Knihovna

Součástí systému „Knihovna“ je Databáze bakalářských a diplomových závěrečných prací, které byly obhájeny na PVŠPS od roku 2008. Závěrečné práce je možné vyhledávat zadáním názvu, autora nebo klíčového slova, databáze umožňuje vyhledávat a prohlížet jak údaje o pracích, tak zobrazovat plné texty prací, jejich příloh a texty posudků k pracím. Závěrečné práce, které nebyly obhájeny a práce, jichž se týká odklad zveřejnění obsahují pouze bibliografické údaje.

 

Signatura Název Autor Nakladatelství Typ Předmět Počet stran
PA 20 Analytická psychologie C.G.Junga. Široký, Hugo Bollingenská věž Brno Odborná publikace psychoanalýza, psychologie 69
P 372 Analytická psychologie. Její teorie a praxe. Jung, Carl Gustav Academia Praha Odborná publikace psychologie 205
PT 229 Analytische Gruppenspsychotherapie. Grundlagen.. Preuss, Hans ROWOHLT Reinbek Odborná publikace skupinová psychoterapie, psychoterapeutické směry 263
ŠKPbak 520+CD Analýza personální činnosti se zaměřením na prožívání personalisty. Bakalářská práce. Klímová, Zuzana bez nakladat.údajů Bakalářská práce personalistika, profese 45
ŠKPmgr 851+CD Analýza snů u seniorů odkázaných na péči v pečovatelských zařízeních. Diplomová práce. Krč, Miloš bez nakldat.údajů Diplomová práce senioři, sny 86
POL 28 Anarchismus. Svoboda proti moci. Tomek, Václav Slačálek, Ondřej Vyšehrad Praha Odborná publikace politologie, svoboda 669
M 99 Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. Merkunová,Alena Orel,MiroslaV Grada Publ. Praha Naučná publikace člověk, fyziologie 302
M 99 a Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. Merkunová, Alena Orel,Miroslav Grada Publ. Praha Naučná publikace fyziologie, člověk 302
P 307 Anatomie emocí. Struktury lidské zkušenosti. Keleman, Stanley Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace fyziologie, člověk 212
P 325 Anatomie lásky. Vztahy otec-dcera, matka-syn Corneau, Guy Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace rodina, partnerství 247
P 126 Anatomie lidské destruktivity. Můžeme ovlivnit..., Fromm, Erich nakl.Lidové noviny Ph Odborná publikace   520
P 458 Anatomie melancholie. Burton, Robert PROSTOR Praha Naučná publikace psychika, chování 329
ŠKPbak 261+CD Angažovanost rodičů při resocializaci mladistvých delikventů Bakalářská práce. Zielonková, Petra bez nakladat.údajů Bakalářská práce delikvence, rodiče 72
PA 30 Angewantde Ich-Psychologie. Blanck, Gertrude a Rubin Klett-Cotta Stuttgart Odborná publikace psychoanalýza, psychoterapie 398
PŘÍ 92 Anglicko-český, česko-anglický velký slovník nejen pro pře   Lingea,s.r.o. Brno Jiné slovníky 1566
PŘÍ 92 a Anglicko-český, česko-anglický velký slovník nejen pro pře   Lingea,s.r.o. Brno Jiné slovníky 1566
PŘÍ 76 Anglický výkladový slovník vybr.odb.termínů... Bláha, Jan Šemberová,Jana TRITON Praha Odborná publikace slovníky, psychologie 192
PS 47 a Anorexia nervosa. Příručka pro všechny... Papežová, Hana Psychiatr.centrum Pha Naučná publikace mentální anorexie, poradenství 76
PS 47 b Anorexia nervosa. Příručka pro všechny... Papežová, Hana Psychiatr.centrum Pha Naučná publikace mentální anorexie, poradenství 76
A 37 Anthropolgy and Contemporary Human Problems. Bodley, John H. MayfieldPubl.Comp. Odborná publikace antropologie, ekologie 278
«» ... | | | 7 | | | ...