Publikace

Monografie ^ a články autorů PVŠPS v časopisech indexovaných na Web of Science, Scopus *, ERIH Plus +, a v recenzovaných periodikách }, O: Ostatní výsledky.

2024

} Georgi, H., Schneiderová, M., Mana, J., Tichá, Z., Daďová, K., Trnka, R., Vojtěchová, I., & Lukavský, J. (2024). Cognitive SuperAging in Physically Active Women (COSACTIW): Study Protocol and data from the NANOK. E-psychologie, 18(1), 30-52. https://doi.org/10.29364/epsy.493 

Martinec Nováková, L., Georgi, H., Vlčková, K., Kopeček, M., Babuská, A., & Havlíček, J. (2024). Small Effects of Olfactory Identification and Discrimination on Global Cognitive and Executive Performance Over 1 Year in Aging People Without a History of Age-Related Cognitive Impairment. Physiology & Behavior, 114579. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2024.114579

Trnka, R., Schneiderova, M., Vojtechova, I., Dadova, K., & Georgi, H. (2024). Unveiling the Social Life of SuperAgers: A Narrative Review of Social Profiles of Exceptional Cognitive Aging. Sage Open, 14(2), 21582440241248359. https://doi.org/10.1177/21582440241248359

2023

^ Bahník, Š., & Rubínová, E. (2023). Psychologická metodologie v praxi klinického psychologa. In P. Kulišťák (Ed.), Klinická neuropsychologie v praxi (pp. 257–277). Karolinum.

Dragomirecká, E., Georgi, H., Janečková, H., & Jarolímová, E. (2023). Barriers to participation in educational programs for family caregivers of people with dementia. Kontakt, 25(2), 109–116. https://doi.org/10.32725/kont.2023.018

O: Georgi, H., & Tichá, Z. (2023). Developmental Tasks Questionnaire for Seniors: Czech Online Survey. In Horáková (Ed.), Ageing 2023: Proceedings of the 6th Gerontological Interdisciplinary Conference (pp. 38–50). Second Faculty of Medicine, Charles University. https://doi.org/10.14712/9788090734746

Heissler, R., Georgi, H., Kožený, J., & Kopeček, M. (2023). Competing factor models of cognition of healthy older adults: Support for SuperAgers identification. Československá Psychologie, 67(1), 30–49. https://doi.org/10.51561/cspsych.67.1.30

^ Hricová, A., Ondrášek, S., & Urban, D. (2023). Metodologie v sociální práci. Grada.

Kopeček, M., Heissler, R., Tichá, Z., & Georgi, H. (2023). Paměťová rezerva a údržba paměti u superúspěšně stárnoucích osmdesátníků. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 86(6), 391–396. https://doi.org/10.48095/cccsnn2023391

Krtková, R., Krtek, A., Pešoutová, M., Meier, Z., Tavel, P., & Trnka, R. (2023). School functioning and experience of the school environment by students with ADHD. European Journal of Special Needs Education, 38(5), 614-628. https://doi.org/10.1080/08856257.2022.2145687

Krtkova, R., Krtek, A., Pesoutova, M., Meier, Z., Tavel, P., Malinakova, K., & Trnka, R. (2023). What influences do parents perceive as supportive of school well-being and the inclusion of children with ADHD?: A qualitative study. European Journal of Special Needs Education, 38(2), 218–232. https://doi.org/10.1080/08856257.2022.2050972

Lorencova, R., & Trnka, R. (2023). Variability in Cultural Understandings of Consciousness: A Call for Dialogue with Native Psychologies. Journal of Consciousness Studies, 30(5), 232–254. https://doi.org/10.53765/20512201.30.5.232

Nikolai, T., Děchtěrenko, F., Yaffe, B., Georgi, H., Kopecek, M., Červenková, M., Vyhnálek, M., & Bezdicek, O. (2023). Reducing misclassification of mild cognitive impairment based on base rate information from the Uniform data set. Aging, Neuropsychology, and Cognition, 30(3), 301–320. https://doi.org/10.1080/13825585.2021.2022593

Ondrášek, S., Hricová, A., Mrhálek, T., Podzimek, K., & Urban, D. (2023). Self-recovery of Roma drug users in the context of social work. Kontakt, 25(1), 398–403. https://doi.org/10.32725/kont.2023.010

Prentice, H., Konopíková, M., & Hricová, A. (2023). The prohibition of sexual relations in a therapeutic community: As seen by therapists and clients. Kontakt, 25(3), 246–252. https://doi.org/10.32725/kont.2023.025

} Rastmanesh, R., Trnka, R., & Pitkanen, M. (2023). Human enhancement projects: Challenges, opportunities and implications on space exploration. Journal of Space Exploration, 12(1), 253. 

