Fyzioterapie - bolest, stres, napětí a jak s tím pracovat 1 volné místo

_
s
Cena: 1 350 Kč
Snížená cena 1 150 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.

Pro objednání se musíte přihlásit.
Pokud nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Lektor:

Dr. Petr Zahradník, Ph.D.

Termín pá 21.1.(16:00-20:00); so 22.1.2022 (9:00-18:00)
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Pro koho je seminář určen

 • Lidi, kteří se chtějí dozvědět, jak funguje lidské tělo a proč je dobré se o něj zajímat
 • Lidi, které zajímá porozumění bolesti těla a jejím příčinám a proč je pro naši páteř výhodné napřímené držení těla
 • Lidem řešící příznaky fyzického nebo psychického přetížení a jak si můžeme sami pomoci
 • Zájemce o to, co všechno řeší celostní fyzioterapie
 • Pohybově aktivní lidi zajímající se o hluboké stabilizační svaly,
 • Zájemce o relaxační techniky a techniky zvládání stresu a jakým způsobem na sobě detekovat napětí či stres
 • Lidi, kteří usilují o hlubší poznání a rozvoj sebe sama

Popis semináře

Přetěžování ovlivňuje funkci svalů a kloubů a tím i držení páteře. Projeví se to nejčastěji tak, že svaly se dostávají do vyššího napětí a naše dýchání stane rychlým, mělkým, neekonomickým. Pokud takto svaly pracují delší dobu, velmi často se unaví a jako přirozená reakce obrany organismu je bolest (hlavy, páteře, ramen, beder apod.). Seminář seznamuje posluchače s principy fungování somatické (těla) a psychické (mysli) složky lidského organismu. Napomáhá tak lidem více si rozumět, lépe vnímat vlastní tělo, mít větší spokojenost a radost v životě. Celý seminář je prolínání teorie a praxe, kde si na sobě vyzkoušíme jak relaxační cvičení pro lepší vnímání našeho těla a napětí, tak cvičení podporující stabilitu a funkčnost páteře. Další prostor je věnován individuálním konzultacím a doporučením vhodných cvičení.

Co se na semináři dozvíte

 • jak funguje lidské tělo a proč je dobré se o něj zajímat
 • proč je pro naši páteř výhodné napřímené držení těla
 • kde se projevují příznaky přetížení - zablokovaná záda, stažené svaly
 • jaký́ vliv mohou mít příznaky přetížení na páteř a na celkový́ pohybový́ systém
 • jak lze s příznaky přetížení pracovat metodami fyzioterapie
 • Jakým způsobem na sobě detekovat napětí či stres
 • jak si můžeme sami pomoci od bolestí
 • jak vnímat hluboké stabilizační svaly, které jsou základem pro dobrý stav páteře a pohyb bez bolesti – praktické cvičení
 • jaký́ vliv má mysl a její fungování na pohybový́ systém.

Profil lektora

Dr. Petr Zahradník, Ph.D. vystudoval fyzioterapii na FTVS UK a dokončil doktorské studium pod vedením prof. Koláře. Ve své praxi se věnuje jak bolestem pohybového aparátu dospělých, tak diagnostice a cvičení kojenců. S kolegy působí v Centru fyzioterapie na Barrandově, kde se zaměřuje na celostní pohled v řešení bolestivých stavů klientů. V rámci lektorské činnosti se spolupodílí na výuce na 2. LF UK a též přednáší ve firmách v rámci péče o zaměstnance.
Více zde.


Zpět