Rozhodnutí rektora č. 1/2021

Platby za atestace po ukončení standardní doby studia

Standardní doba studia u bakalářských studijních programů je 3 roky, maximální doba studia je 6 let.
Standardní doba studia u navazujících magisterských programů je 2 roky, maximální doba studia je 4 roky.

Na základě rozhodnutí rektora č. 8/2011 se s ohledem na nové znění registrovaného studijního a zkušebního řádu, platného ke dni 7.8. 2017, platby po ukončení standardní doby studia upravují takto:

1) U bakalářských oborů bude zpoplatněna každá nesplněná atestace a státní zkouška či obhajoba částkou:

2 000,- Kč ve 4. roce,
4 000,- Kč v 5. roce,
6 000,- Kč v 6. roce maximální doby studia.

2) U navazujících magisterských oborů bude zpoplatněna každá nesplněná atestace a státní zkouška či obhajoba částkou:

2 000,- Kč ve 3. roce,
4 000,- Kč ve 4. roce maximální doby studia.

Po uplynutí maximální doby studia již nelze pokračovat ve studiu a student je ze studia vyloučen.


Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
1. ledna 2021