Studijní materiály

Prezentace, dokumenty, literatura a další materiály k přednáškám a seminářům (ke stažení)

Níže (pod heslem, které bylo sděleno na přednáškách) naleznete prezentace některých přednášek, které zazněly na PPF, materiály či literaturu k seminářům v různých formátech.

Materiály jsou řazeny abecedně podle jmen vyučujících.

Úvodní informace o organizaci a průběhu studia power Point

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.:
Logoterapie a existenciální analýza
1. přednáška: Obraz o člověku v logoterapii a existenciální analýze - Power Point 2021
2. přednáška: Noogénie, diagnostika a indikace k logoterapii - Power Point 2021
3. přednáška: Metody logoterapie - Power Point 2018
4. přednáška: Existenciální analýza podle Alfrieda Längleho - Power Point aktualizováno 2019
Psychoterapeutické směry - Power Point 2019
Rozcestí psychoterapeutického vztahu Power point 2016
Metody psychoterapie - Power Point 2024
Člověk a trauma - Power Point 2018
Racionálně-emotivně-behaviorální terapie Alberta Ellise - Power point 2016
Realita svědomí: psychologická, nebo existenciální? - 2021

Psychologie osobnosti 2020
Psychologie osobnosti
- mapa přístupů   2020
Humanistická psychologie - Rogers
Logoterapie

 

 

PhDr. Blanka Čepická, Ph. D.: Transakční analýza 2016-17
1. přednáška: Power Point
2. přednáška: Power Point
3. přednáška: Power Point
4. přednáška: Power Point

Doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.: Potreby umierajúcich a dôsledky ich deprpivácie

MUDr. Olga Dostálová:
Somatopsychické změny ve stáří a jejich sociální důsledky
- Power Pont
Nemoci stáří - Power Pont
Projevy stáří a užívání léků - Power Pont

Mgr. Katarína Durecová: Kognitivně-behaviorální psychoterapie
1. přednáška - Behaviorální terapie + Mentální retardace - Power Point
2. přednáška - Behaviorální terapie. Neobehaviorální mediační model - Word
3. přednáška - Neobehaviorální mediační model 2. Obsedantně-kompulzívní porucha - Power Point 2010
4. přednáška - Kognitivně-behaviorální přístupy - Power Point 2013
5. přednáška - Behaviorální terapie založená na mindfulness - Power Point 2016
materiály k semináři: Jak si pomoci v depresi; Aktivita a deprese; Úzkost a strach - vše ve formátu Word

MUDr. Zuzana Foitová: Možnosti péče o dlouhodobě duševně nemocné
1. přednáška - Systémy péče o duševně nemocné - PDF 2022
2. přednáška - Bio-psycho-sociánlí přístup, psychoterapie - PDF 2022
3. přednáška - Zotavení z duševní nemoci - PDF 2022

MUDr. Alexandra Frolkovičová: Dobrá výživa 2021

J. Hejný a kol.: Zkušenosti studentů s výjazdu za uprchlíky

Prof. PhDr. Anna Hogenová: Úvod do fenomenologie - literatura
Hogenová, A. Areté jako základ olympijské filosofie. Praha: Karolinum 2000, 164 s., ISBN 80-246-0046-3 (recenzováno)
Hogenová, A. Kvalita života a tělesnost. Praha: Karolinum 2002, 304 s., ISBN 80-7184-580-90 (recenzováno)
Hogenová, A. K filosofii výkonu. Praha: Eurolex Bohemia 2005, 573 stran, recenzováno, ISBN 8086861-35-X
Hogenová, A. K fenoménu pohybu a myšlení. Praha: Eurolex 2006, 340 stran, recenzováno, ISBN 80-86861-72-4
Hogenová, A. K problematice poznání. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta 2005, 258 stran, recenzováno, ISBN 80-7290-222-9

PhDr. Jan Holeyšovský: Rogersovaká psychoterapie - přednáška - Power Point
                                                                                          - Manifest humanistické psychologie (C. Rogers) - PDF

MUDr. Dana Holubová: Úvod do psychiatrie (2011, 2014)
Osnova přenášek:
1) Společenské a biologické základy a souvislosti psychiatrie 2014
2) Psychologické základy psychiatrie a obecná psychopatologie. Klasifikace (MKN, DSM, psychoterapeutické „diagnózy")
3) Kontakt s pacientem, vyšetření, současný stav, hodnotící škály a dotazníky
4) Organické duševní poruchy
5) Psychotické poruchy
6) Afektivní poruchy
7) Neurotické a somatoformní poruchy
8) Poruchy osobnosti, poruchy spánku a poruchy příjmu potravy
9) Zneužívání návykových látek. Dětská psychiatrie

MUDr. Dana Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie
1. - 3. přednáška
Úvod, psychoanalytické diagnózy, přenos a protipřenos, proces psychoanalytické psychoterapie (PDF)
4. - 6. přednáška Vývojové teorie (PDF)
7. přednáška Sny (PDF)

MUDr. Radkin Honzák: Psychosomatická medicína - 2. přednáška
Bolest a psychika - Power Point
- Word, menší varianta bez obrázků
Psychosomatická problematika - Power Point
- Word, menší varianta bez obrázků, grafů, diagramů

MUDr. Michaela Horáčková: Úvod do gestalt terapie I. a II.

MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková: Poruchy rodinné struktury a psychosomatika 2019
Rodina jako sociální děloha a jin-jang rodiny
. Vše Power Point
- Časový rozvrh tématu - (Word) 2012
1. přednáška - Úvod do psychosomatické medicíny a rodinné terapie, „Časová osa" – královská cesta od somatické medicíny k psychosociálním souvislostem 2012
2. přednáška - Rodina jako sociální děloha, oscilace dítěte mezi mateřstvím a otcovstvím, ženstvím a mužstvím, sociální porod, vývoj sexuality 2012
3. přednáška - Vývoj rodu - posloupnost soc. děloh, vztahy vrozené a získané, důsledky nedokončovaných separací, anatomie a fyziologie rodiny a rodu 2013
4. přednáška - Emoční pole rodiny, teorie jin-jang v rodinné terapii 2013
5. přednáška - Párová terapie rodičů ve prospěch dítěte. Rozvodové dilema, štěpení rodičovství a partnerství, léčba vyvažováním jin-jangu v páru 2013
6. přednáška - Rodiče vlastní a nevlastní, sourozenci vlastní a nevlastní, macecha, otčím 2013
7. přednáška - Etická dilemata a souvislosti. Etika povinnosti versus etika odpovědnosti. Důsledky manipulace s početím, antikoncepce, umělé oplodňování, jednopohlavní rodiny, smysl bezdětného páru 2013

MUDr. Zdeněk Kalvach: Poznámky ke stárnutí populace a k životu ve stáří 2023

Dr. Michal Kolář: Školní šikana a kyberšikana

Doc. MUDr. Jan Kožnar:
Psychologie a patologie lidské sexuality II Kognitivní a postojové předpoklady pro práci s lidskou sexualitou
2021
Psychologie a patologie lidské sexuality III Vývoj sexuality a sexuální identita 2021

Prof. Dr. Jürgen Körner: Pojetí přenosu v současné psychoanalýze 2017

PhDr. David Krch: Psychologická léčba poruch příjmu potravy

Dr. Mangala Kumara : Ajurvéda - věda o životě

PhDr. Iva Málková: Kognitivně behviorální terapie obezity. Jak neprohubnout život. Power Point 2017

Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.: Pacientovo pojetí nemoci - teorie, diagnostika, klinické zkušenosti. Vše Power Ponit
Pacientovo pojetí nemoci: stručný přehled
Pacientovo pojetí nemoci: přehled kvalitativních přístupů
Česká verze dotazníku pacientova pojetí nemoci - IPQ-R-CZ
Dětské stonání doma - sonda s využitím dětské kinetické kresby

Igor Marko: Mestotvorba a miestotvorba. Práca zo živým organizmom (PDF)

Doc. Václav Martinec: Čeština pro Čechy. Osnova přednášky (Word)

PhDr. Alena Mocková: Aktivizační techniky v rámci osobní asistence u seniorů 2024

MUDr. Karel Nešpor: Krátká intervence a léčba návykových nemocí Power Point 2017
                                      Svépomoc a krátká intervence u návykových nemocí Power Point 2020

Mgr. Lada Pourová: Syndrom ADHD v dopsělosti a práce s ním

MUDr. Prokop Remeš:
Pastorační péče, náboženství a spiritualita
(Power point)
  - menší verze bez obrázků (Power point)
Sekty a duševní zdraví (Power point) 2017
Náboženství a psychoterapie

Phdr. Oswald Schorm:
Úvod do neurolingvistického programování
2017
Gestalt terapie 2021

Mgr. Martin Skála: Jungovská psychoterapie (Power Point)

Prof. PhDr. Vladimír Smékal:
Psychoterapie a výchova
(Power Point)
Čím je určena naše cesta životem (Power Point)
Adlerovská individuální psychologie dnes – v psychoterapii a ve výchově (Power Point)
Proč se radovat? 2018

MUDr. Radana Syrovátková, BC-DMT: Taneční a pohybová terapie 2024

MUDr. Jiří Šavlík: Psychosomatické kasuistiky
1. přednáška - Olga (Power Point) 2016
                      - Celostní - komplexní medicína. Kazuistika (PowerPoint) 2016
2. přednáška - Lidský člověk a jeho svět 2013
3. přednáška - Kazuistiky - Dagmar 2013
                         - Hana 2013                  
                         -
Matka či macecha 2013
                         - Clapec v dospělém muži 2013
                         - Paní Jekyll a paní Hyde nebo paní Proteus 2013

Mgr. Ing. Václav Šmilauer, PhD.: Přítomnost, všímavost, meditace (Pdf) 2016

Mgr. Marek Uhlíř:
- Práce s lidmi na konci života
(externí odkaz) 2014
- Umírám? Kolik času mi zbývá? (externí odkaz) 2014

Prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.: Co se děje v současné psychoterapii (trendy, výzkumy, "politika")

Magdalena Westman: Arteterapie - spolu 2020

Mgr. Petr Zahradník: Bolesti těla a napětí v mysli z pohledu fyzioterapeuta 2021
Bolesti těla a napětí v mysli z pohledu fyzioterapeuta 2018

Mgr. Pavel Zach: Jungovská psychoterapie 2021

Ing. Martin Zikmund: Meditace