Úřední deska - platná rozhodnutí

Rozhodnutí rektora č. 5/2019

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM: Sociální politika a sociální práce

Více »

Rozhodnutí rektora č. 6/2019

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM: Psychologie

Více »

Rozhodnutí rektora č. 7/2019

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM: Sociální politika a sociální práce

Více »

Rozhodnutí rektora č. 8/2019

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM: Psychologie

Více »

Rozhodnutí rektora č. 5/2018

Rozhodnutí o zpracovávání a ochraně osobních údajů

Více »

Rozhodnutí rektora č. 10/2013

Podmínky postupu studentů do vyššího ročníku

Více »

Rozhodnutí rektora č. 6/2012

Zkouška z cizího jazyka, program Sociální politika a sociální práce, bakalářské studium

Více »

Rozhodnutí rektora č. 8/2011 + dodatek

Platby za atestace po ukončení standardní doby studia

Více »

Rozhodnutí rektora č. 4/2011

Podmínky pro uznání témat diplomových prací, které navazují na práce bakalářské

Více »

Rozhodnutí rektora č. 3/2011

Podmínky pro pokračování v psychosociálním výcviku při ukončení studia před absolvováním bakalářského programu na PVŠPS

Více »

«»1 |