Skupinová a individuální práce s dětmi a mládeží

Mgr. Eva Petráková

Seminář je zaměřen na techniky práci s dětmi a mládeží nejen s poruchou chování. Účastníci semináře se seznámí s přehledem poruch chování a základními postupy vhodnými pro práci s dětským kolektivem, dozví se základy sestavování programu pro vrstevnickou skupinu. Seminář nabízí ukázky technik pro práci s dětmi a mládeží v individuální i skupinové práci. Seminář obsahuje teorii i vlastní sebezkušenost.

Termín: 2. - 3. 11. 2017
Časový rozvrh: čt: 10.00 - 19.00 pá: 9.00 - 17.00
Počet volných míst: zde
Variabilní symbol: 231117
Cena: 1 750 Kč snížená: 1 450 Kč

Pro odborníky a veřejnost

Chci být informován

„Starost o druhé lidi je
  starostí o sebe i o svět.“

PVŠPS, s. r. o.
Hekrova 805
149 00 Praha 4 – Háje
E-mail: info@pvsps.cz
Telefon: 267 913 634