Knihovna

Knihovní a výpůjční řád knihovny PVŠPS naleznete zde

 

Součástí systému „Knihovna“ je Databáze bakalářských a diplomových závěrečných prací, které byly obhájeny na PVŠPS od roku 2008. Závěrečné práce je možné vyhledávat zadáním názvu, autora nebo klíčového slova, databáze umožňuje vyhledávat a prohlížet jak údaje o pracích, tak zobrazovat plné texty prací, jejich příloh a texty posudků k pracím. Závěrečné práce, které nebyly obhájeny a práce, jichž se týká odklad zveřejnění obsahují pouze bibliografické údaje.

 

Vysvětlivky:

  • Dostupné v knihovně PVŠPS
  • Dostupné v knihovně PVŠPS - plný text
  • Vypůjčené

Signatura Název Autor Nakladatelství Typ Předmět Počet stran
F 271 Základy společ.věd II. Základy filozofie a psychologie. Bílý, Jiří KEY Publ. Ostrava Učebnice filosofie, psychologie 184
F 159 Základy společ.věd IV. Vztah ke světu jako celku. Pelcová,Nadˇa Pešková,Jaroslava... EUROLEX BOHEMIA   filosofie, etika 217
POL 54 Základy společ.věd IV. Základy státovědy, politologie a soc Bílý, Jiří KEY Publ. Ostrava Učebnice politologie, sociologie 157
EM 62 Základy společenských věd I. Základy ekonomie, mez.vzta Bílý, Jiří KEY Publ. Ostrava Učebnice ekonomie, logika 158
S 132 Základy společenských věd I.díl - Péče o duši Kotˇa-Pelcová-Pešková-Schlegelová Eurolex Bohemia, Pha Učebnice člověk, společnost 190
S 132 a Základy společenských věd II.díl - Péče o obec Jirásková-Pelcová-Pešková-Purkráb Eurolex Bohemia, Pha Učebnice člověk, společnost 196
K 31 Základy společenských věd III.díl - Péče o jazyk.. Pelcová-Pešková-Prokeš-Semrád... Eurolex Bohemia, Pha Učebnice jazykověda, komunikace 289
S 174 Základy statistiky pro studenty psychologie. 3.uprav.vyd. Reiterová, Eva UP Olomouc Naučná publikace statistika, metodologie 87
PT 591 Základy systemické terapie. Ludewig, Kurt Grada Publ. Praha Naučná publikace terapie, psychoterapie speciální 111
PT 451 Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Timul´ák, Ladislav Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace psychoterapie speciální, psychoterapie 181
PT 451 a Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Timul´ák, Ladislav Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace psychoterapie speciální, psychoterapie 181
PT 451 c Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Timul´ák, Ladislav Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace psychoterapie speciální, psychoterapie 181
PT 451 b Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Timul´ák, Ladislav Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace psychoterapie speciální, psychoterapie 181
M 85 Základy vnitřního lékařství pro bakalářské studium Klener, Pavel a kol. KAROLINUM Praha Naučná publikace medicína 170
ELP 2 Základy vývojové psychologie pro sociální pracovníky Růžičková, Johana Pražská vysoká škola psychosociálních studií elektronická publikace vývojová psychologie, sociální pracovník  
P 461 Základy výzkumu chování. Pedag. a psycholog.výzkum Kerlinger, Fred N. Academia Praha Naučná publikace výzkum, metodologie 700
P 461 a Základy výzkumu chování. Pedag. a psycholog.výzkum Kerlinger, Fred N. Academia Praha Naučná publikace výzkum, metodologie 700
J 9 Zákon o rodině a předpisy souvisící. 4.aktualiz.vy Holub, Milan Nová, Hana Linde Praha Naučná publikace   717
J 6 Zákon o zaměstnanosti a předpisy souvisící. Jouza, Ladislav Linde Praha a.s. Odborná publikace   328
F 443 Založení a podstata. Sestavili Josef Fulka a Alena Tesková. Merleau-Ponty, Maurice OIKOYMENH Praha Naučná publikace metafyzika, fenomenologie 223
«» ... | | | 311 | | | ...