O: Schneiderova, M., & Mana, J. (2023). Leisure activities and SuperAging in women: Preliminary data. In H. Horáková (Ed.), Ageing 2023: Proceedings of the 6th Gerontological Interdisciplinary Conference (pp. 119-127). Second Faculty of Medicine, Charles University. https://doi.org/10.14712/9788090734746

Tichá, Z., Georgi, H., Schmand, B., Heissler, R., & Kopecek, M. (2023). Processing speed predicts SuperAging years later. BMC Psychology, 11, 34. https://doi.org/10.1186/s40359-023-01069-7

^ Trnka, R. (2023). Emotional creativity: Emotional experience as creative product. In Z. Ivcevic, J. D. Hoffmann, & J. C. Kaufman (Eds.), Cambridge Handbook of Creativity and Emotions (pp. 321-339). Cambridge University Press.

Trnka, R., & Lorencova, R. (2023). Editorial Introduction: Indigenous Philosophies of Consciousness. Journal of Consciousness Studies, 30(5), 99–102. https://doi.org/10.53765/20512201.30.5.099

^ Trnka, R., & Šolcová Poláčková, I. (2023). The intersections of creativity and complex moral emotions. In Creativity and Morality (pp. 145–159). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85667-6.00013-X

+ Urban, D., Hricová, A., & Ondrášek, S. (2023). Sociální práce ve zdravotnictví a její limity. Logos Polytechnikos, 14(2), 41–52. https://www.vspj.cz/soubory/download/id/9835

2022

^ Bahník, Š., Mussweiler, T., & Strack, F. (2022). Anchoring effect. In R. F. Pohl (Ed.). Cognitive Illusions: Intriguing Phenomena in Thinking, Judgment, and Memory (3rd ed.) (pp. 209-224). Routledge.

^ Bezdíček, O., Rosická, A. M., Georgi, H., Mana, J., & Kopeček, M. (2022). Bostonský test pojmenování—Druhé vydání (BNT - 2): Manuál a normativní data pro českou populaci. Univerzita Karlova. Nakladatelství Karolinum.

Bezdicek, O., Rosicka, A. M., Mana, J., Libon, D., Kopeček, M., & Georgi, H. (2022). The 30-Item and 15-Item Boston Naming Test Czech Version: Item Response Analysis and Normative Values for Older Adults. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 43(9), 890-905. https://doi.org/10.1080/13803395.2022.2029360

O: Dragomirecká, E., & Georgi, H. (2022). Měření životní spokojenosti seniorů. Psychologické Dny 2022: Sborník abstraktů, 39, 32–33. https://tinyurl.com/4d7tymha

O: Georgi, H., Vojtěchová, I., & Schneiderová, M. (2022). Superstárnutí aneb superaging. www.superstarnuti.cz 

O: Georgi, H., Schneiderová, M., Vojtěchová, I., & Daďová, K. (2022). Retrospektivní sebehodnocení volnočasových aktivit. Psychologické Dny 2022: Sborník abstraktů, 11. https://tinyurl.com/4d7tymha

O: Hricová, A., Vojtíšek, P. (2022). Marketingový mix v sociálních službách – úskalí a doporučení. Sociální služby, 14(3), 26-27. https://www.socialnisluzby.eu/images/obr/1666856977_brezen-final.pdf

Kascakova, N., Furstova, J., Trnka, R., Hasto, J., Geckova, A. M., & Tavel, P. (2022). Subjective perception of life stress events affects long-term pain: The role of resilience. BMC Psychology, 10(1), 54. https://doi.org/10.1186/s40359-022-00765-0

