Závěrečné práce studentů celoživotního vzdělávání PPF

Zde najdete některé vybrané závěrečné práce studentů celoživotního vzdělávání Pražské psychoterapeutické fakulty ke stažení ve formátu PDF:
 

Nevědomé procesy v aktivní imaginaci

Veronika Jirsáková

2001

Supervize

Mgr.Jarmila Rollová

2001

Psychoterapie dětí (mírně zkráceno)

Jana Fantová 2002

Komunitně-skupinová práce jako forma psychosociální pomoci seniorům v Domově důchodců Donovalská

Tereza Králíčková

2003

Vzťah - prenos a protiprenos v psychoanalýze

Svetlana Vrablecová

2003

Transakčná analýza

Dagmar Valentovičová

2003

Setkání mezi ploty. O šesti letech práce pracovního terapeuta v psychiatrické léčebně na gerontopsychiatrickém odd.

Marie Tomanová

2003

Behaviorální teorie léčby alkoholismu

Jaroslava Lysá

2004

Dětský domov a psychoterapie (zkráceno)

Petra Vorlová

2004

Ženy, které příliš milují, aneb ženská forma hraniční poruchy osobnosti

Ladislav Kroček

2004

Rodinná terapie z pohledu sociálního pracovníka

Alena Brožková

2004

Aplikace Rogersovského přístupu ve výuce fyziky (výtah)

Pavel Glózik

2004

Poruchy příjmu potravy

Jan Kejval

2004

Oidipus jako odpověď (drama odmítnutého dítěte prožívané v dospělosti)

Karla Trdlicová

2004

Intuice v moderní psychologii a psychoterapii

Jan Špán

2005

Filozofie a základní východiska kognitivně-behaviorální terapie

Lenka Čoláková

2005

Prítomnosť v psychoterapii

Michal Slaninka

2006

Filozofie a psychoterapie

Vladimír Paleček

2006

Vliv výchovy na vývoj dětí předškolního věku a dětská psychoterapie

Ilona Dvořáková

2006

Rodinná terapie jako cesta ke svobodě

Jana Slavíková

2006

Transakční analýza - využití poznatků v dlouhodobých vztazích

Antonín Svabada

2006

Skupinová a komunitní psychoterapie na základě životní zkušenosti

Josef Řehák

2007

Dětská psychoterapie

Mgr. Jitka Minářová

2008

Využití psychoterapie a psychoterapeutických postupů u osob s mentálním postižením

Taťána Gáliková

2008

Skutečnost a vyjevování skutků

Ondřej Fafejta

2009

Daseinsanalýza - "cesta ke svobodě"

Martina Klugerová

2009

Podpora nastávajících otců a otců v prvních měsících a letech po narození dítěte psychoterapeutickými prostředky Bc. Miroslav Jura 2012
Sexuální výchova ve školách Hana Vecková 2013
Psychoterapie v azylových domech Armády spásy Mgr. Katrin Surovková 2019
Otevření vlastní životní cesty "da-sein" Dr. Mgr. Ivana Benešová 2022