Víkendové sebezkušenostní semináře a seznam seminářů

 Víkendové semináře jsou přístupné pro veřejnost.

  • Místo konání: PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4 (pokud není uvedeno jinak v seznamu seminářů). Plánek najdete na stránce Kontakty.
  • Informace: na studijním oddělení (H. Králová) na telefonu 267 913 634 nebo e-mailu bcstudijni@pvsps.cz. Aktuální informace o tom, které semináře jsou již obsazené, najdete u příslušného semináře v seznamu seminářů. Pokud je na semináři malý počet volných míst, raději si prosím ověřte na studijním oddělení, jestli již není naplněný.
  • Časový rozvrh: je uveden u každého semináře v seznamu seminářů.
  • Vezměte si s sebou přezůvky.
  • Po semináři dostanete potvrzení o jeho absolvování.
  • Téměř všechny semináře pořádané PPF mohou být uznány Asociací klinických psychologů jako kontinuální vzdělávání klinických psychologů. Pokud potřebujete potvrzení pro kontinuální vzdělávání pro klinické psychology, je nutné o něj požádat alespoň 5 týdnů před konáním semináře. 

UPOZORŇUJEME VÁS, ŽE BEZ ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY SE NEMŮŽETE ZÚČASTNIT SEMINÁŘE, NESTAČÍ JEJ ZAPLATIT.

Přihlášku najdete na stránce přihlášení.

Leták s programem seminářů k tisku si můžete stáhnout zde.

Seznam seminářů rozdělený na psychoterapeutické směry, psychoterapeutické metody a speciálně zaměřené semináře:

(podrobnosti ke každému semináři dostupné po kliknutí na název semináře)

Psychoterapeutické směry

Počet volných míst

Daseinsanalýza

Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi I. Autenticita - bytí sám sebou

Mgr. J. Zlámaný

9.-10. 11.

 20

Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi II. Thanatos - smrt a smrtelnost

Mgr. J. Zlámaný

7. - 8. 12.

 20

Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi III. Eros a láska

Mgr. J. Zlámaný

11. - 12. 1.

 20

Výklad snů

Doc. PhDr. O. Čálek, CSc.


 

Výklad snů

Doc. PhDr. J. Růžička, Ph.D.


 

Gestalt terapie

Gestalt terapie - poznávání sebe a druhých "tady a teď"

MUDr. Marie Štefanová

21. - 22. 10.

12
Tvarová terapie u dětí Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.

 

 

Jungovská psychoterapie

Imaginace Mgr .M. Skála

Práce se symboly I. - Řeka života

Mgr .M. Skála

 


Práce se symboly II. - Já a také já

Mgr .M. Skála

 

 
Sen v praxi analytické psychologie Mgr. M. Skála

Kognitivně-behaviorální terapie

Kognitivně-behaviorální terapie depresí

Mgr. K. Durecová


 

Kognitivně-behaviorální terapie úzkostných poruch

Mgr. K. Durecová


 

Obsedantně-kompulzivní porucha a kognitivně-behaviorální terapie Mgr. K. Durecová
 

Poruchy osobnosti a kognitivně-behaviorální terapie

Mgr. K. Durecová

 

 

Problémy komunikace s abnormálními osobnostmi

Mgr. K. Durecová


 

Strach v sociálních situacích a KBT

Mgr. K. Durecová

23. - 25. 6.

2

Logoterapie a existenciální analýza

Osobní existenciální analýza

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.

 

 

Strukturované metody logoterapie

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.

1. - 2. 12.

18

Tragická triáda logoterapie

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.


 

Základy existenciální analýzy

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.

5. - 6. 1.

18

Základy logoterapie a logodiagnostiky

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.

13. - 14. 10.

18

Racionálně-emotivně-behaviorální terapie A. Ellise

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.


 

Rodinná diagnostika a terapie

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.

16. - 17. 2.

18

Rogersovská psychoterapie

S. Heidlerová, E. Havrdová

10. - 12. 11.

18

Terapie zaměřená na tělo

Biodynamické masáže v psychoterapii

Mgr. J. Špicnerová, Mgr. M. Ambrožová

4. - 5. 11.

16

Biodynamické masáže v psychoterapii II.

Mgr. J. Špicnerová, Mgr. M. Ambrožová

10. - 11. 2.

16

Taneční a pohybová terapie - Zdroje kreativity v těle

MUDr. R. Syrovátková

14. - 15. 10.

18

Transakční analýza

PhDr. M. Henková
PhDr. J. Libra

16. - 17. 2.

18

 

Psychoterapeutické metody

Počet volných míst 

Arteterapie

Arteterapie

PhDr. I. Hanušová, Ph.D.

2. - 3. 3.

18

Sebevyjádření pomocí výtvarných prostředků

Ak. mal. Kamila Ženatá


 

Komunikace

Asertivita

Mgr. L. Procházková


 

Asertivní komunikace Mgr. O. Majuk 7. - 8. 10.
12

Komunikační dovednosti

Mgr. L. Procházková


 

Komunikační techniky

Mgr. K. Loneková

21. - 22. 10.

18

Neverbální metody

 

Muzikoterapie a rozvoj osobnosti hudebním médiem

Mgr. J. Pejřimovská

13. - 15. 10.
18

Práce s tělem v psychoterapii

S. Heidlerová, E. Havrdová

5. - 7. 1.

18

Relaxační metody

Autogenní trénink

Mgr. Iva Dušková

11. - 12. 11.

18

Relaxace - autogenní trénink

Mgr. L. Procházková


 

Relaxační techniky

Mgr. L. Procházková

20. - 21. 10.

18

Relaxační techniky a techniky zvládání stresu Mgr. P. Štěpničková 7. - 8. 10.
18

Speciálně zaměřené semináře

Počet volných míst 

Dramatizační metody v psychoterapii Doc. PhDr. K. Balcar, CSc. 23. - 24. 6. 9

Hlubinně psychologický výklad Bible (základy hagioterapie)

MUDr. P. Remeš

16. - 18. 2.

14

Laická pomoc bližnímu v krizi Mgr. A. Lammelová 12. - 13. 1.
18

Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii

Doc. PhDr. J. Růžička, Ph.D., Mgr. J. Zlámaný

 

 

Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii pro pokročilé

Doc. PhDr. J. Růžička, Ph.D.


 

Práce s dětskou a adolescentní skupinou

PhDr. V. Masáková

 


Práce se stresem

PhDr. A. Halamová

1. - 3. 12.

18

Psychoterapie a šamanismus MUDr. P. Štěpničková

4.-5.11.

18

Psychoterapie poruch příjmu potravy

PhDr. D. Krch

2. - 3. 3.

18

Řešení konfliktů vyjednáváním

Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.



Skupinová a individuální práce s dětmi a mládeží

Mgr. E. Petráková

2. - 3. 11.

18

Spiritualita Otců pouště - psychoterapeutické inspirace MUDr. P. Remeš 12, - 14. 1. 14

Spiritualita, náboženskost a psychoterapie

MUDr. P. Remeš

8. - 10. 12.

14

Technika řeči a výrazová hlediska mluveného projevu

MgA. M. Vydrová

10. - 12. 11.

18

Základy koučování

Ing. J. Kunčar

 


Základy mediace

Mgr. E. Petráková

 

 

Pro odborníky a veřejnost

Chci být informován

„Starost o druhé lidi je
  starostí o sebe i o svět.“

PVŠPS, s. r. o.
Hekrova 805
149 00 Praha 4 – Háje
E-mail: info@pvsps.cz
Telefon: 267 913 634