Krtek, A., Malinakova, K., Rudnicka, R. K., Pesoutova, M., Zovincova, V., Meier, Z., Tavel, P., & Trnka, R. (2022). Ambivalent bonds, positive and negative emotions, and expectations in teachers’ perceptions of relationship with their students with ADHD. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being, 17(1), 2088456. https://doi.org/10.1080/17482631.2022.2088456

Nikolai, T., Šulc, Z., Balcar, K., Kuška, M., Plzáková, V., Slavíčková, T., & Trnka, R. (2022). Decreased emotional creativity and its relationship with cognitive functions in Parkinson’s disease: A preliminary study. Applied Neuropsychology: Adult, 29(6), 1484–1491. https://doi.org/10.1080/23279095.2021.1891901

O: Schneiderová, M., Mana, J., & Georgi, H. (2022). Reliabilita nového nástroje pro retrospektivní sebehodnocení volnočasových aktivit. Psychologické Dny 2022: Sborník abstraktů, 34. https://tinyurl.com/4d7tymha

+ Slaninka, M., & Růžičková, J. (2022). Prečo je daseinsanalýza stále tak kritická? [Why is daseinsanalysis still so critical?]. Ostium, 18(1). https://ostium.sk/language/sk/preco-je-daseinsanalyza-stale-tak-kriticka/

* Slaninka, M., Krajmer, P., & Kolenová, A. (2022). The Dying and the Moment of Death of an Oncologically Ill Child. Illness, Crisis & Loss, 105413732211432. https://doi.org/10.1177/10541373221143232

+ Staňková, K., Hricová, A., & Procházka, R. (2022). Psychologické aspekty dysmenorey – přehledová studie. E-psychologie, 16(4), 58-70. https://doi.org/10.29364/epsy.456 

} Röseler, L., Weber, L., Helgerth, K., Stich, E., Günther, M., Tegethoff, P., Wagner, F., Antunovic, M., Barrera-Lemarchand, F., Halali, E., Ioannidis, K., Genschow, O., Milstein, N., Molden, D. C., Papenmeier, F., Pavlovic, Z., Rinn, R., Schreiter, M. L., Zimdahl, M. F., Bahník, Š.,… Schütz, A. (2022). The Open Anchoring Quest Dataset: Anchored Estimates from 96 Studies on Anchoring Effects. Journal of Open Psychology Data, 10(1), 16. https://doi.org/10.5334/jopd.67

Trnka, R., & Lorencova, R. (2022). Indigenous concepts of consciousness, soul, and spirit: A cross-cultural perspective. Journal of Consciousness Studies, 29(1-2), 113–140. https://doi.org/10.53765/20512201.29.1.113

Trnka, R., Mana, J., & Kuška, M. (2022). Age-related differences in valence and arousal of emotion concepts. Ageing and Society, 42(9), 1991-2007. (Online first 02 February 2021). https://doi.org/10.1017/S0144686X20001865

* Urban, D., Hricová, A., & Ondrášek, S. (2022). Psychologická zátěž sociálních pracovníků během pandemie covidu-19. Caritas et Veritas, 12(1), 189–196. https://doi.org/10.32725/cetv.2022.014

O: Vojtěchová, I. (2022, August 18). Superstárnutí jako superschopnost. OSEL. Objective Source E-Learning. https://www.osel.cz/12454-superstarnuti-jako-superschopnost.html 

2021 

Bahník, Š., & Vranka, M. A. (2021). Consistency and contrast effects in moral evaluation of euthanasia. Current Psychology, 40(2), 822–830. (Online September 2018) https://doi.org/10.1007/s12144-018-0012-7

Bahník, Š., Vranka, M. A., & Trefná, K. (2021). What makes euthanasia justifiable? The role of symptoms’ characteristics and interindividual differences. Death Studies, 45(3), 226–237. (Online June 2019) https://doi.org/10.1080/07481187.2019.1626945

Bahník, Š., Efendic, E., & Vranka, M. A. (2021). Sacrificing oneself or another: The difference between prescriptive and normative judgments in moral evaluation. Psychological Reports, 124(1), 108-130. (Online June 2020) https://doi.org/10.1177/0033294119896061

