Víkendové sebezkušenostní semináře a seznam seminářů

Víkendové semináře jsou přístupné pro veřejnost.
 

 • Místo konání: PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4 (pokud není uvedeno jinak v seznamu seminářů). Plánek najdete na stránce Kontakty.
 • Informace: na studijním oddělení (H. Králová) na telefonu 267 913 634 nebo e-mailu bcstudijni@pvsps.cz. Aktuální informace o tom, které semináře jsou již obsazené, najdete u příslušného semináře v seznamu seminářů.
 • Časový rozvrh: je uveden u každého semináře v seznamu seminářů.
 • Vezměte si s sebou přezůvky.
 • Po semináři dostanete potvrzení o jeho absolvování.
 • Téměř všechny semináře pořádané PPF mohou být uznány Asociací klinických psychologů jako kontinuální vzdělávání klinických psychologů. Pokud potřebujete potvrzení pro kontinuální vzdělávání pro klinické psychology, je nutné o něj požádat alespoň 5 týdnů před konáním semináře a zaplatit poplatek 300 Kč. 

Leták s programem seminářů na podzim a zimu k tisku si můžete stáhnout zde.

Seznam seminářů s přehledem termínů a volných míst naleznete zde

Semináře jsou seřazeny podle termínu konání, obsazené semináře jsou na konci.

Přihlášení na seminář:

 • Prostřednictvím e-shopu. Vyberte si seminář v nabídce e-shopu. Jednotlivými kroky nákupu budete provedeni. Platit lze kartou (s povolenými nákupy na internetu) nebo bankovním převodem.
 • Informace: na studijním oddělení (H. Králová) na telefonu 267 913 634 nebo e-mailu bcstudijni@pvsps.cz.
 • Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. Postup uplatnění slevy: přihlaste se ke svému účtu a vlevo najdete možnost zaslat nárok na sníženou cenu - pošlete doklad, který Vás ke slevě opravňuje. Nastavíme Vám pak možnost platit sníženou částku.
 • Pokud chcete účast na semináři zrušit, napište na e-mail [javascript protected email]. V případě neúčasti jsou následující storno poplatky: více než 28 dní před začátkem semináře 350 Kč, 28‑15 dní před začátkem semináře 50% ceny, 14 dnů a méně před začátkem semináře 100% ceny. (Obch. podmínky bod 5.)
 • Částka za seminář musí být připsána na účet PVŠPS nejpozději do 2 dnů ode dne rezervace semináře. Nebude-li ve lhůtě cena uhrazena, rezervace bude zrušena. (Obch. podmínky bod 4.6.)

 • Podrobné Obchodní podmínky najdete zde

Po dobu platnosti současných vládních nařízení (zatím do konce února) se semináře přesouvají na pozdější dobu nebo se konají online (online semináře se konají). Přihlášení dostanou informaci o změnách e-mailem.

E-shop se semináři:

Vyberte si seminář v nabídce e-shopu. Jednotlivými kroky nákupu budete provedeni. Platit lze kartou (s povolenými nákupy na internetu) nebo bankovním převodem (splatnost 2 dny).
Postup pro uplatnění slevy: Přihlaste se ke svému účtu a vlevo najdete položku Zaslat nárok na sníženou cenu. Po zaslání dokladu pro sníženou cenu Vám ji v e-shopu nastavíme a můžete se přihlašovat na semináře.

Racionálně-emotivně-behaviorální terapie A. Ellise

pá 16.4.2021 (10:00-19:00) - so 17.4. 2021 (9:00-17:00)
Kapacita je naplněná.
Lektor:
Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.

