jan-srnec.jpg

O profesní dráze doc. Jana Srnce se můžete dočíst ZDE.

Slova rozloučení pronesená doc. Jiřím Růžičkou na pohřbu doc. Jana Srnce.

Jeho text věnující se historii klinické psychologie jako oboru v ČR: Srnec, J. (2019). Autobiografické záznamy o vývoji oboru klinická psychologie v ČR. Československá psychologie, 63(6), 706–721.

 

Jako vzpomínku na práci pana docenta Srnce přikládáme článek z roku 1959:

Vondráček, V., & Srnec, J. (1959). Psychologie stáří. Acta Universitatis Carolinae, Suppl. 7, 24–32.

a s laskavým souhlasem nakladatelství Karolinum i kapitolu v monografii:

Srnec, J. (2014). Diferenciální hledisko v gerontologii. In H. Štěpánková, C. Höschl, & L. Vidovićová (Ed.), Gerontologie – současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd (s. 15–29). Karolinum. https://karolinum.cz/knihy/stepankova-gerontologie-13770  

Aktuality ve vědě


Výzva Technologické agentury ČR  programu SIGMA (podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění) bude otevřena 27. října 2022.

Konečný termín pro podávání projektů je 14. prosince 2022.


Deset nejvlivnějších vědeckých publikací za rok 2021

Top 10 publikací o Covidu dle Sciencecom Agency, tj. nejvlivnějších v digitálním prostoru. Není to tedy žebříček vědeckých publikací dle odezvy - citovanosti ve vědeckých statích, ale podle zmínek na Internetu jako jsou zpravodajství, blogy, politické dokumenty, Twitter, atd. 

Nejvyššího altmetrického skóre dosáhl článek investigativního novináře, který se věnoval integritě dat studie vakcíny Pfizer a regulačnímu dohledu nad smluvním výzkumem.

Thacker, P. D. (2021). Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial. BMJ, n2635. https://doi.org/10.1136/bmj.n2635

Na pátém místě je článek - dopis německého lékaře hygienika varující před stigmatizací neočkovaných lidí. Dopis obsahuje výběr ze statistických informací, který působí účelově a neposkytuje relevantní obraz. Nicméně volání po sjednocování společnosti namísto rozdělování stigmatizací je jistě na místě.

Kampf, G. (2021). COVID-19: Stigmatising the unvaccinated is not justified. The Lancet, 398(10314), 1871. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02243-1

Nejdiskutovanější vědecké články za rok 2020

Už po osmé je k dispozici přehled top 100 akademických článků, které byly celosvětově nejčastěji sdíleny a diskutovány v roce 2020. Více na webu ALbertina icome Praha

Nepřekvapivě je na prvním místě práce věnující se problematice covid-19 s názvem The proximal origin of SARS-CoV-2:

Andersen, K.G., Rambaut, A., Lipkin, W.I. et al. The proximal origin of SARS-CoV-2. Nat Med 26, 450–452 (2020). https://doi.org/10.1038/s41591-020-0820-9 

Na Altmetric je možné podívat se na tyto nejdiskutovanější články i dle oborů, např. Psychologie a kognitivní vědy a vědy o lidské společnosti.


Zpravodaj vedavyzkum.cz z 46. týdne 2020 - bibliometrické analýzy v rámci Metodiky 17+:

"Z veřejných peněz platíme i mnoho špatných výzkumů"  

Bibliometrická analýza produkce ČR v oboru Psychologie v letech 2016-2018 (WoS) a Oborový komentář k hodnocení (prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.)

Bibliometrická analýza produkce ČR v oboru Sociologie v letech 2016-2018 (WoS) a Oborový komentář k hodnocení (doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.)

Obory dle struktury OECD: Psychologie - společenské vědy - psychologie a kognitivní vědy (kód 5.1). Sociální práce: společenské vědy - sociologie (kód 5.4) - kód 50403


 

Technologická agentura ČR - program Éta

Výzva Éta v roce 2021 nejspíše nebude otevřena. Navazovat má připravovaný program Sigma (od roku 2022).

"Program ÉTA se obrací na výzkumnou komunitu společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV), aby navrhovala řešení výzev a příležitostí 21. století v reakci na sociální, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny."

 

"Hlavní obor FORD (Fields or Research and Development) musí být vybrán ze seznamu oborů uvedených v kategoriích 5 -Social Sciences nebo 6 -Humanities and the Arts. Vedlejší a další vedlejší obor FORD lze zvolit ze seznamu všech kategorií oborů FORD, včetně kategorií 5 -Social Sciences a 6 -Humanities and the Arts."

Příklady oborů z FORD:

5.1 Psychology and cognitive sciences - 50102 Psychology, special (including therapy for learning, speech, hearing, visual and other physical and mental disabilities)
5.4 Sociology - 50403  Social topics (Women ́s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work)

Frascati manuál - kapitola definic: kapitola je jednou z nejvýznamnějších kapitol dokumentu určeného pro posuzování aktivit výzkumu a experimentálního vývoje v souvislosti se statistickými a analytickými činnostmi, který vydává Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Informace převzaty z webů TAČR a Věda a výzkum