Účast studentů na konferencích

Do 25.8.2020 je otevřena možnost přihlásit poster na Psychologické dny 2020 , které se budou letos konat ve zkrácené jednodenní formě ve čtvrtek 17/9 v Olomouci.

Vyzýváme studenty PVŠPS k aktivní účasti na této tuzemské odborné akci.

 

Téma: covid-19 - zkušenosti z epidemie

Obsah: může jít nejen o výzkumnou, ale i o přehledovou studii či sdělení z praxe - viz pokyny pro autory
Tzn.je možné prezentovat zkušenosti z oblasti sociální práce, péče o klienty či pacienty, psychoterapie, i osobní zkušenosti se změnami dynamiky uvnitř rodin (pozorované jevy, klady i zápory dlouhodobých omezení, domácí výuky, aj.), atd.

Finanční podpora: autor příspěvku obdrží 2.000,- Kč jako příspěvek na svou účast. Příspěvek má pokrýt účastnický poplatek studenta (nikoli členský poplatek ČMPS), tisk posteru, zpáteční jízdenku Praha-Olomouc. Náklady nad rámec dané částky si účastník hradí sám.
O příspěvek je možné požádat e-mailem (adresovaným vedoucí Oddělení vědy a výzkumu)  s příloženým potvrzením o přijetí příspěvku k prezentaci na konferenci. Příspěvek bude posléze proplacen všem, kdo doloží potvrzení o účasti, které obdrží od pořadatelů na konferenci.

Smysl účasti - PROČ:

  • prezentace PVŠPS jako součásti vědeckého pole v ČR v oborech psychologie a sociální práce
  • zkušenost s prezentací lokálních i mezinárodních výzkumů
  • networking
    • osobní seznámení s řadou předních českých psychologů působících mimo PVŠPS (viz program PD), a to téměř v "rodinné" atmosféře (program, trvání a potažmo účast je letos díky pandemii značně omezena)
    • možnost spolupráce v budoucnu např. v rámci doktorského studia, zaměstnání, apod.