Rozhodnutí rektora č. 12/2020

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM

Studijní program Psychologie

1)        Do 30. 6. 2020 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní bakalářské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení)

2)        Do 17. 8. 2020 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý bakalářský cyklus

3)        Písemné bakalářské práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve dvou výtiscích na CD nejpozději 17. 8. 2020

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek (PVŠPS, Hekrova):

Termín
konání

Zkouška

9. 9. 2020

 

Vývojová psychologie

Sociální psychologie

16. 9. 2020

Obecná psychologie

Základy psychoterapie a poradenství
Zdravotní psychologie
Základy psychopatologie

21. 9. 2020

Obhajoba bakalářské práce

 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
11. června 2020