Přihlášky, termíny a poplatky

Termíny přijímacího řízení pro akademický rok 2024 - 2025

Bakalářské studijní programy

Psychologie
bakalářské prezenční studium

Podání přihlášek  

do 29. února 2024                                                      

Přijímací zkoušky

mezi 3.6. až 18.6. 2024

Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
bakalářské prezenční a kombinované studium:  
Prezenční studium se uskuteční pouze v případě, že bude přijato více než 20 uchazečů.

Podání přihlášek

do 31. března 2024

Přijímací zkoušky mezi 3.6. až 17.6. 2024

Navazující magisterské programy

Psychologie
navazující magisterské prezenční studium

Podání přihlášek  

do 29. února 2024                                                      

Přijímací zkoušky

mezi 4.6. až 13.6. 2024

Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
navazující magisterské prezenční a kombinované studium:  
Prezenční studium se uskuteční pouze v případě, že bude přijato více než 20 uchazečů.

Podání přihlášek

do 31. března 2024

Přijímací zkoušky mezi 4.6. až 13.6. 2024

Informace k přihlášení

Na bakalářské studijní programy:

Přihláška se podává prostřednictvím elektronického formuláře nebo na formuláři SEVT.
Poplatek
za přijímací řízení je  850 Kč a je třeba jej zaplatit bezhotovostním převodem (na č. účtu 3017104504/0600, variabilní symbol rodné číslo (nebo identifikační číslo uchazeče při podání el. přihlášky).

Po vyplnění je nutné elektronický formulář vytisknout, vlastnoručně podepsat a spolu s následujícími dokumenty:
- potvrzením lékaře
o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání (u el. přihlášky přiložte potvrzení od lékaře na samostatném listu, ve kterém bude uvedeno například: ....Potvrzuji, že uchazeč je schopen studia na vysoké škole v oboru psychologie (nebo sociální práce).... Fomulář v případě potřeby naleznete zde
- ověřenou kopií maturitního vysvědčení (pokud jste již maturovali);
- neformálním životopisem na 5 stran (životopis je určen pro talentovou část zkoušky a zachází se s ním jako s důvěrným materiálem)
- potvrzením o zaplacení poplatku za PŘ
zaslat prostřednictvím pošty na adresu PVŠPS, Hekrova 805, 14900 Praha 4. nejpozději do termínu "Podání přihlášek"

  K ústnímu pohovoru je nutné přinést:
- Ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud maturujete v tomto školním roce)
- Seznam přečtené odborné literatury
- Fotografii

Na navazující magisterské studijní programy:

Přihláška se podává prostřednictvím elektronického formuláře nebo na formuláři SEVT.
Poplatek
za přijímací řízení je 850 Kč a je třeba jej zaplatit bezhotovostním převodem (na č. účtu 3017104504/0600, variabilní symbol rodné číslo (nebo identifikační číslo uchazeče při podání el. přihlášky) a potvrzení o uskutečněné platbě přiložit k přihlášce.

Po vyplnění je nutné elektronický formulář vytisknout, vlastnoručně podepsat a spolu s následujícími dokumenty:
- strukturovaným životopisem s přehledem dosavadního studia, odborné praxe, seminářů a kurzů apod.;
- ověřenou kopií diplomu a dodatkem k diplomu, nebo výpisem absolvovaných přednášek předchozího VŠ studia (případně ofoceným indexem);
- seznamem relevantní přečtené literatury
- potvrzením o zaplacení poplatku za PŘ
zaslat prostřednictvím pošty na adresu PVŠPS, Hekrova 805, 14900 Praha 4 nejpozději do termínu "Podání přihlášek"

K ústnímu pohovoru je nutné přinést bakalářskou práci.
 

Bližší informace o obsahu přijímacího řízení naleznete v záložkách u jednotlivých studijních programů
Přehled přijímacího řízení v akademickém roce 2023/2024 naleznete zde