Rozhodnutí rektora č. 10/2020

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM   

Studijní program Psychologie

1)        Do 30. 6. 2020 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní magisterské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení)

2)        Do 17. 8. 2020 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý magisterský cyklus

3)        Písemné diplomové práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve dvou exemplářích a na CD nejpozději 17. 8. 2020

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek (PVŠPS, Milánská):

Termín
konání

Zkouška

10. 9. 2020

Teoretické obory psychologie

Psychologická diagnostika

17. 9. 2020

Psychologická metodologie

Volitelné obory:

Klinická psychologie
Pedagogická a školní psychologie
Psychologie práce, organizace a řízení
Poradenská psychologie a psychoterapie

23. 9. 2020

Obhajoba diplomové práce

 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
11. června 2020