Kolokvium 2021

Vážení a milí,

dovoluji si Vás pozvat na naše 40. kolokvium. Letošní název je:

 

Kam a kudy se ubírá psychoterapie?

Už řadu roků si kladu otázku, kam se ubírá psychoterapie jako svébytný myšlenkový a povýtce také praktický i experimentální, ale hlavně lidem užitečný a potřebný obor. Jistě máte na mysli některou variantu otázek. Například si kladete otázku, bez čeho se v psychoterapii neobejdeme, či naopak obejdeme? Co je třeba vědět, abychom mohli cestu psychoterapie předvídat? Jaké změny navrhujete ve vzdělávání v psychoterapii? Co navrhujete za případné změny v provádění psychoterapie?
Vnímáte a pociťujete nějaké oborové nebo mezioborové vývojové proudění? Odkud přichází a co přináší? Jsou na horizontu nějaké změny nebo psychoterapie stagnuje? Nebo dokonce degeneruje? Můžete být konkrétní?
Věřím, že Vás pozvánka na téma kolokvia dostatečně podnítila k účasti, přemýšlení a k diskusi. Jste srdečně zváni k aktivní i pasivní účasti. Budu se na Vás s radostí a dychtivostí těšit, potkáme se už po čtyřicáté. Jako obvykle bude připraveno malé občerstvení. „Sokolské Skálovy párečky s chlebem a hořčicí“ plus pečivo. Pokud budete chtít přispět myšlenkou, nějakou poživatinou či prostou přítomností, jste srdečně vítáni!
Vaše příspěvky uveřejníme na našich webových stránkách. Prosíme Vás proto, abyste napsali alespoň dvě stránky textu v čitelné a srozumitelné podobě; ukazuje se, že i dobře seskládaná hesla či náměty nestačí. Pokud napíšete stran více, bude to skvělé! Žádáme Vás také, aby Vaše čtené texty byly připraveny k přednesu, jsou pak lépe srozumitelné. Přednesený příspěvek by neměl přesáhnout 20 minut, čímž je uvolněn prostor k diskusi.

Za kolegium Pražské vysoké školy psychosociálních studií ve spolupráci s Českou daseinsanalytickou společností Vás zve a těší se na Vás,

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.

 

Nakonec důležité informace:

Místo: PVŠPS, Milánská 471, Praha 10
V případě špatné epidemiologické situace bude Kolokvium probíhat online.

Datum a časy: pátek 4. 6. 2021, začátek v 10:00 - do vypršení zájmu a sil, zpravidla okolo 14.00 odpoledne.

Prosím, potvrďte svoji účast laskavě na e-mail bcstudijni@pvsps.cz (studijní oddělení, paní Hana Králová).

Jak se k nám dostanete:

PVŠPS, Milánská 471, Praha 10

  • Konečná stanice metra C ‑ Háje, východ z 1. vagónu po jezdících schodech, potom doprava přes most po schodech dolů, kousek doleva na stanici autobusu 125. Šest stanic do zastávky Nové Petrovice, přejít silnici a kousek ve směru jízdy vlevo dole je slepá ulice a v ní pavilónový objekt PVŠPS. Orientační bod je oranžový dům s nápisem HOSTEL.

nebo

  • Stanice metra A Skalka, dále autobusem 125 do stanice Nové Petrovice, kousek zpět proti směru jízdy vlevo dole je slepá ulice a v ní je pavilónový objekt PVŠPS. Orientační bod je oranžový dům s nápisem HOSTEL.

Zde najdete pozvánku ve Wordu.

 

Příspěvky:

Magdalena Westman: Kam a kudy se ubírá psychoterapie?  www.labea.cz