Realizované projekty a granty

Kognitivní superaging u fyzicky aktivních žen
[Cognitive SuperAging in Physically Active Women]

č. proj. GA22-24846S

Webové stránky projektu  http://www.superaging.cz

nebo http://superstarnuti.cz 

Grantová agentura ČR 2022-2024 PhDr. Hana Georgi, Ph.D.
PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Tichá, Ph.D.
Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.
Mgr. Josef Mana
Mgr. Melisa Schneiderová
doc. Ing. Radek Trnka, Ph.D.
RNDr. Iveta Vojtěchová, Ph.D.

Emoční kreativita a kognitivní deficity u seniorů
[Emotional creativity and cognitive decline in the elderly]

č.proj. GA18-26094S

 

Stručná zpráva o projektu a seznam výstupů:

Trnka, R. (2021). Zpráva o grantovém projektu Emoční kreativita
a kognitivní deficity u seniorů. E-psychologie, 15(1), 94-95. https://doi.org/10.29364/epsy.396

Grantová agentura ČR

2018-2020

Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
Ing. Radek Trnka, Ph.D.
PhDr. Martin Kuška, Ph.D.
doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.
Mgr. Josef Mana
Mgr. Tereza Slavíčková

Účinné faktory a efektivita skupinové psychoterapie v ČR
[Curative factors and effectiveness of group
psychotherapy in Czech Republic]

č. proj. GA14-35577S

Grantová agentura ČR 2014 - 2016

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.
Jakub Zlámaný, Ph.D.
PhDr. Martin Kuška, Ph.D.
Ing. Mgr. Eva Dubovská

Metodika DIPEX voblasti aktivního stáří
[ DIPEx Methodology in Active Ageing ]

(PVŠPS jako spoluřešitel, hlavní řešitel CMTF ÚPOL)

č. proj. TD020339

Technologická agentura ČR 2014 - 2015 PhDr. Martin Kuška, Ph.D.

Strategie zvládání stresu ve významovém prostoru emocí
[Coping strategies and emotional meaning space]

č. proj. GA406/09/0294

Grantová agentura ČR

2009 - 2011

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.
Ing. Radek Trnka, Ph.D.
PhDr. Martin Kuška, Ph.D.

Children and their Global Home: Emo Kids
Youth Subculture as an Example of Interiorization,
Exteriorization and the Sharing of Commercial Corporate
Interests by Adolescents

identifikační č.: 7F09122
č. smlouvy 3099/2010-32

EEA GRANTS / NORWAY GRANTS

2009 - 2010

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.
PhDr. Martin Kuška, Ph.D.
Ing. Radek Trnka, Ph.D.
Children and their Global Home. Formation of the
EEA FM Project Idea for A Grant Application
EEA GRANTS / NORWAY GRANTS 2008

PhDr. Martin Kuška, Ph.D.
Ing. Radek Trnka, Ph.D.

Projekt „Systematizace procesu studentského
hodnocení kvality Vysokých škol v České republice“

MŠMT, VÚT Brno, ACSA.

2005 - 2007

 

Projekt Péče o lidi sduální diagnózou

Finanční podpora z grantu JPD
pro Cíl 3 regionu
NÚTS 2 Hl. města Prahy
CZ 04.3.07/2.3.01.1/0028

2007

 

Projekt Stanice prvního kontaktu

Úřad vlády ČR - rozhodnutí č.
012404 38/05-OPK
o poskytnutí neinvestiční dotace
zestátního rozpočtu ČR na rok 2005

2005 - 2007

 

Projekt Konzultačního centra pro závislé sduální diagnózou

MPSV rozhodnutí č.1 o poskytnutí
neinvestiční dotace zkapitoly 313 S162/003

2003 - 2007

 

Projekt "Arteterapeutická dílna pro děti s duševní poruchou"
v rámci akce Iniciativa mládeže

Česká národní agentura MLÁDEŽ

2003 - 2004

Bc. Martina Hüblová
Bc. Věra Víchová

Projekt meziškolské spolupráce - Komunitní
preventivní protidrogový program pro studenty SOŠ

SOŠ managementu a reklamní tvorby

2003 - 2005

Mgr. Jakub Zlámaný

Projekt výzkumu a realizace programu
prevence poruch příjmu potravy

SAPPP, VFN-psychiatr.klinika,
odd.poruch příjmu potravy

2003 - 2005

Mgr. Jan Kulhánek
Mgr. Jakub Zlámaný

Projekt pro státní správu - Sociální portrét
vysokoškolských studentů v ČR

MŠMT 2003

MUDr. Olga Dostálová, CSc.

Projekt pro státní správu - Analýza spolupráce
vysokých škol s výrobními a servisními podniky

MŠMT 2002

MUDr. Olga Dostálová, CSc.

Komunitní projekt adaptačního programu
pro obyvatele Domova důchodců

Domov důchodců Donovalská

2002 - 2003

Mgr. Jakub Zlámaný

Výzkum povodňových škod

Nadace Člověk v tísni

podzim 2002 studenti