^ Bezdíček, O., Georgi, H., Nikolai, T., & Kopeček, M. (2021). Pražská verze Stroopova testu. Karolinum. https://karolinum.cz/knihy/bezdicek-prazska-verze-stroopova-testu-25158   

Frydrychova, Z., & Georgi, H. (2021). Visual selective attention training gains in older adults. In H. Georgi (Ed.), Ageing 2021: Proceedings of the 5th Gerontological Interdisciplinary Conference (pp. 42–54). Prague College of Psychosocial Studies. https://konferencestarnuti.cz/files/Starnuti_2021_sbornik.pdf

Geaney, K. B. (2021). Pes je zakopaný v detailech: Analýza vzpomínek a vzpomínání na traumatické zkušenosti dětí politických vězňů z 50. Let ve stáří. In H. Georgi (Ed.), Stárnutí 2021: Sborník příspěvků z 5. Gerontologické mezioborové konference (s. 55–67). Pražská vysoká škola psychosociálních studií. https://konferencestarnuti.cz/files/Starnuti_2021_sbornik.pdf

+ Halo, D., Mrhálek, T., & Kajanová, A. (2021). Feminist and Gender-Sensitive Psychotherapy: Social construction of mental health. E-psychologie, 15(2), 43–53. https://doi.org/10.29364/epsy.402

Havlik, F., Michalec, J., Kališová, L., Děchtěrenko, F., Chlebovcová, M., Vaškovicová, M., & Bezdicek, O. (2021). The normative data study of the Czech MATRICS consensus cognitive battery. The Clinical Neuropsychologist, 35(S1), S50-S64. (Online first 09 August 2021) https://doi.org/10.1080/13854046.2021.1962410

+ Hricová, A., Ondrášek, S., & Hric, M. (2021). Vztah atopického ekzému a pozornosti. E-psychologie, 15(3), 16-26. https://doi.org/10.29364/epsy.411 

Kliegr, T., Bahník, Š., & Fürnkranz, J. (2021). A review of possible effects of cognitive biases on interpretation of rule-based machine learning models. Artificial Intelligence, 295, 103458. https://doi.org/10.1016/j.artint.2021.103458

+ Laca, S., & Laca, P. (2021). Výskumná štúdia podpory a pomoci sociálnych pracovníkov seniorom v čase prvej karantény covidu-19. Logos Polytechnikos, 12(2), 61–73. https://www.vspj.cz/soubory/download/id/8312 

Laca, P., & Laca, S. (2021). Comparative study of the perception of the role of a social worker in hospitals in the Czech Republic and Slovakia during the COVID-19 pandemic. Clinical Social Work and Health Intervention, 12(4), 23–30. https://doi.org/10.22359/cswhi_12_4_03

^ Laca, S. (2021). Koncept teórií a metód v sociálnej práci. Pražská vysoká škola psychosociálních studií.

^ Růžička, J. (Ed.). (2021). Rozhovory v psychoterapii: Psychoterapie v přesazích a souvislostech. Triton.

Seryjová Juhová, D., Řiháček, T., Cígler, H., Dubovská, E., Saic, M., Černý, M., Dufek, J., & Miller, S. D. (2021). Czech version of the Outcome Rating Scale: Selected psychometric properties. Československá psychologie, 65(4), 353–368. https://doi.org/10.51561/cspsych.65.4.353

Schweinsberg, M., Feldman, M., Staub, N., Van Den Akker, O. R., Van Aert, R. C. M., Van Assen, M. A. L. M., Liu, Y., Althoff, T., Heer, J., Kale, A., Mohamed, Z., Amireh, H., Venkatesh Prasad, V., Bernstein, A., Robinson, E., Snellman, K., Amy Sommer, S., Otner, S. M. G., Robinson, D., … Luis Uhlmann, E. (2021). Same data, different conclusions: Radical dispersion in empirical results when independent analysts operationalize and test the same hypothesis. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 165, 228–249. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2021.02.003

+ Slaninka, M. (2021). Psychosomatika v kontexte celku. Psychosom19(2), 94–104. 

