Relaxační techniky a techniky zvládání stresu

Mgr. Pavla Štěpničková

Seminář je koncipovaný převážně jako zážitkový, teorie je prokládána řadou praktických cvičení. Cílem semináře je tedy praktický nácvik relaxačních technik a technik zvládání stresu – autogenní trénink, progresivní relaxace, řízená imaginace, intuitivní imaginace, dechová cvičení (pohyb a dech), meditace s rytmickým bubnem a zpěvem, relaxace „Abliftung“ pro rychlé načerpání energie, relaxace zpěvem.

Smyslem relaxačních technik je dosažení lepší psychické pohody prostřednictvím uvolnění. Mnoho výzkumů dokázalo, že mezi tělesným a duševním napětím existuje velmi úzký vztah - neboli jedno se přelévá do druhého. Jestliže se při relaxaci podaří dosáhnout uvolnění těla, přenáší se toto uvolnění i do oblasti psychiky. A zatímco duševního napětí se pomocí vůle dovede zbavit málokdo, ovlivnit napětí svých svalů jde poměrně jednoduše. Z tohoto faktu také vycházeli autoři relaxačních technik - tedy uvolněte své tělo a uleví se vám i duševně.

Termín: 7.-8.10.2017

Časový rozvrh: so: 9.00 - 18.00

so: 9.00 - 17.00

 

Počet volných míst: zde

Variabilní symbol: 7810171

Cena: 1 750 Kč

snížená: 1 450 Kč

Pro odborníky a veřejnost

Chci být informován

„Starost o druhé lidi je
  starostí o sebe i o svět.“

PVŠPS, s. r. o.
Hekrova 805
149 00 Praha 4 – Háje
E-mail: info@pvsps.cz
Telefon: 267 913 634