Víkendové sebezkušenostní semináře a seznam seminářů

 Víkendové semináře jsou přístupné pro veřejnost.

  • Místo konání: PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4 (pokud není uvedeno jinak v seznamu seminářů). Plánek najdete na stránce Kontakty.
  • Informace: na studijním oddělení (H. Králová) na telefonu 267 913 634 nebo e-mailu bcstudijni@pvsps.cz. Aktuální informace o tom, které semináře jsou již obsazené, najdete u příslušného semináře v seznamu seminářů.
  • Časový rozvrh: je uveden u každého semináře v seznamu seminářů.
  • Vezměte si s sebou přezůvky.
  • Po semináři dostanete potvrzení o jeho absolvování.
  • Téměř všechny semináře pořádané PPF mohou být uznány Asociací klinických psychologů jako kontinuální vzdělávání klinických psychologů. Pokud potřebujete potvrzení pro kontinuální vzdělávání pro klinické psychology, je nutné o něj požádat alespoň 5 týdnů před konáním semináře. 

UPOZORŇUJEME VÁS, ŽE BEZ ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY SE NEMŮŽETE ZÚČASTNIT SEMINÁŘE, NESTAČÍ JEJ ZAPLATIT.

Leták s programem seminářů k tisku si můžete stáhnout zde.

Seznam seminářů rozdělený na psychoterapeutické směry, psychoterapeutické metody a speciálně zaměřené semináře:

(podrobnosti ke každému semináři dostupné po kliknutí na název semináře)

Psychoterapeutické směry

Počet volných míst

Daseinsanalýza

Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi

Mgr. J. Zlámaný

2. - 3.3.

obsazen

Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi II.

Mgr. J. Zlámaný

6. - 7. 4.

9

Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi III.

Mgr. J. Zlámaný

12. - 13. 1.
4. - . 5. 5.

obsazen
8

Výklad snů

Doc. PhDr. O. Čálek, CSc.


 

Výklad snů

Doc. PhDr. J. Růžička, Ph.D.


 

Gestalt terapie

Gestalt terapie - poznávání sebe a druhých "tady a teď"

MUDr. Marie Štefanová

8. - 9. 4.

9

Láska a vůle v gestalt terapii MUDr. Marie Štefanová

14. - 15. 1.
10. - 11. 6.

2
11

Tvarová terapie u dětí Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.

31. 3. - 1. 4.

15

Jungovská psychoterapie

Imaginace Mgr .M. Skála

Práce se symboly I. - Řeka života

Mgr .M. Skála

 


Práce se symboly II. - Já a také já

Mgr .M. Skála

 

 
Sen v praxi analytické psychologie Mgr. M. Skála

Kognitivně-behaviorální terapie

Kognitivně-behaviorální terapie depresí

Mgr. K. Durecová


 

Kognitivně-behaviorální terapie úzkostných poruch

Mgr. K. Durecová


 

Obsedantně-kompulzivní porucha a kognitivně-behaviorální terapie Mgr. K. Durecová 26. - 28. 5.
14

Poruchy osobnosti a kognitivně-behaviorální terapie

Mgr. K. Durecová

 

 

Problémy komunikace s abnormálními osobnostmi

Mgr. K. Durecová


 

Strach v sociálních situacích a KBT

Mgr. K. Durecová

23. - 25. 6.

14

Logoterapie a existenciální analýza

Osobní existenciální analýza

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.

17. - 18. 2.

16

Strukturované metody logoterapie

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.

 

 

Tragická triáda logoterapie

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.


 

Základy existenciální analýzy

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.

 

 

Základy logoterapie a logodiagnostiky

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.

 


Racionálně-emotivně-behaviorální terapie A. Ellise

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.

12. - 13. 5.

16

Rodinná diagnostika a terapie

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.

3. - 4. 3.

20

Rogersovská psychoterapie

S. Heidlerová, E. Havrdová

10. - 12. 3.