Slaninka, M., Krajmer, P., & Kolenova, A. (2021). Main topics related to the disease, death, and dying in communication between parents and their adolescent children with incurable cancer. Bratislava Medical Journal, 122(08), 572–576. https://doi.org/10.4149/BLL_2021_091

Trnka, R. (2021). New materialism and postmodern subject models fail to explain human memory and self-awareness: A comment on Tobias-Renstrøm and Køppe (2020). Theory & Psychology, 31(1), 130-137. (Online first November 2020) https://doi.org/10.1177/0959354320973757  

} Vojtíšek, P., & Kajanová, A. (2021). Marketing, sociální služby a sociální práce, 1. Díl. Listy sociální práce, 9(27), 5–7.

2020

Ciharova, M., Cígler, H., Dostálová, V., Šivicová, G., & Bezdicek, O. (2020). Beck Depression Inventory, second edition, Czech version: Demographic correlates, factor structure and comparison with foreign data. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 24(4), 371-379. https://doi.org/10.1080/13651501.2020.1775854

* Dubovská, E. (2020). Klient: Často opomíjený účinný faktor psychoterapie / The client: Often neglected helpful factor in psychotherapy. Psychoterapie, 14(1), 6–16.

+ Dubovská, E., & Chrz, V. (2020). Příběhy změny ve skupinové psychoterapii: Narativní charakteristiky úspěšné změny. E-psychologie, 14(2), 52–64. https://doi.org/10.29364/epsy.372

Havlík, F., Mana, J., Dušek, P., Jech, R., Růžička, E., Kopeček, M., Georgi, H., & Bezdíček, O. (2020). Brief Visuospatial Memory Test-Revised: Normative Data and Clinical Utility of Learning Indices in Parkinson’s Disease. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 42(10), 1099-1110. https://doi.org/10.1080/13803395.2020.1845303

Humer, E., Pieh, C., Kuska, M., Barke, A., Doering, B. K., Gossmann, K., Trnka, R., Meier, Z., Kascakova, N., Tavel, P., & Probst, T. (2020). Provision of psychotherapy during the COVID-19 pandemic among Czech, German and Slovak psychotherapists. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(13), 4811. https://doi.org/10.3390/ijerph17134811

* Kajanová, A., Ondrášek, S., Hric, M., & Fiedler, J. (2020). Chronic Traumatic Encephalopathy. Zdravotnícke listy, 8(4), 61–66. https://zl.tnuni.sk/fileadmin/Archiv/2020/2020-8.c.4/ZL_2020_8_4_12_Kajanova.pdf 

Kuška, M., Trnka, R., Mana, J., & Nikolai, T. (2020). Emotional creativity: A meta-analysis and integrative review. Creativity Research Journal, 32(2), 151-160. https://doi.org/10.1080/10400419.2020.1751541

+ Laca, S., Šeflová, L., & Tůma, J. (2020). Poskytování sociálních služeb seniorům. Logos Polytechnikos, 11(2), 27–39.

Malinakova, K., Furstova, J., Kalman, M., & Trnka, R. (2020). A Psychometric Evaluation of the Guilt and Shame Experience Scale (GSES) on a Representative Adolescent Sample: A Low Differentiation between Guilt and Shame. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(23), 8901. https://doi.org/10.3390/ijerph17238901

Nikolai, T., Kuška, M., & Trnka, R. (2020). Neuropsychiatrické příznaky a kreativita u neurodegenerativních onemocnění. Československá psychologie, 64(5), 564–577.

Tierney, W., Hardy, J. H., Ebersole, C. R., Leavitt, K., Viganola, D., Clemente, E. G., Gordon, M., Dreber, A., Johannesson, M., Pfeiffer, T., Hiring Decisions Forecastin Collaboration, & Uhlmann, E. L. (2020). Creative destruction in science. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 161, 291–309. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2020.07.002

Trnka, R., Kuška, M., & Čábelková, I. (2020). Emotional creativity across adulthood: Age is negatively associated with emotional creativity. Studia Psychologica, 62(2), 164–177. https://doi.org/10.31577/sp.2020.02.798

Trnka, R., Kuška, M., Tavel, P., & Kuběna, A. A. (2020). Social work leaders’ authenticity positively influences their dispositions toward ethical decision-makingAutenticita pracovníků managementu sociální práce přispívá k jejich etickému rozhodování. European Journal of Social Work, 23(5), 809–825. https://doi.org/10.1080/13691457.2019.1608513

