Rozhodnutí rektora č. 7/2024

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM   

Studijní program Psychologie

1)  Do 30. 6. 2024 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní magisterské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení).

2)  Diplomové práce, které budou obhajovány, je nutno vložit do 28. 7. 2024 v elektronické podobě do informačního systému Moggis pro kontrolu antiplagiátorským
     systémem Theses.

3)  Do 29. 7. 2024 se studenti dostaví na studijní oddělení ke kontrole splnění studijních povinností za celý magisterský cyklus, do tohoto data je také nutné odevzdat
     ve 2 výtiscích písemné diplomové práce, které budou obhajovány.

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek (PVŠPS, Milánská):

Termín SZZ

10. 9. 2024

 

Teoretické obory psychologie

Psychologická metodologie

17. 9. 2024

 

Psychologická diagnostika

Volitelné předměty:
Klinická psychologie
Pedagogická a školní psychologie
Psychologie práce, organizace a řízení
Poradenská psychologie a psychoterapie

24. 9. 2024

Obhajoba diplomové práce

 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
30. května 2024