7 - 8
říjen 2017
7 - 8
říjen 2017

Asertivní komunikace

Mgr. Ondřej Majuk

13 - 15
říjen 2017

Základy logoterapie a logodiagnostiky

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.

14 - 15
říjen 2017
Zobrazit všechny semináře …
Aktuálně

Do 31. 8. přijímáme přihlášky do sebezkušenostního daseinsanalytickéhopsychodynamického výcviku a na Pražskou psychoterapeutickou fakultu.

slider-resizer.png
slider-resizer.png
slider-resizer.png

Do 31. srpna 2017 prodlužujeme možnost podat přihlášku na bakalářský obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

.

resizer-1x1.png

PSYCHOLOGIE
Bc.

PSYCHOLOGIE

Bc.

bakalářské studium
prezenční

resizer-1x1.png

PSYCHOLOGIE
Mgr.

PSYCHOLOGIE

Mgr.

magisterské studium
prezenční

resizer-1x1.png

SOCIÁLNÍ
PRÁCE
Bc.

SOCIÁLNÍ
PRÁCE

Bc.

bakalářské studium
prezenční /
kombinované

resizer-1x1.png

SOCIÁLNÍ
PRÁCE

Mgr.

SOCIÁLNÍ
PRÁCE

Mgr.

magisterské studium
prezenční /
kombinované

resizer-1x1.png

CELOŽIVOTNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ

celoživotní studium
kombinované

news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2017/18

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

1. 7. 2017
news-3.jpg

Akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví

Zájemci budou přijímáni do vzdělávacího programu v pořadí podle přijatých přihlášek, rozhodující je datum doručení přihlášky s kopií magisterského vysokoškolského diplomu nebo potvrzení o studiu v magisterském programu psychologie. Počet účastníků je z organizačních důvodů omezen.

10. 5. 2017

Sociální sítě

Popis semináře Smyslem relaxačních technik je dosažení lepší psychické pohody prostřednictvím uvolnění. Mnoho výzkumů dokázalo, že mezi tělesným a duš…

23. 8. 2017

Ještě zbývá několik volných míst pro uchazeče o bakalářský studijní program! Do 31. srpna 2017 prodlužujeme možnost podat přihlášku na bakalářský obor…

23. 8. 2017

Pražská vysoká škola psychosociálních studií's cover photo

21. 8. 2017