Účast studentů na konferencích

Jedna z forem tvůrčí činnosti studentů je aktivní účast na konferencích. Ať již s přednáškou nebo posterem. Rok 2020 znamenal přelom v konání vzdělávacích akcí kvůli pandemii a souvisejícím opatřením. Řada akcí byla zrušena, a mnohé byly změněny z prezenčních na distanční. Trend online účasti se dá očekávat i v budoucnu.

PVŠPS podporuje své studenty v tvůrčí činnosti. V případě, že se budete chtít aktivně zúčastnit některé z lokálních konferencí, napište základní informace o svém úmyslu, včetně informací o akci a o svém příspěvku, emailem vedoucí OVV. V případě schválení vedoucí OVV a přijetí asbtraktu pořadateli konference je možné získat finanční podporu účasti.

 

Finanční podpora: autor obdrží 2.000,- Kč jako příspěvek na svou účast. Příspěvek má pokrýt účastnický poplatek studenta, tisk posteru, případně jízdenku do místa konání a zpět do Prahy. Náklady nad rámec dané částky si účastník hradí sám.
Příspěvek bude posléze proplacen všem, komu to bylo předem schváleno a kdo doloží potvrzení o aktivní účasti, které obdrží od pořadatelů na konferenci.

Smysl účasti na konferencích - PROČ:

  • získání širšího rozhledu v oboru
  • prezentace PVŠPS jako součásti vědeckého pole v ČR v oborech psychologie a sociální práce
  • zkušenost s prezentací lokálních i mezinárodních výzkumů
  • networking
    • osobní seznámení s řadou odborníků působících mimo PVŠPS
    • možnost spolupráce v budoucnu např. v rámci doktorského studia, zaměstnání, apod.