Přihlášení (PPF: celoživotní vzdělávání, semináře a psychoterapeutický výcvik)

Přihlášení na Pražskou psychoterapeutickou fakultu - celoživotní vzdělávání:

 • Studium je přístupné každému, nevyžaduje se žádné předchozí vzdělání.
 • Na PPF se nedělají přijímací zkoušky.
 • K přihlášení je potřeba zaslat vyplněnou přihlášku ke studiu na PPF a do stanoveného termínu uhradit školné.
 • Noví studenti se přijímají vždy od září, menší počet studentů také od února nebo během školního roku.

V současnosti přijímáme přihlášky na PPF:
     - na školní rok 2017/2018 
      - v případě zájmu je možné začít studovat i v letošním školním roce, napište prosím na e-mail ppf@pvsps.cz

Termíny přednáškových víkendů na školní rok 2016-2017:
 24.-25.3.                 28.-29.4.            19.-20.5.            16.-17.6.

Více informací o studiu najdete na stránce O celoživotním vzdělávání na PPF 

Pokud máte nějaké dotazy, odpovědi najdete na stránce časté dotazy nebo se můžete obrátit na studijní oddělení (H. Králová), tel. 267 913 634, e-mail bcstudijni@pvsps.cz.

 

Studium ve školním roce 2017/2018
Pokud se pro studium PPF rozhodnete, pošlete prosím vyplněnou závaznou přihlášku s údaji o zaplacení nejpozději do 30. června 2017 na e-mail ppf@pvsps.cz nebo na adresu: PhDr.Hana Drábková, PVŠPS-PPF, Hekrova 805, Praha 4, 149 00. Platit můžete složenkou typu A nebo bankovním převodem na číslo účtu 3017104504/0600, GEMB Praha, PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4, 149 00, jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo.
Cena školného na rok 2017/2018 je  8 040 Kč, snížená cena je 6 510 Kč. (Snížená cena platí studenty denního studia, matky na mateřské dovolené, invalidní důchodce, důchodce, nezaměstnané, matky samoživitelky. Ve všech případech je třeba u zápisu předložit doklad.) Cena zahrnuje přednášky po celý rok, semináře se platí zvlášť na místě (1 300 Kč za rok).
Originál dokladu o zaplacení (a případný doklad pro slevu) přineste na zářijové fakultní setkání, které se uskuteční 22. a 23. 9. 2017 v budově FFUK, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1, ve velké posluchárně. Zápis proběhne 22. 9. (přesnou informaci ještě dostanete). V září Vám pošleme konkrétní program na fakultní víkend a další informace.
Termíny přednáškových víkendů na školní rok 2017-2018:
22.-23.9.           27.-28.10.         24.-25.11.         26.-27.1.           23.-24.2.
23.-24.3.           27.-28.4.           18.-19.5.           15.-16.6.

 

Přihlášení na seminář:

 • Přihlášku na seminář si můžete stáhnout ve formátu Wordu zde.
 • Přihlášku na seminář posílejte na e-mail: bcstudijni@pvsps.cz nebo na adresu: PVŠPS-PPF, Studijní oddělení, Hekrova 805, Praha 4, 149 00 
 • Přihláška je platná pouze s údaji o zaplacení.
 • Údaje k placení najdete na stránce platby.
 • Přihlášky jsou vyřizovány podle pořadí, ve kterém došly. V případě, že bude seminář již obsazen, zašleme Vám zprávu. Přihlášeným účastníkům účast na semináři již nepotvrzujeme. Všechny potřebné informace o semináři jsou uvedeny v seznamu seminářů a v letáku. Škola a lektoři mají právo na konečné rozhodnutí o účasti přihlášených na semináři bez odůvodnění.

Přihlášení na psychoterapeutický výcvik:

Podmínkou přijetí do sebezkušenostního výcviku je:

 • alespoň středoškolské vzdělání s maturitou a
 • věk alespoň 23 let a
 • úspěšné absolvování výběrového pohovoru (ve kterém se zjišťují zejména osobnostní předpoklady a motivace zájemce).

K přihlášení je třeba poslat (na adresu PVŠPS, Studijní oddělení, Hekrova 805, 149 00, Praha 4):

Termín přihlášení a otevření nového výcviku je uveden níže (u příslušného výcviku). Na základě Vaší přihlášky dostanete písemnou pozvánku k výběrovému pohovoru (poplatek za pohovor je 300 Kč).

K samostatnému vykonávání psychoterapie je nutné mít kromě psychoterapeutického vzdělání vysokoškolské magisterské vzdělání v některé pomáhající profesi (medicína, psychologie, sociální práce apod.).

Informace: na provozním oddělení (Ing. Větrovcová) na telefonu 267 913 634 nebo e-mailu provozni@pvsps.cz

Aktuálně otevírané výcviky:

Psychodynamický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii
Vedoucí výcviku: Mgr. Radovan Hrubý - PhDr. Kateřina Figallová, PhDr. Petra Prokešová - Mgr. Jaroslav Janský
Předpokládaný začátek: zima 2017-2018
Přihlášky (životopis): přihlášky do 30. 6. 2017
Informace si můžete stáhnout také ve formátu Wordu. 

Daseinsanalytický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii
Vedoucí výcviku: Doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc., MUDr. Zuzana Pinďáková
Předpokládaný začátek
: podzim 2017
Přihlášky (životopis):  přihlášky jsou uzavřeny
Informace si můžete stáhnout také ve formátu Word 

Daseinsanalytický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii
Vedoucí výcviku: Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.
Předpokládaný začátek: podzim 2017
Přihlášky (životopis):  do 30. 6. 2017
Informace si můžete stáhnout také ve formátu Word 

Daseinsanalytický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii
Vedoucí výcviku: MUDr. Zuzana Pinďáková - Mgr. Laco Senko, Mgr. Pavla Janská - MUDr. Michal Kryl
Předpokládaný začátek: podzim 2017
Přihlášky (životopis):  přihlášky jsou uzavřeny
Informace si můžete stáhnout také ve formátu Word 

 


 

Pro odborníky a veřejnost

Chci být informován

„Starost o druhé lidi je
  starostí o sebe i o svět.“

PVŠPS, s. r. o.
Hekrova 805
149 00 Praha 4 – Háje
E-mail: info@pvsps.cz
Telefon: 267 913 634