Cesta dramaterapie: Rozhovor s vnitřním partnerem 11 volných míst

_
s
Cena: 1 750 Kč
Snížená cena 1 450 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.

Pro objednání se musíte přihlásit.
Pokud nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Lektor:

Mgr. et MgA. Lucie Essenza

Termín pá 2.10.2020 (16:00-20:00); so 3.10.2020 (9:00-18:00); ne 4.10.2020 (9:00-13:00)

Pro koho je seminář určen

  • Pro všechny, které zajímají léčivé a seberozvojové aspekty divadla
  • Pro všechny, které oslovuje téma expresivních přístupů
  • Pro všechny, kteří zkoumají svoji autenticitu
  • Pro všechny, kteří rádi posouvají hranice svých možností

Popis semináře

Seminář je koncipován jako nekonvenční setkání s druhými i se sebou samým. Koncept semináře vychází z disciplíny dialogického jednání. Jeho součástí budou též techniky mající své kořeny v uměleckých terapiích, zejména v dramaterapii. Práce s tímto autentickým, spontánním a hravým jednáním a prožíváním zdůrazňuje nezbytnost obousměrného procesu exprese a naslouchání, vydávání se a přijímání. Náplní semináře je prozkoumávání vlastního výrazu a hranic. Jde o pochopení, že tvořivost nespočívá v předvádění nějakého umění, ale že jde o přijetí sebe sama tak, jak jsme, „tady a teď“. To může být cestou k sebeobjevování, sebepoznávání a sebepřijetí. Psychosomatické uvědomění je nezbytné pro tvořivou komunikaci, a tedy pro poznání a přijetí druhého, pro setkání v pravém slova smyslu.

Co se na semináři dozvíte

  • Objevíte jednu z cest k hlubšímu sebepoznání, k autentické komunikaci s druhými a k nalézání zdrojů vlastní tvořivosti.
  • Co to je dialogické jednání.
  • Naleznete nové přístupy ke svému tělu a jeho působení na druhé.
  • Prozkoumáte nové úrovně komunikace.
  • Objevíte vlastní zdroje tvořivosti a možnosti exprese.
  • Budete hledat a nalézat osobní témata a inspirace.

Profil lektora

Lucie je absolventkou Katedry psychologie na UP v Olomouci a Katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU se zaměřením na studium psychosomatických disciplín. Působila v Pedagogicko-psychologické poradně, v Terapeutické komunitě Němčice-Heřmaň SANANIM a jako asistent pedagoga na katedře psychologie a pedagogiky JČU v Českých Budějovicích. Je zakladatelkou společnosti Re:Life, v níž se zabývá zdravým užíváním internetu a technologií. Lucie je frekventantkou daseinsanalytického psychoterapeutického výcviku a absolventkou výcviku expresivních přístupů při práci se skupinou.


Zpět