Víkendové sebezkušenostní semináře a seznam seminářů

 Víkendové semináře jsou přístupné pro veřejnost.

 • Místo konání: PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4 (pokud není uvedeno jinak v seznamu seminářů). Plánek najdete na stránce Kontakty.
 • Přihlášení: informace najdete dole na stránce Přihlášení.
 • Program seminářů najdete na stránce seznam seminářů.
 • Údaje k placení: najdete na stránce Platby.
 • Akreditace: informace najdete na stránce Akreditace.
 • Informace: na studijním oddělení (H. Králová) na telefonu 267 913 634 nebo e-mailu bcstudijni@pvsps.cz. Aktuální informace o tom, které semináře jsou již obsazené, najdete u příslušného semináře v seznamu seminářů.
 • Časový rozvrh: je uveden u každého semináře v seznamu seminářů.
 • Stravování: nezajišťujeme, v blízkosti je obchod s potravinami a restaurace.
 • Vezměte si s sebou přezůvky.
 • Po semináři dostanete potvrzení o jeho absolvování.

Přihlášení na seminář:

 • Přihlášku na seminář si můžete stáhnout ve formátu Wordu zde.
 • Přihlášku na seminář posílejte na adresu: PVŠPS-PPF, Studijní oddělení, Hekrova 805, Praha 4, 149 00 nebo e-mail: bcstudijni@pvsps.cz
 • Přihláška je platná pouze s údaji o zaplacení.
 • Údaje k placení najdete na stránce platby.
 • Přihlášky jsou vyřizovány podle pořadí, ve kterém došly. V případě, že bude seminář již obsazen, zašleme Vám zprávu. Přihlášeným účastníkům účast na semináři již nepotvrzujeme. Všechny potřebné informace o semináři jsou uvedeny v seznamu seminářů a v letáku. Škola a lektoři mají právo na konečné rozhodnutí o účasti přihlášených na semináři bez odůvodnění.

UPOZORŇUJEME VÁS, ŽE BEZ ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY SE NEMŮŽETE ZÚČASTNIT SEMINÁŘE, NESTAČÍ JEJ ZAPLATIT.

Leták s programem seminářů k tisku si můžete stáhnout zde.

Seznam seminářů rozdělený na psychoterapeutické směry, psychoterapeutické metody a speciálně zaměřené semináře:

(podrobnosti ke každému semináři dostupné po kliknutí na název semináře)

Psychoterapeutické směry

Počet volných míst

Daseinsanalýza

Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi

Mgr. J. Zlámaný

 

 

Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi II.

Mgr. J. Zlámaný

8. - 9. 12

obsazen

Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi III.

Mgr. J. Zlámaný

12. - 13. 1.

obsazen

Výklad snů

Doc. PhDr. O. Čálek, CSc.


 

Výklad snů

Doc. PhDr. J. Růžička, Ph.D.

8. - 9. 12.

13

Gestalt terapie

Gestalt terapie - poznávání sebe a druhých "tady a teď"

MUDr. Marie Štefanová

 

 

Láska a vůle v gestalt terapii MUDr. Marie Štefanová

14. - 15. 1.

obsazen
Tvarová terapie u dětí Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.

 

 

Jungovská psychoterapie

Imaginace Mgr .M. Skála

Práce se symboly I. - Řeka života

Mgr .M. Skála

 


Práce se symboly II. - Já a také já

Mgr .M. Skála

 

 
Sen v praxi analytické psychologie Mgr. M. Skála

Kognitivně-behaviorální terapie

Kognitivně-behaviorální terapie depresí

Mgr. K. Durecová


 

Kognitivně-behaviorální terapie úzkostných poruch

Mgr. K. Durecová


 

Obsedantně-kompulzivní porucha a kognitivně-behaviorální terapie Mgr. K. Durecová
 

Poruchy osobnosti a kognitivně-behaviorální terapie

Mgr. K. Durecová

 

 

Problémy komunikace s abnormálními osobnostmi

Mgr. K. Durecová


 

Strach v sociálních situacích a KBT

Mgr. K. Durecová

 

 

Logoterapie a existenciální analýza

Osobní existenciální analýza

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.

17. - 18. 2.

16

Strukturované metody logoterapie

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.

 

 

Tragická triáda logoterapie

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.

9. - 10. 12.

