Knihovna

Knihovní a výpůjční řád knihovny PVŠPS naleznete zde

 

Součástí systému „Knihovna“ je Databáze bakalářských a diplomových závěrečných prací, které byly obhájeny na PVŠPS od roku 2008. Závěrečné práce je možné vyhledávat zadáním názvu, autora nebo klíčového slova, databáze umožňuje vyhledávat a prohlížet jak údaje o pracích, tak zobrazovat plné texty prací, jejich příloh a texty posudků k pracím. Závěrečné práce, které nebyly obhájeny a práce, jichž se týká odklad zveřejnění obsahují pouze bibliografické údaje.

 

Vysvětlivky:

  • Dostupné v knihovně PVŠPS
  • Dostupné v knihovně PVŠPS - plný text
  • Vypůjčené

Signatura Název Autor Nakladatelství Typ Předmět Počet stran
PT 717 Ztráta kontroly. Inteligentní zvládání emocí Röhr, Heinz-Peter Portál, s.r.o. Odborná publikace ovládání pocitů, sebekontrola 184
P 654 Ztráta. Smutek a deprese. Bowlby, John Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace úzkost, deprese 420
R 111 Zůstat na zemi. Rozhlasové rozhovory o bibl.textec Sokol, Jan Vyšehrad Praha   křestˇanství, religionistika 301
R 111 a Zůstat na zemi. Rozhlasové rozhovory o bibl.textec Sokol, Jan Vyšehrad Praha   křestˇanství, religionistika 301
R 111 b Zůstat na zemi. Rozhlasové rozhovory o bibl.textec Sokol, Jan Vyšehrad Praha   křestˇanství, religionistika 301
R 111 c Zůstat na zemi. Rozhlasové rozhovory o bibl.textec Sokol, Jan Vyšehrad Praha   křestˇanství, religionistika 301
R 111 d Zůstat na zemi. Rozhlasové rozhovory o bibl.textec Sokol, Jan Vyšehrad Praha   křestˇanství, religionistika 301
SP 124 Zvířata v domovech pro seniory. Příručka pro návšt kolektiv HESTIA Praha Naučná publikace senioři, terapie 36
BEL 92 Zvíře. Příběh o klukovi, který promluvil. Hayden, Torey L. Portál,s.r.o. Praha Román životní problémy, děti 307
POP 181 Zvitězte nad stresem. Geisselhart,R.R. Hofmann-Burkhart,Ch. Grada Publishing Praha Naučná publikace stres, duševní hygiena 99
PED 61 a Zvládání emočních problémů školáků. Stuchlíková, Iva a kol., Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace emoce, děti 170
PED 61 b Zvládání emočních problémů školáků. Stuchlíková, Iva a kol., Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace   170
ŠIKPbak 224+CD Zvládání telefonní skatologie na dětské krizové lince. Bakalářská práce. Mifková, Petra bez nakladat. údajů Bakalářská práce krizová intervence, sexuální deviace 60
S 79 Zvrácená pyramida. Blažek, Bohuslav Olmrová, Jiřina SLON Praha Odborná publikace marketing, sociologie 191
ŠKPmgr1006+CD Žvýkání jako dynamický mimický výraz. Diplomová práce. Dautbegović, Nino bez nakladat.údajů Diplomová práce mimika, vnímání 61
ŠKPbak 322+CD Zvyšování motivace prostřednictvím gamifiíkačních prvků k větší aktivitě v online obchodě. Bakalářská práce. Procházková, Lenka bez nakladat.údajů Bakalářská práce motivace, obchod 65
«» ... | | | 319