Od individuální arterapie ke kolektivní „umělecké” tvorbě 16 volných míst

_
s
Cena: 1 950 Kč
Snížená cena 1 650 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.

Pro objednání se musíte přihlásit.
Pokud nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Lektor:

Magdalena Westman

Termín so 14.5. (9:00-19:00) - ne 15.5.2022 (9:00-16:00)
Místo konání Komunitně kulturní centrum ART na Letné, Nad Královskou oborou 55, Praha 7   (https://www.kkcart.net/kde-nas-najdete)

Pro koho je seminář určen

 • Pro všechny otevřené a kreativní jedince.
 • Pro všechny, kteří svou kreativitu chtějí dále rozvíjet anebo pomáhat v jejím rozvíjení dalším lidem.
 • Pro všechny „odvážlivce”, kteří se budou chtít zapojit do třetího ročníku výstavy obrazů SPOLU 2021.
 • Pro odborníky, kteří by chtěli dále s metodou sami pracovat.

Popis semináře

Náplní semináře je provedení účastníků po jedné z cest od individuální (auto)arteterapie ke kolektivnímu uměleckému malování. Cílem semináře je, kromě mnohého jiného, nadchnout účastníky pro celkovou filozofii výtvarné metody/hry Triangl. Její zvládnutí umožní účastníkům jednak participovat na velké výstavě obrazů SPOLU 2021 a také využívat metodu k (auto)arteterapeutickým účelům. Všichni bez rozdílu v sobě máme zabudovanou schopnost vyjadřovat se jak slovem, tak obrazem a výstupem systematické výtvarné činnosti není jen „umělecký“ artefakt, ale i tvořivé a novým výzvám otevřené životní nastavení. 

Co se na semináři dozvíte

 • Seminář nabídne produkci přelomového filmového dokumentu BBC o individuální lidské tvořivosti, řadu praktických knižních a výtvarných ukázek, kazuistiky, pracovní listy, apod.  
 • Formou české verze amerického anonymního verbálně-vizuálního projektu  O čem mlčíš? si uvědomíte něco o sobě. Co (ne)prožíváte, čím (ne)jste (de)formováni, čeho se vám (ne)dostává.
 • Formou amerického digitálního výtvarného projektu Iris se dozvíte, jak si namalovat obraz dohromady s vámi vybraným světovým malířem.

 • Jak malovat kolektivně napříč kulturami a generacemi si zkusíte s využitím technik tzv. smejváku, akrylových obtisků a metodou/„hrou” Triangl.

Pro seminář není potřeba mít výtvarné nadání nebo zkušenosti.

Pomůcky

 • Čtvrtky A3, 220gr
 • Tužky, štětce různých velikostí
 • Umělecké vodovky, tempery, akrylové barvy, pastelky, fixy
 • Kelímek na vodu
 • Hadr
 • Noviny na vysávání vody z papíru

Pomůcky budou k dispozici na místě, vezměte si s sebou staré noviny, případně hadr.

Profil lektora

Magdalena Westman začala během studia arteterapie na JU výtvarně pracovat (od roku 2014) s mentálně hendikepovanými klienty v denním stacionáři Spolku Stéblo v Boroticích. Postupně se stala také kurátorkou výstav obrazů SPOLU každoročně organizovaných v Galerii Ambit (Klášter františkánů, Praha). Ve výtvarné práci akcentuje především sociální rozměr a skrze kolektivní výtvarnou tvorbu se snaží propojovat lidi napříč sociálními skupinami, kulturami a generacemi. Za velkou inspiraci ve své práci považuje postmodernistické pojetí psychoterapie, arteterapie i výtvarného vzdělávání. Také seznámení se s neevropským uměním během života v Jižní Africe. Více informací na www.labea.cz.
Více zde.


Zpět