Aktuality ve vědě

Grantová agentura ČR:

Vyhlášení výzvy „Urgent Funding SARS-CoV-2”

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje v rámci mezinárodní spolupráce v základním výzkumu výzvu k podávání společných návrhů projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA granty) tematicky zaměřených na současnou pandemii COVID-19. Návrhy projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu.

Jedná se o mezinárodní spolupráci v rámci časově omezené výzvy „Urgent Funding SARS-CoV-2” rakouské agentury FWF (Der Wissenschaftsfonds).

Nově deadline podání návrhů do 15.12.2020.


Zpravodaj vedavyzkum.cz z 46. týdne 2020 - bibliometrické analýzy v rámci Metodiky 17+:

"Z veřejných peněz platíme i mnoho špatných výzkumů"  

Bibliometrická analýza produkce ČR v oboru Psychologie v letech 2016-2018 (WoS) a Oborový komentář k hodnocení (prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.)

Bibliometrická analýza produkce ČR v oboru Sociologie v letech 2016-2018 (WoS) a Oborový komentář k hodnocení (doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.)

Obory dle struktury OECD: Psychologie - společenské vědy - psychologie a kognitivní vědy (kód 5.1). Sociální práce: společenské vědy - sociologie (kód 5.4) - kód 50403


 

Výzva Technologické agentury ČR - program Éta

Soutěžní lhůta: 3.9.-15.10.2020
Vyhlášení výsledků: 31.3.2021
Počátek řešení mezi: 1.4.-29.7.2021
Doba řešení: 12 - 33 měsíců
Max. intenzita podpory na projekt: 80 % (tj. dofinancování min. 20 %)

"Program ÉTA se obrací na výzkumnou komunitu společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV), aby navrhovala řešení výzev a příležitostí 21. století v reakci na sociální, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny."

"Hlavní obor FORD (Fields or Research and Development) musí být vybrán ze seznamu oborů uvedených v kategoriích 5 -Social Sciences nebo 6 -Humanities and the Arts. Vedlejší a další vedlejší obor FORD lze zvolit ze seznamu všech kategorií oborů FORD, včetně kategorií 5 -Social Sciences a 6 -Humanities and the Arts."

Příklady oborů z FORD:

5.1 Psychology and cognitive sciences - 50102 Psychology, special (including therapy for learning, speech, hearing, visual and other physical and mental disabilities)
5.4 Sociology - 50403  Social topics (Women ́s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work)

Frascati manuál - kapitola definic: kapitola je jednou z nejvýznamnějších kapitol dokumentu určeného pro posuzování aktivit výzkumu a experimentálního vývoje v souvislosti se statistickými a analytickými činnostmi, který vydává Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Informace převzaty z webů TAČR a Věda a výzkum