Racionálně-emotivně-behaviorální terapie A. Ellise 3 volná místa

_
s
Cena: 1 750 Kč
Snížená cena 1 450 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.

Pro objednání se musíte přihlásit.
Pokud nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Lektor:

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.

Termín pá 8.1.2021 (10:00-19:00) - so 9.1. 2021 (9:00-17:00)

Pro koho je seminář určen

 • Lidé, kteří se chtějí teoreticky a prakticky seznámit s povahou a způsoby racionálně založené psychoterapeutické práce
 • Studenti se zájmem o prohloubení znalostí a dovedností v psychoterapeutických přístupech a metodách

Popis semináře

Ellisův přístup je jedním z hlavních zdrojů a aplikací současné „kognitivně-behaviorální terapie“. Seminář poskytuje teoretický základ a metodický zácvik do diagnostiky a terapeutické změny „nesprávného myšlení“, působícího selhávání či poruchy myšlenkové, citové, praktické nebo fyziologické povahy. Náplní semináře jsou výklady, kazuistické ilustrace, praktická cvičení, sdílení zkušeností a diskuse k možnostem léčebného uplatnění Ellisovy psychoterapie. Ta staví na nápravě nesprávných předpokladů a hodnocení životních situací a využívá se k léčbě duševních, behaviorálních a psychofyziologických poruch.

Co se na semináři dozvíte

 • A-B-C teorie obecné duševní funkce při zdravém a nezdravém vyrovnávání s událostmi ve vlastním životě
 • Podstata a účinky osvojených nesprávných předpokladů o významu nepříznivých životních událostí
 • Diagnostika autosugestivně působících „nesprávných myšlenek“ vyvolávajících poruchy
 • Uplatnění konfrontačních postupů při zpochybňování a opouštění iracionálních předpokladů a jejich nahrazování racionálními způsoby hodnocení
 • Ověřování a upevňování racionálních způsobů reagování na nepříznivě zakoušené události či okolnosti v různých oblastech života

Semináře, které je vhodné absolvovat před tímto seminářem

 • Pro tento seminář není potřeba mít žádné psychologické vzdělání ani žádné předchozí semináře.

   

 • Profil lektora

  Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. je klinický psycholog, atestovaný psychoterapeut a supervizor. Terapeuticky pracuje s dětmi, s dospělými a s rodinami, ponejvíce u pacientů se somatickými a psychosomatickými onemocněními, s traumatickými, emočními a vztahovými poruchami a poruchami chování. Prakticky uplatňuje a vyučuje metody behaviorální, tvarové, psychofyziologické, racionální, existenciální a rodinné terapie, nácviku účinné komunikace, zvládání stresu, řešení osobních problémů a interpersonálních konfliktů.

Místo konání: PVŠPS, Praha 10, Milánská 471C


Zpět