Víkendové sebezkušenostní semináře a seznam seminářů

 Víkendové semináře jsou přístupné pro veřejnost.

  • Místo konání: PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4 (pokud není uvedeno jinak v seznamu seminářů). Plánek najdete na stránce Kontakty.
  • Informace: na studijním oddělení (H. Králová) na telefonu 267 913 634 nebo e-mailu bcstudijni@pvsps.cz. Aktuální informace o tom, které semináře jsou již obsazené, najdete u příslušného semináře v seznamu seminářů. Pokud je na semináři malý počet volných míst, raději si prosím ověřte na studijním oddělení, jestli již není naplněný.
  • Časový rozvrh: je uveden u každého semináře v seznamu seminářů.
  • Vezměte si s sebou přezůvky.
  • Po semináři dostanete potvrzení o jeho absolvování.
  • Téměř všechny semináře pořádané PPF mohou být uznány Asociací klinických psychologů jako kontinuální vzdělávání klinických psychologů. Pokud potřebujete potvrzení pro kontinuální vzdělávání pro klinické psychology, je nutné o něj požádat alespoň 5 týdnů před konáním semináře. 

UPOZORŇUJEME VÁS, ŽE BEZ ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY SE NEMŮŽETE ZÚČASTNIT SEMINÁŘE, NESTAČÍ JEJ ZAPLATIT.

Leták s programem seminářů k tisku si můžete stáhnout zde.

Seznam seminářů rozdělený na psychoterapeutické směry, psychoterapeutické metody a speciálně zaměřené semináře:

(podrobnosti ke každému semináři dostupné po kliknutí na název semináře)

Psychoterapeutické směry

Počet volných míst

Daseinsanalýza

Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi

Mgr. J. Zlámaný

 

 

Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi II.

Mgr. J. Zlámaný


 

Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi III.

Mgr. J. Zlámaný

4. - . 5. 5.

obsazen

Výklad snů

Doc. PhDr. O. Čálek, CSc.


 

Výklad snů

Doc. PhDr. J. Růžička, Ph.D.


 

Gestalt terapie

Gestalt terapie - poznávání sebe a druhých "tady a teď"

MUDr. Marie Štefanová

13. - 14.5.

obsazen
Láska a vůle v gestalt terapii MUDr. Marie Štefanová

10. - 11. 6.

9

Tvarová terapie u dětí Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.

 

 

Jungovská psychoterapie

Imaginace Mgr .M. Skála

Práce se symboly I. - Řeka života

Mgr .M. Skála

 


Práce se symboly II. - Já a také já

Mgr .M. Skála

 

 
Sen v praxi analytické psychologie Mgr. M. Skála

Kognitivně-behaviorální terapie

Kognitivně-behaviorální terapie depresí

Mgr. K. Durecová


 

Kognitivně-behaviorální terapie úzkostných poruch

Mgr. K. Durecová


 

Obsedantně-kompulzivní porucha a kognitivně-behaviorální terapie Mgr. K. Durecová 26. - 28. 5.
14

Poruchy osobnosti a kognitivně-behaviorální terapie

Mgr. K. Durecová

 

 

Problémy komunikace s abnormálními osobnostmi

Mgr. K. Durecová


 

Strach v sociálních situacích a KBT

Mgr. K. Durecová

23. - 25. 6.

3

Logoterapie a existenciální analýza

Osobní existenciální analýza

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.

 

 

Strukturované metody logoterapie

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.

 

 

Tragická triáda logoterapie

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.


 

Základy existenciální analýzy

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.

 

 

Základy logoterapie a logodiagnostiky

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.

 


Racionálně-emotivně-behaviorální terapie A. Ellise

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.

12. - 13. 5.

8

Rodinná diagnostika a terapie

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.


 

Rogersovská psychoterapie

S. Heidlerová, E. Havrdová

 

 

Terapie zaměřená na tělo

Biodynamické masáže v psychoterapii

Mgr. J. Špicnerová, Mgr. M. Ambrožová

 

 

Biodynamické masáže v psychoterapii II.

Mgr. J. Špicnerová, Mgr. M. Ambrožová

 

 

Taneční a pohybová terapie - Zdroje kreativity v těle

MUDr. R. Syrovátková


 

Transakční analýza

PhDr. M. Henková
PhDr. J. Libra


12. - 13. 5.


8

 

Psychoterapeutické metody

Počet volných míst 

Arteterapie

Arteterapie

PhDr. I. Hanušová, Ph.D.

 


Sebevyjádření pomocí výtvarných prostředků

Ak. mal. Kamila Ženatá


 

Komunikace

Asertivita

Mgr. L. Procházková


 

Asertivní komunikace Mgr. O. Majuk

Komunikační dovednosti

Mgr. L. Procházková


 

Komunikační techniky

Mgr. K. Loneková

27. - 28. 5.

5

Neverbální metody

 

Muzikoterapie a rozvoj osobnosti hudebním médiem

Mgr. J. Pejřimovská



Práce s tělem v psychoterapii

S. Heidlerová, E. Havrdová

 

 

Relaxační metody

Autogenní trénink

Mgr. Iva Dušková

 

 

Relaxace - autogenní trénink

Mgr. L. Procházková


 

Relaxační techniky

Mgr. L. Procházková

 

 

Relaxační techniky a techniky zvládání stresu Mgr. P. Štěpničková 13. -14. 5. obsazen

Speciálně zaměřené semináře

Počet volných míst 

Čeština pro Čechy - kurs mluvního projevu

Doc. V. Martinec


 

Démonologie Otců pouště

MUDr. P. Remeš

 

 

Dramatizační metody v psychoterapii Doc. PhDr. K. Balcar, CSc. 23. - 24. 6. 12

Hlubinně psychologický výklad Bible (základy hagioterapie)

MUDr. P. Remeš

26. - 28. 5.

11

Laická pomoc bližnímu v krizi Mgr. A. Lammelová
 

Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii

Doc. PhDr. J. Růžička, Ph.D., Mgr. J. Zlámaný

 

 

Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii pro pokročilé

Doc. PhDr. J. Růžička, Ph.D.


 

Práce s dětskou a adolescentní skupinou

PhDr. V. Masáková

9. - 11. 6.

11

Práce se stresem

PhDr. A. Halamová

 

 

Psychoterapie a šamanismus MUDr. P. Štěpničková

3. - 4. 6.

14

Psychoterapie poruch příjmu potravy

PhDr. D. Krch

 


Řešení konfliktů vyjednáváním

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.

2. - 3. 6.
6

Skupinová a individuální práce s dětmi a mládeží

Mgr. E. Petráková


 

Spiritualita, náboženskost a psychoterapie

MUDr. P. Remeš

 

 

Technika řeči a výrazová hlediska mluveného projevu

MgA. M. Vydrová


 

Začínáme s psychoterapií

PhDr. J. Jakubů, PhDr. H. Drábková

 

 

Základy koučování

Ing. J. Kunčar

10.-11.6.

15

Základy mediace

Mgr. E. Petráková

 

 

Pro odborníky a veřejnost

Chci být informován

„Starost o druhé lidi je
  starostí o sebe i o svět.“

PVŠPS, s. r. o.
Hekrova 805
149 00 Praha 4 – Háje
E-mail: info@pvsps.cz
Telefon: 267 913 634