Aktuality ve vědě

Grantová agentura ČR:

Vyhlášení výzvy „Urgent Funding SARS-CoV-2”

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje v rámci mezinárodní spolupráce v základním výzkumu výzvu k podávání společných návrhů projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA granty) tematicky zaměřených na současnou pandemii COVID-19. Návrhy projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu.

Jedná se o mezinárodní spolupráci v rámci časově omezené výzvy „Urgent Funding SARS-CoV-2” rakouské agentury FWF (Der Wissenschaftsfonds).

Nově deadline podání návrhů do 15.12.2020.


 

Výzva Technologické agentury ČR - program Éta

Vyhlášení veřejné soutěže se plánuje dne 2. září 2020.
Soutěžní lhůta: 3.9.-15.10.2020
Vyhlášení výsledků: 31.3.2021
Počátek řešení mezi: 1.4.-29.7.2021
Doba řešení: 12 - 33 měsíců
Max. intenzita podpory na projekt: 80 % (tj. dofinancování min. 20 %)
Aplikační garant: ANO, externí nebo interní. Podnik či výzkumná organizace z ČR.

"Program ÉTA se obrací na výzkumnou komunitu společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV), aby navrhovala řešení výzev a příležitostí
21. století v reakci na sociální, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny."

"V návrhu projektu musí uchazeči 5. veřejné soutěže Programu ÉTA prokázat

  • personální a metodické zajištění výzkumného řešení z oblasti společensko-humanitní nebo umělecké (zejm. vzdělání a kompetence
    v řešitelském týmu, vykonávané role, velikost úvazků, využití výzkumné metody, sociálně spravedlivé a odpovědné dopady projektu);
  • pozitivní dopad řešení projektu na společnost. Pokud ovšem bude návrh projektu založen na ryze technickém, lékařském nebo přírodovědném základě, nelze brát tuto podmínku za splněnou."

Žadatelům doporučujeme předem prostudovat nejčastější důvody neúspěchu žádostí o podporu ve výzvách Éta.

"Hlavní obor FORD (Fields or Research and Development) musí být vybrán ze seznamu oborů uvedených v kategoriích 5 -Social Sciences nebo 6 -Humanities and the Arts. Vedlejší a další vedlejší obor FORD lze zvolit ze seznamu všech kategorií oborů FORD, včetně kategorií 5 -Social Sciences a 6 -Humanities and the Arts."

Příklady oborů z FORD:

5.1 Psychology and cognitive sciences - 50102 Psychology, special (including therapy for learning, speech, hearing, visual and other physical and mental disabilities)
5.4 Sociology - 50403  Social topics (Women ́s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work)

Převodníky oborů FORD / Scopus či WoS

Frascati manuál - kapitola definic: kapitola je jednou z nejvýznamnějších kapitol dokumentu určeného pro posuzování aktivit výzkumu a experimentálního vývoje v souvislosti se statistickými a analytickými činnostmi, který vydává Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Informace převzaty z webů TAČR a Věda a výzkum