Gestalt terapie-poznávání sebe a druhých "Tady a teď"

so 17.4. 2021 (9:00-19:00) - ne 18.4.2021 (9:00-16:00)
Kapacita je naplněná.
Lektor:
MUDr. Marie Štefanová

Technika řeči a výrazová hlediska mluveného projevu

pá 7.5.2021 (16:00-20:00); so 8.5.2021 (9:00-18:00); ne 9.5.2021 (9:00-13:00)
Kapacita je naplněná.
Lektor:
MgA. Miroslava Vydrová

Intuitivní imaginace a síla záměru

so 8.5. 2021 (9:00-19:00) - ne 9.5. 2021 (9:00-16:00)
Kapacita je naplněná.
Lektor:
Mgr. Pavla Štěpničková

Péče o duši: Filozofické a duchovní otázky o smrti a umírání

pá 21.5.2021 (16:00-20:00); so 22.5.2021 (9:00-18:00); ne 23.5.2021 (9:00-13:00)
Kapacita je naplněná.
Lektor:
Prof. Dr. Martin Beck Matuštík, PhD.

Intuitivní imaginace a síla záměru

so 22.5. 2021 (9:00-19:00) - ne 23.5. 2021 (9:00-16:00)
Kapacita je naplněná.
Lektor:
Mgr. Pavla Štěpničková

Práce s dětskou a adolescentní skupinou

pá 28.5. (16.00-20.00) - so 29.5. (9:00-18:00) - ne 30.5. (9:00-13:00)
Kapacita je naplněná.
Lektor:
PhDr. Václava Masáková

Dramatizační metody v psychoterapii

pá 28.5.2021 (10:00-19:00) - so 29.5.2021 (9:00-17:00)
Kapacita je naplněná.
Lektor:
Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.

Práce s psychosomatickými příznaky v pohybu - taneční a pohybová…

so 29.5. (9:00-19:00) - ne 30.5.2021 (9:00-16:00)
Kapacita je naplněná.
Lektor:
MUDr. Radana Syrovátková

Základy koučování

so 5.6.2021 (9:00-19:00) - ne 6.6.2021 (9:00-16:00)
Kapacita je naplněná.
Lektor:
Ing. Jiří Kunčar

Autogenní trénink

so 19.6.2021 (9:00-19:00) - ne 20.6.2021 (9:00-16:00)
Kapacita je naplněná.
Lektor:
Mgr. Iva Dušková

Komunikační techniky

so 19.6. (9:00-19:00) - ne 20.6.2021 (9:00-16:00)
Kapacita je naplněná.
Lektor:
Mgr. Katarína Loneková

Spiritualita, náboženskost a psychoterapie

pá 25.6.2021 (16:00-20:00); so 26.6.2021 (9:00-18:00); ne 27.6.2021 (9:00-13:00)
Kapacita je naplněná.
Lektor:
MUDr. Prokop Remeš

Důvěra místo strachu

so 11.9.2021 (9:00-19:00) - ne 12.9.2021 (9:00-16:00)
Kapacita je naplněná.
Lektor:
Mgr. Pavla Štěpničková

Rogersovská psychoterapie

pá 8.10. 2021 (16:00-20:00); so 9.10. 2021 (9:00-18:00); ne 10. 10. 2021 (9:00-13:00)
Kapacita je naplněná.
Lektor:
Saša Heidlerová a Eva Havrdová

Relaxační techniky a techniky zvládání stresu

so 6.11.2021 (9:00-19:00) - ne 7.11.2021 (9:00-16:00)
Kapacita je naplněná.
Lektor:
Mgr. Pavla Štěpničková

Psychoterapie poruch příjmu potravy

pá 19.11.2021 (16:00-20:00) - so 20.11.2021 (9:00-18:00)
Kapacita je naplněná.
Lektor:
PhDr. David Krch

Základy existenciální analýzy

jaro 2021
Kapacita je naplněná.
Lektor:
Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.

Poruchy příjmu potravy – nový pohled na nemoc a léčbu SEMINÁŘ…

(9:00-16:30)
Kapacita je naplněná.
Lektor:
Mgr. Jan Kulhánek

Tělesný koncept, vývoj vztahu k tělu, psychoterapie ONLINE…

(9:00-17:00)
Kapacita je naplněná.
Lektor:
Mgr. Jan Kulhánek
«» | 2 |