Studijní materiály

Listování v prezentacích po jejich otevření vám umožní klepnutí na příkaz pod záhlavím "Úpravy" - "Upravit snímky"

Patopsychologie osobnosti (Mgr. Katarína Durecová)

Základy psychoterapie (Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.)

Úvod do psychoterapie

Existenciální směry

Rodinná diagnostika a terapie

Vybrané psychoterapeutické metody (Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.)

Systematická desenzibilizace

Paradoxní intence

Výzkum v psychosociální oblasti (Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.)

Z akcí mimo PVŠPS: Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.

Další materiály poskytují vyučující v rámci výuky.