E-shop

Zde je k dispozici kompletní nabídka e-shopu PVŠPS a PPF.

s
Kapacita je naplněná. 1 750 Kč

Práce se stresem

Pro koho je seminář určen Seminář je určen pro všechny lidi, kteří se potýkají se stresovou zátěží,…
s
30 volných míst 9 000 Kč

PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ

Psycholog ve zdravotnictví je akreditovaný kvalifikační kurz. Rozhodnutí o udělení akreditace naleznete zde. Cílem…
s
1 volné místo 1 750 Kč

Dramatizační metody v psychoterapii

Pro koho je seminář určen Lidé, kteří se chtějí prakticky seznámit s metodami uplatnění dramatizačních…
s
Kapacita je naplněná. 1 750 Kč

Terapie zpěvem

Pro koho je seminář určen Psychoterapeuty se zájmem o alternativní přístup v psychoterapii Lidi, kteří chtějí…
s
2 volná místa 1 750 Kč

Cesta dramaterapie: Rozhovor s vnitřním…

Pro koho je seminář určen Pro všechny, které zajímají léčivé a seberozvojové aspekty divadla Pro…
s
18 volných míst 1 750 Kč

Výcvik - Fyzioterapie - bolest, stres,…

Pro koho je seminář určen Lidi, kteří se chtějí dozvědět, jak funguje lidské tělo a proč je dobré se o něj zajímat Lidi,…
s
Kapacita je naplněná. 300 Kč

Daseinsanalytický výcvik

Výcvik je zaměřen na rozvíjení možnosti každého účastníka být sám sebou. Probíhá…
s
Kapacita je naplněná. 300 Kč

Psychodynamický výcvik

Výcvik je zaměřen na dynamiku komunity a skupinových dějů jak aktuální povahy, tak souvislostí s dětstvím, dospíváním…
s
Kapacita je naplněná. 1 750 Kč

Komunikační techniky

Pro koho je seminář určen Lidé, kteří mají zájem rozvíjet své komunikační dovednosti Lidé,…
s
Kapacita je naplněná. 1 750 Kč

Transakční analýza

Pro koho je seminář určen Pro zájemce o transakční analýzu -  TA. Pro studenty lékařství, psychologie,…
s
Kapacita je naplněná. 1 750 Kč

Relaxační techniky a techniky zvládání…

Pro koho je seminář určen Psychoterapeuty se zájmem o relaxační techniky a techniky zvládání stresu Zájemce…
s
Kapacita je naplněná. 1 750 Kč

Gestalt terapie-poznávání sebe a druhých…

Pro koho je seminář určen Lidi, kteří mají pocit, že jsou snadno vyčerpaní Lidi, kteří se chtějí podívat…
s
Kapacita je naplněná. 1 750 Kč

Psychoterapie a šamanismus

Pro koho je seminář určen Zájemce o staré spirituální techniky a šamanismus Lidi, kteří chtějí…
s
11 volných míst 1 750 Kč

Ženská a mužská spiritualita z pohledu…

Pro koho je seminář určen Pro zájemce o osobnostní růst a seberozvoj  Pro všechny laické zájemce o danou…
s
Kapacita je naplněná. 1 750 Kč

Taneční a pohybová terapie - zdroje…

Pro koho je seminář určen Pro zájemce o taneční a pohybovou terapii Pro studenty psychologie Pro pracovníky v sociálních…
«»1 |