Rozhodnutí rektora č. 5/2024

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM

Studijní program Psychologie

1)  Do 30. 6. 2024 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní bakalářské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení).

2)  Bakalářské práce, které budou obhajovány, je nutno zaslat v elektronické podobě pro kontrolu antiplagiátorským systémem Theses prostřednictvím IS Moggis
     do 28. 7. 2024.

3)  Do 29. 7. 2024 se studenti dostaví na studijní oddělení ke kontrole splnění studijních povinností za celý bakalářský cyklus, do tohoto data je také nutné odevzdat
      ve 2 výtiscích písemné bakalářské práce, které budou obhajovány.

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek (PVŠPS, Hekrova):

Termín SZZ

4. 9. 2024

Sociální psychologie

4. 9. 2024

Vývojová psychologie

11. 9. 2024

Obecná psychologie

11. 9. 2024

Volitelné předměty:

Základy psychopatologie
Základy psychoterapie a poradenství
Zdravotní psychologie

19. 9. 2024

Obhajoba bakalářské práce

 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
30. května 2024