Víkendové sebezkušenostní semináře a seznam seminářů

 Víkendové semináře jsou přístupné pro veřejnost.

 • Místo konání: PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4 (pokud není uvedeno jinak v seznamu seminářů). Plánek najdete na stránce Kontakty.
 • Přihlášení: informace najdete dole na stránce Přihlášení.
 • Program seminářů najdete na stránce seznam seminářů.
 • Údaje k placení: najdete na stránce Platby.
 • Akreditace: informace najdete na stránce Akreditace.
 • Informace: na studijním oddělení (H. Králová) na telefonu 267 913 634 nebo e-mailu bcstudijni@pvsps.cz. Aktuální informace o tom, které semináře jsou již obsazené, najdete u příslušného semináře v seznamu seminářů.
 • Časový rozvrh: je uveden u každého semináře v seznamu seminářů.
 • Stravování: nezajišťujeme, v blízkosti je obchod s potravinami a restaurace.
 • Vezměte si s sebou přezůvky.
 • Po semináři dostanete potvrzení o jeho absolvování.

Přihlášení na seminář:

 • Přihlášku na seminář si můžete stáhnout ve formátu Wordu zde.
 • Přihlášku na seminář posílejte na adresu: PVŠPS-PPF, Studijní oddělení, Hekrova 805, Praha 4, 149 00 nebo e-mail: bcstudijni@pvsps.cz
 • Přihláška je platná pouze s údaji o zaplacení.
 • Údaje k placení najdete na stránce platby.
 • Přihlášky jsou vyřizovány podle pořadí, ve kterém došly. V případě, že bude seminář již obsazen, zašleme Vám zprávu. Přihlášeným účastníkům účast na semináři již nepotvrzujeme. Všechny potřebné informace o semináři jsou uvedeny v seznamu seminářů a v letáku. Škola a lektoři mají právo na konečné rozhodnutí o účasti přihlášených na semináři bez odůvodnění.

UPOZORŇUJEME VÁS, ŽE BEZ ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY SE NEMŮŽETE ZÚČASTNIT SEMINÁŘE, NESTAČÍ JEJ ZAPLATIT.

Leták s programem seminářů k tisku si můžete stáhnout zde.

Seznam seminářů rozdělený na psychoterapeutické směry, psychoterapeutické metody a speciálně zaměřené semináře:

(podrobnosti ke každému semináři dostupné po kliknutí na název semináře)

Psychoterapeutické směry

Počet volných míst

Daseinsanalýza

Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi

Mgr. J. Zlámaný

3. - 4. 11.

20

Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi II.

Mgr. J. Zlámaný

8. - 9. 12

20

Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi III.

Mgr. J. Zlámaný

12. - 13. 1.

20

Výklad snů

Doc. PhDr. O. Čálek, CSc.


 

Výklad snů

Doc. PhDr. J. Růžička, Ph.D.


 

Výklad snů II.

Doc. PhDr. J. Růžička, Ph.D.


 

Gestalt terapie

Gestalt terapie - poznávání sebe a druhých "tady a teď"

MUDr. Marie Štefanová

5. - 6. 11.

12

Láska a vůle v gestalt terapii MUDr. Marie Štefanová

14. - 15. 1.

12

Tvarová terapie u dětí Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.

 

 

Jungovská psychoterapie

Imaginace Mgr .M. Skála 7. - 9. 10. 18

Práce se symboly I. - Řeka života

Mgr .M. Skála

 


Práce se symboly II. - Já a také já

Mgr .M. Skála

 

 
Sen v praxi analytické psychologie Mgr. M. Skála

Kognitivně-behaviorální terapie

Kognitivně-behaviorální terapie depresí

Mgr. K. Durecová


 

Kognitivně-behaviorální terapie úzkostných poruch

Mgr. K. Durecová


 

Obsedantně-kompulzivní porucha a kognitivně-behaviorální terapie Mgr. K. Durecová
 

Poruchy osobnosti a kognitivně-behaviorální terapie

Mgr. K. Durecová

 

 

Problémy komunikace s abnormálními osobnostmi

Mgr. K. Durecová


 

Strach v sociálních situacích a KBT

Mgr. K. Durecová

 

 

Logoterapie a existenciální analýza

Osobní existenciální analýza

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.

17. - 18. 2.

20

Strukturované metody logoterapie

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.

11. - 12. 11.

20

Tragická triáda logoterapie

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.

