Status a pravidla IGA PVŠPS

Základní informace

Rektor Pražské vysoké školy psychosociálních studií zřídil vnitřním předpisem č. 012017 Interní grantovou agenturu Pražské vysoké školy psychosociálních studií (dále jen IGA).

Cílem IGA je podpořit původní výzkum, jehož výsledky budou publikovány v odborných časopisech. Vzhledem k zaměření PVŠPS bude podporován především výzkum z oblasti psychologie, psychoterapie a sociální práce.

Základní strategie IGA: podporovat náklady na výzkum (materiál a služby). Odměna řešiteli náleží za výsledek, tj. za publikaci v odborném recenzovaném časopise. Výše odměny závisí na několika faktorech.                  

Uchazečem o podporu může být každý student a každý akademický pracovník PVŠPS.

Časový harmonogram soutěže:

Podávání projektů

kdykoli v průběhu roku od vyhlášení výzvy 2 (od 1.12.2020)

Hodnocení projektů

maximálně tři měsíce od doručení žádosti

Poskytnutí podpory nákladů na výzkum

do týdne od schválení projektu

Počátek řešení projektu

dnem poskytnutí podpory

Odměna za publikační výstup

do měsíce po přijetí rukpisu - výsledku výzkumu redakcí časopisu k publikování

Kontaktní osoba

PhDr. Hana Georgi, Ph.D.

e-mail

hana.georgi@pvsps.cz

Dokumenty ke stažení

Zadávací dokumentace Výzvy 2 (otevřená od 1.12.2020).

Přihláška do vnitřní grantové soutěže IGA PVŠPS - Výzva 2.