgr. Alexandra Černá Lammelová 12. - 13. leden 2018
Spiritualita Otců pouště - Psychoterapeutické inspirace (Kapacita semináře je naplněna) MUDr. Prokop Remeš 12. - 14. leden 2018
Hlubinně psychologický výklad Bible (Základy hagioterapie) MUDr. Prokop Remeš 16. - 18. únor 2018
Muzikoterapie a rozvoj osobnosti hudebním médiem PhDr. Jitka Pejřimovská 25. - 27. květen 2018
Spiritualita, náboženskost a psychoterapie (Kapacita semináře je naplněna) MUDr. Prokop Remeš 8. - 10. prosinec 2017
Taneční a pohybová terapie - zdroje kreativity v těle (Kapacita semináře je naplněna) MUDr. Radana Syrovátková 9. - 10. prosinec 2017
Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi II, (Thanatos-smrt a smrtelnost) (Kapacita semináře je naplněna) Mgr. Jakub Zlámaný, PhD. 7. - 8. prosinec 2017
Autogenní trénink (Kapacita semináře je naplněna) Mgr. Iva Dušková 9. - 10. prosinec 2017
Gestalt terapie-poznávání sebe a druhých "Tady a teď" (Kapacita semináře je naplněna) MUDr. Marie Štefanová 6. - 7. leden 2018
Práce s tělem v psychoterapii (Kapacita semináře je naplněna) Saša Heidlerová; Eva Havrdová 5. - 7. leden 2018
Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi III, (Eros a láska) (Kapacita semináře je naplněna) Mgr. Jakub Zlámaný, PhD. 11. - 12. leden 2018
Základy koučování (Kapacita semináře je naplněna) Ing. Jiří Kunčar 10. - 11. únor 2018
Transakční analýza (Kapacita semináře je naplněna) PhDr. Marie Henková 16. - 17. únor 2018
Rodinná diagnostika a terapie (Kapacita semináře je naplněna) Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. 16. - 17. únor 2018
Psychoterapie poruch příjmu potravy (Kapacita semináře je naplněna) PhDr. David Krch 2. - 3. březen 2018
Arteterapie (Kapacita semináře je naplněna) PhDr. Ingrid Hanušová, PhD. 2. - 3. březen 2018