3

Základy existenciální analýzy

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.

6. - 7. 1.

6

Základy logoterapie a logodiagnostiky

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.

 


Racionálně-emotivně-behaviorální terapie A. Ellise

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.


 

Rodinná diagnostika a terapie

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.


 

Rogersovská psychoterapie

S. Heidlerová, E. Havrdová

 

 

Terapie zaměřená na tělo

Biodynamické masáže v psychoterapii

Mgr. J. Špicnerová, Mgr. M. Ambrožová

5. - 6. 11.

obsazen

Biodynamické masáže v psychoterapii II.

Mgr. J. Špicnerová, Mgr. M. Ambrožová

11. - 12. 2.

13

Taneční a pohybová terapie - Zdroje kreativity v těle

MUDr. R. Syrovátková

12. - 13. 11.

obsazen

Transakční analýza

PhDr. M. Henková

17. - 18. 2.

obsazen

 

Psychoterapeutické metody

Počet volných míst 

Arteterapie

Arteterapie

PhDr. I. Hanušová, Ph.D.

10. - 11. 3.

obsazen

Sebevyjádření pomocí výtvarných prostředků

Ak. mal. Kamila Ženatá


 

Komunikace

Asertivita

Mgr. L. Procházková


 

Komunikační dovednosti

Mgr. L. Procházková


 

Komunikační techniky

Mgr. K. Loneková

21. - 22. 1.

obsazen

Neverbální metody

 

Muzikoterapie a rozvoj osobnosti hudebním médiem

Mgr. J. Pejřimovská

9. - 11. 12.
obsazen

Práce s tělem v psychoterapii

S. Heidlerová, E. Havrdová

6. - 8. 1.

obsazen

Práce s tělem v psychoterapii II.

S. Heidlerová, E. Havrdová


 

Relaxační metody

Autogenní trénink

Mgr. Iva Dušková

 

 

Relaxace - autogenní trénink

Mgr. L. Procházková


 

Relaxace - autogenní trénink II. (vyšší stupeň)
Mgr. L. Procházková
 
Relaxace - autogenní trénink III. (vyšší stupeň: sebepoznání a rozvoj kreativity) Mgr. L. Procházková

Relaxační techniky

Mgr. L. Procházková

2. - 3. 12.

obsazen

 

Speciálně zaměřené semináře

Počet volných míst 

Čeština pro Čechy - kurs mluvního projevu

Doc. V. Martinec


 

Démonologie Otců pouště

MUDr. P. Remeš

17. - 19. 2.

12

Hlubinně psychologický výklad Bible (základy hagioterapie)

MUDr. P. Remeš

20. - 22. 1.

6

Laická pomoc bližnímu v krizi Mgr. A. Lammelová 17. - 19. 2. obsazen

Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii

Doc. PhDr. J. Růžička, Ph.D., Mgr. J. Zlámaný

 

 

Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii pro pokročilé

Doc. PhDr. J. Růžička, Ph.D.


 

Práce s dětskou a adolescentní skupinou

PhDr. V. Masáková

 

 

Práce se stresem

PhDr. A. Halamová

2. - 4. 12.

obsazen

Psychoterapie a šamanismus MUDr. P. Štěpničková

 

 

Psychoterapie poruch příjmu potravy

PhDr. D. Krch

3. - 4. 3.

obsazen

Řešení konfliktů vyjednáváním

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.Skupinová a individuální práce s dětmi a mládeží

Mgr. E. Petráková


 

Spiritualita, náboženskost a psychoterapie

MUDr. P. Remeš

9. - 11. 12.

obsazen

Technika řeči a výrazová hlediska mluveného projevu

MgA. M. Vydrová


 

Začínáme s psychoterapií

PhDr. J. Jakubů, PhDr. H. Drábková

 

 

Základy koučování

Ing. J. Kunčar

14. - 15. 1.

obsazen

Základy koučování II.

Ing. J. Kunčar                              


 

Základy mediace

Mgr. E. Petráková

1. - 2. 12.

obsazen

Pro odborníky a veřejnost

Chci být informován

„Starost o druhé lidi je
  starostí o sebe i o svět.“

PVŠPS, s. r. o.
Hekrova 805
149 00 Praha 4 – Háje
E-mail: info@pvsps.cz
Telefon: 267 913 634