Aktuality ve vědě

Výzva Grantové agentury ČR otevřena

Termín pro podávání projektů je prodloužen do 22. dubna 2021.


Nejdiskutovanější vědecké články v roce 2020

Už po osmé je k dispozici přehled top 100 akademických článků, které byly celosvětově nejčastěji sdíleny a diskutovány v roce 2020. Více na webu ALbertina icome Praha

Nepřekvapivě je na prvním místě práce věnující se probelmatice covid-19 s názvem The proximal origin of SARS-CoV-2:

Andersen, K.G., Rambaut, A., Lipkin, W.I. et al. The proximal origin of SARS-CoV-2. Nat Med 26, 450–452 (2020). https://doi.org/10.1038/s41591-020-0820-9 

Na Altmetric je možné podívat se na tyto nejdiskutovanější články i dle oborů, např. Psychologie a kognitivní vědy a vědy o lidské společnosti.


Zpravodaj vedavyzkum.cz z 46. týdne 2020 - bibliometrické analýzy v rámci Metodiky 17+:

"Z veřejných peněz platíme i mnoho špatných výzkumů"  

Bibliometrická analýza produkce ČR v oboru Psychologie v letech 2016-2018 (WoS) a Oborový komentář k hodnocení (prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.)

Bibliometrická analýza produkce ČR v oboru Sociologie v letech 2016-2018 (WoS) a Oborový komentář k hodnocení (doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.)

Obory dle struktury OECD: Psychologie - společenské vědy - psychologie a kognitivní vědy (kód 5.1). Sociální práce: společenské vědy - sociologie (kód 5.4) - kód 50403


 

Technologická agentura ČR - program Éta

Výzva Éta v roce 2021 nejspíše nebude otevřena. Navazovat má připravovaný program Sigma (od roku 2022).

"Program ÉTA se obrací na výzkumnou komunitu společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV), aby navrhovala řešení výzev a příležitostí 21. století v reakci na sociální, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny."

 

"Hlavní obor FORD (Fields or Research and Development) musí být vybrán ze seznamu oborů uvedených v kategoriích 5 -Social Sciences nebo 6 -Humanities and the Arts. Vedlejší a další vedlejší obor FORD lze zvolit ze seznamu všech kategorií oborů FORD, včetně kategorií 5 -Social Sciences a 6 -Humanities and the Arts."

Příklady oborů z FORD:

5.1 Psychology and cognitive sciences - 50102 Psychology, special (including therapy for learning, speech, hearing, visual and other physical and mental disabilities)
5.4 Sociology - 50403  Social topics (Women ́s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work)

Frascati manuál - kapitola definic: kapitola je jednou z nejvýznamnějších kapitol dokumentu určeného pro posuzování aktivit výzkumu a experimentálního vývoje v souvislosti se statistickými a analytickými činnostmi, který vydává Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Informace převzaty z webů TAČR a Věda a výzkum