9. - 10. 12.

20

Základy existenciální analýzy

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.

6. - 7. 1.

20

Základy logoterapie a logodiagnostiky

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.

7 .- 8. 10.

20

Racionálně-emotivně-behaviorální terapie A. Ellise

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.


 

Rodinná diagnostika a terapie

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.


 

Rogersovská psychoterapie

S. Heidlerová, E. Havrdová

7. - 9. 10.

18

Terapie zaměřená na tělo

Biodynamické masáže v psychoterapii

Mgr. J. Špicnerová, Mgr. M. Ambrožová

5. - 6. 11.

16

Biodynamické masáže v psychoterapii II.

Mgr. J. Špicnerová, Mgr. M. Ambrožová

11. - 12. 2.

16

Taneční a pohybová terapie - Zdroje kreativity v těle

MUDr. R. Syrovátková

12. - 13. 11.

18

Transakční analýza

PhDr. M. Henková

17. - 18. 2.

18

 

Psychoterapeutické metody

Počet volných míst 

Arteterapie

Arteterapie

PhDr. I. Hanušová, Ph.D.

 


Sebevyjádření pomocí výtvarných prostředků

Ak. mal. Kamila Ženatá


 

Komunikace

Asertivita

Mgr. L. Procházková


 

Komunikační dovednosti

Mgr. L. Procházková


 

Komunikační techniky

Mgr. K. Loneková

18. - 19. 6.

5

Neverbální metody

 

Muzikoterapie a rozvoj osobnosti hudebním médiem

Mgr. J. Pejřimovská

4. - 6. 11.
18

Práce s tělem v psychoterapii

S. Heidlerová, E. Havrdová

6. - 8. 1.

18

Práce s tělem v psychoterapii II.

S. Heidlerová, E. Havrdová


 

Relaxační metody

Autogenní trénink

Mgr. Iva Dušková

15. - 16. 10.

 18

Relaxace - autogenní trénink

Mgr. L. Procházková


 

Relaxace - autogenní trénink II. (vyšší stupeň)
Mgr. L. Procházková
 
Relaxace - autogenní trénink III. (vyšší stupeň: sebepoznání a rozvoj kreativity) Mgr. L. Procházková

Relaxační techniky

Mgr. L. Procházková

7. - 8. 10.

18

 

Speciálně zaměřené semináře

Počet volných míst 

Čeština pro Čechy - kurs mluvního projevu

Doc. V. Martinec


 

Démonologie Otců pouště

MUDr. P. Remeš

17. - 19. 2.

14

Hlubinně psychologický výklad Bible (základy hagioterapie)

MUDr. P. Remeš

20. - 22. 1.

14

Laickár pomoc bližnímu v krizi Mgr. A. Lammelová 17. - 19. 2. 18

Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii

Doc. PhDr. J. Růžička, Ph.D., Mgr. J. Zlámaný

10. - 11. 11.

15

Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii pro pokročilé

Doc. PhDr. J. Růžička, Ph.D.


 

Práce s dětskou a adolescentní skupinou

PhDr. V. Masáková

4. - 6. 11.

18

Práce se stresem

PhDr. A. Halamová

2. - 4. 12.

18

Psychoterapie a šamanismus MUDr. P. Štěpničková

15. - 16. 10.

18

Psychoterapie poruch příjmu potravy

PhDr. D. Krch

3. - 4. 3.

18

Řešení konfliktů vyjednáváním

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.Skupinová a individuální práce s dětmi a mládeží

Mgr. E. Petráková

13. - 14. 10.

18

Spiritualita, náboženskost a psychoterapie

MUDr. P. Remeš

9. - 11. 12.

14

Technika řeči a výrazová hlediska mluveného projevu

MgA. M. Vydrová

11. - 13. 11.

14

Začínáme s psychoterapií

PhDr. J. Jakubů, PhDr. H. Drábková

 

 

Základy koučování

Ing. J. Kunčar

14. - 15. 1.

18

Základy koučování II.

Ing. J. Kunčar                              


 

Základy mediace

Mgr. E. Petráková

1. - 2. 12.

 18

Pro odborníky a veřejnost

Chci být informován

„Starost o druhé lidi je
  starostí o sebe i o svět.“

PVŠPS, s. r. o.
Hekrova 805
149 00 Praha 4 – Háje
E-mail: info@pvsps.cz
Telefon: 267 913 634