Trnka, R., & Smelik, V. (2020). Elimination of bias in introspection: Methodological advances, refinements, and recommendations. New Ideas in Psychology, 56, 100753. https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2019.100753

Trnka, R., & Lorencova, R. (2020). Fear, anger, and media-induced trauma during the outbreak of COVID-19 in the Czech Republic. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 12(5), 546-549. https://doi.org/10.1037/tra0000675  

+ Tůma, J., Pátý, J., Nová, M., & Laca, S. (2020). Informovanost o nových náboženských hnutích a sociálně poradenská činnost u středoškolských studentů. Logos Polytechnikos, 11(2), 55–64.

2019

Dostálová, V., Kolečkárová, S., Kuška, M., Pretl, M., & Bezdicek, O. (2019). Effects of continuous positive airway pressure on neurocognitive and neuropsychiatric function in obstructive sleep apnea. Journal of Sleep Research, 28(5), e12761 . https://doi.org/10.1111/jsr.12761

Dubovská, E., Furstová, J., Růžička, J., & Tavel, P. (2019). Validity of the Czech version of the Therapeutic Factors Inventory – Short form (TFI-S). International Journal of Group Psychotherapy, 69(3), 308–327. https://doi.org/10.1080/00207284.2019.1584527

Hnilica, K. (2019). Stereotypy, normy a politická korektnost. Československá psychologie, 63(5), 577–590.

Maliňáková, K., Černá, A., Fürstová, J., Čermák, I., Trnka, R., & Tavel, P. (2019). Psychometric analysis of the Guilt and Shame Experience Scale (GSES). Československá Psychologie, 63(2), 177–192.

Malinakova, K., Trnka, R., Bartuskova, L., Glogar, P., Kascakova, N., Kalman, M., van Dijk, J. P., & Tavel, P. (2019). Are adolescent religious attendance/spirituality associated with family characteristics? International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(16), 2947. https://doi.org/10.3390/ijerph16162947

Trnka, R., Cabelkova, I., Kuška, M., & Nikolai, T. (2019). Cognitive decline influences emotional creativity in the elderly. Creativity Research Journal, 31(1), 93–101. https://doi.org/10.1080/10400419.2019.1577205

2018

Juhová, D., Řiháček, T., Cígler, H., Dubovská, E., Saic, M., Černý, M., Dufek, J., & Evans, C. (2018). Česká adaptace dotazníku CORE-OM: Vybrané psychometrické charakteristiky. Československá psychologie, 62(1), 59–74.

Havlík, F., & Bezdíček, O. (2018). Flynnův efekt v české verzi Wechslerovy inteligenční škály pro dospělé, třetí verze. Česká a slovenská psychiatrie, 114(5), 193–198.

Hnilica, K., & Bartušková, V. (2018). Stereotypy, morální normy a zobecněná předsudečnost. Československá psychologie, 62(4), 297–315.

Popelíková, A., Bahník, Š., Lobellová, V., Svoboda, J., & Stuchlík, A. (2018). Mnemonic and behavioral effects of biperiden, an M1-selective antagonist, in the rat. Psychopharmacology, 235(7), 2013–2025. https://doi.org/10.1007/s00213-018-4899-3

Trnka, R., Hašto, J., Cabelkova, I., Kuska, M., Tavel, P., & Nikolai, T. (2018). Amygdala and emotionality in Parkinson’s disease: An integrative review of the neuropsychological evidence. NeuroEndocrinology Letters, 39(2), 105–110. Researchgate link

Trnka, R., Kuška, M., Balcar, K., & Tavel, P. (2018). Understanding death, suicide and self-injury among adherents of the emo youth subculture: A qualitative study. Death Studies, 42(6), 337–345. https://doi.org/10.1080/07481187.2017.1340066

Trnka, R., Poláčková Šolcová, I., & Tavel, P. (2018). Components of cultural complexity relating to emotions: A conceptual framework. New Ideas in Psychology, 51, 27–33. https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2018.05.001

Publikace do roku 2017 naleznete zde