Psychodynamický psychoterapeutický výcvik - studenti PVŠPS

Informace o psychodynamickém výcviku pro studenty PVŠPS bakalářského a magisterského programu

Pro studenty/frekventanty platí, že absolvování závěrečné zkoušky/kolokvia za podmínek, za kterých nastoupili do výcviku, platí po dobu 10 let od ukončení sebezkušenostní části výcviku. Při překročení tohoto časového limitu je již nutné dokončit teoretickou a supervizní část (případně kteroukoli jinou podmínku) za aktuálně platných podmínek.

Kontaktní e-mail: [javascript protected email].

Další plánovaný termín zkoušky/kolokvia: pátek 8. 11. 2024