Rektor Pražské vysoké školy psychosociálních studií vyhlašuje

interní soutěž o nejlepší diplomovou práci 

obhájenou v akademickém roce 2023/24 spojenou s veřejnou prezentací vítězných prací a slavnostním předáním diplomu při promocích.

Pravidla a harmonogram soutěže ZDE. V případě střetu zájmů bude složení poroty v užším kole upraveno. Tzn. práce nehodnotí vedoucí práce, oponenti či vedoucí pracovníci autorů.


Ročník 2022/23

Vědecká rada hodnotící diplomové práce doporučené komisemi při obhajobách pro ročník 2022/23: PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D., doc. PhDr. Alena Hricová, Ph.D., Mgr. Filip Havlík, Mgr. Melisa Schneiderová, doc. Ing. Radek Trnka, Ph.D. 


Benešová Tereza: Strategie pro vyrovnání se s tinitem
Geaney Kathleen: Vysoce citlivé dítě a jeho přijetí: Přehledová studie
Hurychová Kristýna: Jak psychoterapeuti zacházejí s mírou pracovní zátěže
Karvanová Lucie: Emoční regulace u osob s vybranými poruchami nálady
Mrázová Zoja: Tělo v psychoterapii – tělesnost biosyntetického psychoterapeuta
Novotná Kateřina: Postavení sociálního pracovníka v zařízeních ústavní výchovy
Požárková Monika: Prožívání u ženských obětí pouličního obtěžování
Žovincová Vendula: Psychologická příprava vrcholových tenistů

Na texty DP se můžete podívat prostřednictvím online služeb knihovny PVŠPS https://www.pvsps.cz/studuji-pvsps/knihovna/

vyhlaseni_soutez-dp-2021-22_vitez.jpg
vyhlaseni_soutez-dp-2021-22_cestne-uznani.jpg
vyhlaseni_soutez-dp-2022-23_vitezove.jpg
vyhlaseni_soutez-dp-2021-22_nominovani.jpg
dp_poster_melisa_schneiderova_2022_cestne-uznani-pvsps.jpg