Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Navazující magisterské studium - prezenční a kombinované

Studenti navazujícího magisterského programu Sociální politika a sociální práce jsou připravováni na vysoce kvalifikovanou práci v sociální oblasti, s uplatněním komunikačních dovedností a psychoterapeutického přístupu.

  • Studium navazuje na znalosti a dovednosti získané v bakalářském stupni vzdělání.
  • Studentům se kromě rozšiřující výuky v klíčových disciplínách (metody sociální práce, sociální politika a praxe v sociální práci) dostane další výuky filosofie, vybraných kapitol z psychoterapie, pokročilých dovedností v sociální komunikaci a vzdělání v sociální antropologii, ekonomii, orientaci ve výzkumu a dalších odborných předmětech, profesionálnímu výkonu koučování, krizové intervence a zvládání posttraumatického syndromu a stresové reakce.
  • Studentům nabízíme možnost psychoterapeutického vzdělávání.

Organizace studia

Výuka v prezenční formě

Přednášky a semináře jednotlivých oborů v prezenčním navazujícím magisterském studiu probíhají v zimním a letním semestru ve všedních dnech. Jeden den v týdnu je určen na praxi studentů. Pro volitelné předměty jsou navíc vyhrazeny tři víkendy v roce.

Výuka v kombinované formě

Přednášky a semináře jednotlivých oborů v kombinovaném navazujícím magisterském studiu probíhají mimo zkouškové období (říjen - leden, konec února - květen), 1x za 14 dní - pátky odpoledne a soboty (někdy i častěji). Další tři víkendy v roce jsou určeny pro volitelné předměty. Hodinové dotace jednotlivých předmětů naleznete ve Studijních plánech jednotlivých oborů.

Před zahájením studia probíhá pro všechny studenty Zahajovací supervizní kurz.

 

Jsem uchazeč

Chci být informován

„Starost o druhé lidi je
  starostí o sebe i o svět.“

PVŠPS, s. r. o.
Hekrova 805
149 00 Praha 4 – Háje
E-mail: info@pvsps.cz
Telefon: 267 913 634