Knihovna

Knihovní a výpůjční řád knihovny PVŠPS naleznete zde

 

Součástí systému „Knihovna“ je Databáze bakalářských a diplomových závěrečných prací, které byly obhájeny na PVŠPS od roku 2008. Závěrečné práce je možné vyhledávat zadáním názvu, autora nebo klíčového slova, databáze umožňuje vyhledávat a prohlížet jak údaje o pracích, tak zobrazovat plné texty prací, jejich příloh a texty posudků k pracím. Závěrečné práce, které nebyly obhájeny a práce, jichž se týká odklad zveřejnění obsahují pouze bibliografické údaje.

 

Vysvětlivky:

  • Dostupné v knihovně PVŠPS
  • Dostupné v knihovně PVŠPS - plný text
  • Vypůjčené

Signatura Název Autor Nakladatelství Typ Předmět Počet stran
P 58 l. Aplikovaná sociální psychologie l. Výrost, Jozef Slaměník,Ivan sest. Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace sociální psychologie 383
P 58 ll. a Aplikovaná sociální psychologie ll. Výrost, Jozef Slaměník,Ivan sest. Grada Publ. Praha Odborná publikace sociální psychologie 260
PA 106 Approaching Psychoanalysis. An Introductory Course. Smith, David L. Karnac Books London Naučná publikace psychoanalýza, psychoterapie 238
P 193 Arbeitsmaterialen fu¨r das Seminar mediz. Psychol.   West.Wilh.Univer. Munst. Odborná publikace   376
PA 73 Archeologie mysli. Sociální dějiny nevědomí - 1 č. Frankl, George Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace civilizace, psychika 182
F 393 Archeologie vědění. Foucault, Michel Herrmann a Pha Naučná publikace věda, filosofie 318
F 350 Architekti křesťanského středověkého vědění. Floss, Pavel Vyšehrad Praha Naučná publikace filosofie, historie 444
E 9 Architekture in Watercolor. Schaller, Thomas W. Mc Graw-Hill New York Obrazové publikace umění 238
Are you lonely tonight text z angličtiny        
F 225 a duplikát Areté základ olympijské filosofie. Hogenová, Anna Karolinum Praha Naučná publikace bytí, filosofie 164
F 225 Areté základ olympijské filosofie. Hogenová, Anna Karolinum Praha Naučná publikace bytí, filosofie 164
P 441 Árijský Kristus. Tajný život Carla Junga. Noll, Richard TRITON Praha Naučná publikace biografie, psychoanalýza 399
F 332 Aristotelova Metafyzika IX, 1-3. O bytí a skutečnosti síly. Heidegger, Martin OIKOYMENH Praha Naučná publikace pedagogika speciální, filosofie 194
F 300 Aristotelova politická teorie. Úvod do studia politických teorií Mulgan,R.G. OIKOYMENH Praha Naučná publikace politologie, stát 199
E 7 I. Art across Time I. Prehistory to the 14. century Adams, Laurie Schneider McGraw-Hill College Odborná publikace umění, historie  
E 7 II. Art across Time II. 13. century to the Present. Adams, Laurie Schneider McGraw-Hill College Odborná publikace umění, historie  
E 10 Art fundamentals. Theory & Praxis. Ocvirk, Otto G. a další Mc Graw Hill Boston Naučná publikace umění, estetika 345
ŠKPmgr1115+cd Arteterapeutický přístup k dětem a mladistvým v sociální práci v České republice a Rakousku. Diplomová práce. Rys Rachůnková, Jana bez nakladat.údajů Diplomová práce arteterapie, sociální práce 78
ŠKPbak-155+CD Arteterapie s adolescenty se syndromem rizikového chování v dospívání. Bakalářská práce. Slavíčková, Anna bez naklad,údajů Bakalářská práce arteterapie, adolescence 48
ŠKPbak 54+CD Arteterapie v práci s adolescenty, Víchová, Věra bez nakl.údajů Bakalářská práce arteterapie, adolescence 62
«» ... | | | 10 | | | ...