Knihovna

Knihovní a výpůjční řád knihovny PVŠPS naleznete zde

 

Součástí systému „Knihovna“ je Databáze bakalářských a diplomových závěrečných prací, které byly obhájeny na PVŠPS od roku 2008. Závěrečné práce je možné vyhledávat zadáním názvu, autora nebo klíčového slova, databáze umožňuje vyhledávat a prohlížet jak údaje o pracích, tak zobrazovat plné texty prací, jejich příloh a texty posudků k pracím. Závěrečné práce, které nebyly obhájeny a práce, jichž se týká odklad zveřejnění obsahují pouze bibliografické údaje.

 

Vysvětlivky:

  • Dostupné v knihovně PVŠPS
  • Dostupné v knihovně PVŠPS - plný text
  • Vypůjčené

Signatura Název Autor Nakladatelství Typ Předmět Počet stran
SK 16 b Základy psychognostiky. Srnec, Jan PVŠPS Praha Naučná publikace diagnostika, psychologie 58
SK 16 c Základy psychognostiky. Srnec, Jan PVŠPS Praha Naučná publikace diagnostika, psychologie 58
SK 16 d Základy psychognostiky. Srnec, Jan PVŠPS Praha Naučná publikace diagnostika, psychologie 58
P 381 Základy psychologie emocí. Stuchlíková, Iva Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace emoce, psychologie 227
P 290 Základy psychologie inteligence. Ruisel, Imrich Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace   183
P 290 a Základy psychologie inteligence. Ruisel, Imrich Portál,s.r.o. Praha Odborná publikace osobnost, inteligence 183
P 215 b Základy psychologie. Nakonečný, Milan Academia Praha Odborná publikace   590
P 215 c Základy psychologie. Nakonečný, Milan Academia Praha Odborná publikace   590
P 215 d Základy psychologie. Nakonečný, Milan Academia Praha Odborná publikace   590
P 215 e Základy psychologie. Nakonečný, Milan Academia Praha Odborná publikace   590
P 215 f Základy psychologie. Nakonečný, Milan Academia Praha Odborná publikace   590
P 215 a Základy psychologie. Nakonečný, Milan Academia Praha Odborná publikace psychologie, psychika 590
P 643 Základy psychologie. Vágnerová, Marie UK Karolinum Praha Učebnice psychika, psychologie 356
P 627 Základy psychometrie. Reiterová, Eva UP Olomouc Naučná publikace diagnostika, testy 117
PT 384 Základy psychoterapie pro lékaře. Beran, Jiří Grada Publ. Odborná publikace psychoterapie, psychoterapie speciální 155
PT 384 a Základy psychoterapie pro lékaře. Beran, Jiří Grada Publ. Odborná publikace psychoterapie, psychoterapie speciální 155
PT 436 Základy psychoterapie. Bruchová, Hilde TRITON Praha Učebnice psychoterapie, psychoterapie obecná 123
PT 436 a Základy psychoterapie. Bruchová, Hilde TRITON Praha Učebnice psychoterapie, psychoterapie obecná 123
PT 436 b Základy psychoterapie. Bruchová, Hilde TRITON Praha Učebnice psychoterapie, psychoterapie obecná 123
PT 320 c Základy psychoterapie. 5. přepracované vydání. Kratochvíl, Stanislav Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace psychoterapie, psychoterapeutické směry 383
«» ... | | | 309 | | | ...