18

Terapie zaměřená na tělo

Biodynamické masáže v psychoterapii

Mgr. J. Špicnerová, Mgr. M. Ambrožová

1. - 2. 4.

16

Biodynamické masáže v psychoterapii II.

Mgr. J. Špicnerová, Mgr. M. Ambrožová

11. - 12. 2.

10

Taneční a pohybová terapie - Zdroje kreativity v těle

MUDr. R. Syrovátková


 

Transakční analýza

PhDr. M. Henková
PhDr. J. Libra

17. - 18. 2.
12. - 13. 5.

obsazen
15

 

Psychoterapeutické metody

Počet volných míst 

Arteterapie

Arteterapie

PhDr. I. Hanušová, Ph.D.

10. - 11. 3.

obsazen

Sebevyjádření pomocí výtvarných prostředků

Ak. mal. Kamila Ženatá


 

Komunikace

Asertivita

Mgr. L. Procházková


 

Asertivní komunikace Mgr. O. Majuk 11. - 12. 2. 9

Komunikační dovednosti

Mgr. L. Procházková


 

Komunikační techniky

Mgr. K. Loneková

21. - 22. 1.
27. - 28. 5.

2
12

Neverbální metody

 

Muzikoterapie a rozvoj osobnosti hudebním médiem

Mgr. J. PejřimovskáPráce s tělem v psychoterapii

S. Heidlerová, E. Havrdová

21. - 23. 4.

18

Relaxační metody

Autogenní trénink

Mgr. Iva Dušková

18. - 19. 3.

 12

Relaxace - autogenní trénink

Mgr. L. Procházková


 

Relaxační techniky

Mgr. L. Procházková

 

 

Relaxační techniky a techniky zvládání stresu Mgr. P. Štěpničková 13. -14. 5. 18

 

Speciálně zaměřené semináře

Počet volných míst 

Čeština pro Čechy - kurs mluvního projevu

Doc. V. Martinec


 

Démonologie Otců pouště

MUDr. P. Remeš

17. - 19. 2.

12

Dramatizační metody v psychoterapii Doc. PhDr. K. Balcar, CSc. 23. - 24. 6. 18

Hlubinně psychologický výklad Bible (základy hagioterapie)

MUDr. P. Remeš

20. - 22. 1.

4

Laická pomoc bližnímu v krizi Mgr. A. Lammelová 17. - 19. 2.
10. - 12. 3.
obsazen
15

Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii

Doc. PhDr. J. Růžička, Ph.D., Mgr. J. Zlámaný

 

 

Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii pro pokročilé

Doc. PhDr. J. Růžička, Ph.D.


 

Práce s dětskou a adolescentní skupinou

PhDr. V. Masáková

21. - 23. 4.

11

Práce se stresem

PhDr. A. Halamová

 

 

Psychoterapie a šamanismus MUDr. P. Štěpničková

3. - 4. 6.

17

Psychoterapie poruch příjmu potravy

PhDr. D. Krch

3. - 4. 3.

obsazen

Řešení konfliktů vyjednáváním

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.

2. - 3. 6.
16

Skupinová a individuální práce s dětmi a mládeží

Mgr. E. Petráková

9. - 10. 2.

16

Spiritualita, náboženskost a psychoterapie

MUDr. P. Remeš

31. 3. - 2. 4.

10

Technika řeči a výrazová hlediska mluveného projevu

MgA. M. Vydrová


 

Začínáme s psychoterapií

PhDr. J. Jakubů, PhDr. H. Drábková

 

 

Základy koučování

Ing. J. Kunčar

14. - 15. 1.
4. - 5. 3.

2
13

Základy mediace

Mgr. E. Petráková

 

 

Pro odborníky a veřejnost

Chci být informován

„Starost o druhé lidi je
  starostí o sebe i o svět.“

PVŠPS, s. r. o.
Hekrova 805
149 00 Praha 4 – Háje
E-mail: info@pvsps.cz
Telefon: 267 913 634