Realizované projekty a granty

Emoční kreativita a kognitivní deficity u seniorů
[Emotional creativity and cognitive decline in the elderly]

č.proj. GA18-26094S  

Stručná zpráva o projektu a seznam výstupů:

Trnka, R. (2021). Zpráva o grantovém projektu Emoční kreativita a kognitivní deficity u seniorů. 
E-psychologie, 15(1), 94-95. https://doi.org/10.29364/epsy.396

Grantová agentura  ČR

2018-2020

Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
Ing. Radek Trnka, Ph.D.
PhDr. Martin Kuška, Ph.D. 
Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.
Mgr. Josef Mana
Tereza Slavíčková

Účinné faktory a efektivita skupinové psychoterapie v ČR
[Curative factors and effectiveness of group
psychotherapy in Czech Republic]

č. proj. GA14-35577S

Grantová agentura ČR 2014 - 2016

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.
Jakub Zlámaný, Ph.D.
PhDr. Martin Kuška, Ph.D.
Ing. Mgr. Eva Dubovská

Metodika DIPEX v oblasti aktivního stáří
[ DIPEx Methodology in Active Ageing ]

(PVŠPS jako spoluřešitel, hlavní řešitel CMTF ÚPOL)

č. proj. TD020339

Technologická agentura ČR 2014 - 2015 PhDr. Martin Kuška, Ph.D.

Strategie zvládání stresu ve významovém prostoru emocí
[Coping strategies and emotional meaning space]

č. proj. GA406/09/0294

Grantová agentura ČR

2009 - 2011

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.
Ing. Radek Trnka, Ph.D.
PhDr. Martin Kuška, Ph.D.

Children and their Global Home: Emo Kids
Youth Subculture as an Example of Interiorization,
Exteriorization and the Sharing of Commercial Corporate 
Interests by Adolescents

identifikační č.: 7F09122
č. smlouvy 3099/2010-32

EEA GRANTS / NORWAY GRANTS

2009 - 2010

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.
PhDr. Martin Kuška, Ph.D.
Ing. Radek Trnka, Ph.D.
Children and their Global Home. Formation of the
EEA FM Project Idea for A Grant Application
EEA GRANTS / NORWAY GRANTS 2008

PhDr. Martin Kuška, Ph.D.
Ing. Radek Trnka, Ph.D.

Projekt „Systematizace procesu studentského
hodnocení kvality Vysokých škol v České republice“

MŠMT, VÚT Brno, ACSA.

2005 - 2007

 

Projekt Péče o lidi s duální diagnózou

Finanční podpora z grantu JPD
pro Cíl 3 regionu
NÚTS 2 Hl. města Prahy
CZ 04.3.07/2.3.01.1/0028

2007

 

Projekt  Stanice prvního kontaktu

Úřad vlády ČR - rozhodnutí č.
012 404 38/05-OPK
o poskytnutí neinvestiční dotace
ze státního  rozpočtu ČR na rok 2005

2005 - 2007

 

Projekt Konzultačního centra pro závislé s duální diagnózou

MPSV rozhodnutí č.1 o poskytnutí
neinvestiční dotace z kapitoly 313  S162/003

2003 - 2007

 

Projekt "Arteterapeutická dílna pro děti s duševní poruchou"
v rámci akce Iniciativa mládeže

Česká národní agentura MLÁDEŽ

2003 - 2004

Bc. Martina Hüblová
Bc. Věra Víchová

Projekt meziškolské spolupráce - Komunitní
preventivní protidrogový program pro studenty SOŠ

SOŠ managementu a reklamní tvorby

2003 - 2005

Mgr. Jakub Zlámaný

Projekt výzkumu a realizace programu
prevence poruch příjmu potravy

SAPPP, VFN-psychiatr.klinika,
odd.poruch příjmu potravy

2003 - 2005

Mgr. Jan Kulhánek
Mgr. Jakub Zlámaný

Projekt pro státní správu - Sociální portrét
vysokoškolských studentů v ČR

MŠMT 2003

MUDr. Olga Dostálová, CSc.

Projekt pro státní správu - Analýza spolupráce
vysokých škol s výrobními a servisními podniky

MŠMT 2002

MUDr. Olga Dostálová, CSc.

Komunitní projekt adaptačního programu
pro obyvatele Domova důchodců

Domov důchodců Donovalská

2002 - 2003

Mgr. Jakub Zlámaný

Výzkum povodňových škod

Nadace Člověk v tísni

podzim 2002 studenti