Rozhodnutí rektora č. 6/2024

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM

Studijní program Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

1)  Do 30. 6. 2024 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní bakalářské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení).

2)  Bakalářské práce, které budou obhajovány, je nutno zaslat v elektronické podobě pro kontrolu antiplagiátorským systémem Theses prostřednictvím IS Moggis
     do 28. 7. 2024.

3)  Do 29. 7. 2024 se studenti dostaví na studijní oddělení ke kontrole splnění studijních povinností za celý bakalářský cyklus, do tohoto data je také nutné odevzdat
      ve 2 výtiscích písemné bakalářské práce, které budou obhajovány.

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek (PVŠPS, Hekrova):

Termín SZZ
10. 9. 2024

Principy a metody sociální práce

Psychoterapie

17. 9. 2024

Psychopatologie a sociální patologie

Sociální komunikace

19. 9. 2024

Obhajoba bakalářské práce

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
30. května 2024