Cykly seminářů

Organizační informace

Cyklus seminářů obsahuje čtyři po sobě následující semináře, jichž se zúčastní stejní posluchači. Délka trvání semináře je 90 minut. Ve školním roce jsou dva cykly seminářů, jeden říjen ‑ únor a druhý březen ‑ červen. Semináře se konají jednou měsíčně, vždy ve dny, kdy probíhá přednáškový víkend.

Prakticky to znamená, že si vyberete a zakoupíte konkrétní cyklus seminářů ze seznamu (říjen ‑ únor nebo březen ‑ červen) a navštívíte jej čtyřikrát za sebou. Cena cyklu je 950,‑Kč a platnost kartičky, kterou se zakoupeným cyklem obdržíte, je omezena na dobu trvání daného cyklu, tzn. že pokud se některého semináře nezúčastníte, účast vám propadne, tak jako je to u přednáškových víkendů. Pokud se nebudete moci některého semináře zúčastnit z vážných důvodů, budete si jej moci nahradit v září nebo případně v průběhu dalšího cyklu. Tento další seminář zaplatíte zvlášť, a to 240 Kč za jednotlivý seminář (pouze v případě písemně doložené nemoci nebo písemně doloženého jiného vážného důvodu nemusíte náhradní seminář platit). Na semináři dostanete vždy potvrzenou účast (nálepku na kartičku) a na základě čtyř potvrzených účastí obdržíte od lektora semináře zápočet.

Dále je uveden seznam všech seminářů plánovaných na tento školní rok. Aktuální seznam seminářů konaných v daném měsíci (a případné změny) bude uveden vždy každý měsíc v programu.

Dopravní spojení do míst, kde se konají cykly seminářů:

PVŠPS Hekrova 805, Praha 4
Konečná stanice metra C ‑ Háje, východ z posledního vagónu po pevných schodech, potom doprava po jezdících schodech na stanici autobusu 154, 170. Dvě stanice do stanice Brechtova, potom kolmo ulicí Schulhoffova a vpravo podél oploceného areálu podle šipek k PVŠPS (vchod ze zahrady).

Pedagogicko-psychologická poradna, Francouzská 56 Praha 10
Metro A, stanice Náměstí Míru, dále pěšky nebo 1 stanice směrem nahoru tramvají 22, 4, autobusem 135 do stanice Jana Masaryka a dále kousek ve směru jízdy.

Spojení Hekrova - Francouzská cesta trvá asi 45 minut
Autobus 154, 170 do stanice Háje, Metro C do stanice I.P.Pavlova (výstup vpravo po jezdících schodech), tramvaj 4, 22 směrem nahoru 2 stanice do stanice Jana Masaryka

Seznam seminářů podzimního cyklu pro školní rok 2024/25

Leták cykly seminářů - podzim 2024 k tisku najdete zde.

PÁTEK

Francouzská 56, Praha 10 (PPP)

12.00 - 13.30

KBT úzkostných poruch             

12.00 - 13.30

Rogersovská psychoterapie      

13.45 - 15.15

KBT depresivních poruch         

13.45 - 15.15

Fenomenologie                            

13.45 - 15.15     Kreativní neverbální techniky       
    
 
       
 

SOBOTA

Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK)                

17.45 - 19.15

Výklad snů                                                                 

   

 

Popis seminářů podzimního cyklu:

PÁTEK

12.00 ‑ 13.30     Kognitivně‑behaviorální psychoterapie úzkostných poruch (K. Durecová),  
PPP pro Prahu 1, 2, 4, Francouzská 56, Praha 10
(Účastníci semináře se seznámí s kognitivně‑behaviorálním modelem fobických, panických a obsedantních poruch a se základními terapeutickými metodami jejich léčby, (systematická desenzitizace, expozice, apod.).)

12.00 ‑ 13.30     Rogersovská psychoterapie (E. Havrdová)   
Pedagogicko‑psychologická poradna pro Prahu 1,2,4, Francouzská 56, Praha 10, přízemí
(K.Rogers je humanistický psychoterapeut. Proslavil se především propracováním empatie a důrazem na úctu, respekt a toleranci mezi terapeutem a klientem.)

13.45 ‑ 15.15     Kognitivně‑behaviorální psychoterapie depresivních poruch (K. Durecová),   
PPP pro Prahu 1, 2, 4, Francouzská 56, Praha 10
(Účastníci semináře se seznámí s kognitivně‑behaviorálním modelem deprese a se základními postupy, které se zaměří především na ovlivnění negativních myšlenkových vzorců depresivních lidí.)

13.45 ‑ 15.15     Fenomenologie (A. Hogenová)       
Ped.‑psychologická poradna pro Prahu 1, 2, 4, Francouzská 56, Praha 10
(Seminář bude věnován tématům, která byla probírána na přednáškách.)

13.45 ‑ 15.15     Kreativní neverbální techniky (J. Procházková)        
Ped.‑psychologická poradna pro Prahu 1, 2, 4, Francouzská 56, Praha 10, aula
(Psychoterapie používá nejen řeči, ale i jiných výrazů a projevů člověka, kterými lze někdy lépe komunikovat než slovy. Seminář obsahuje ukázky muzikoterapie a arteterapie.)

 

SOBOTA

17.45 ‑ 19.15     Výklad snů (J. Růžička),      
FF UK, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1 nebo online
(Výklad snů je veden z pozic daseinsanalýzy. Východiskem je snová situace nezkreslená dodatečnými vstupy a tendenčními výkladovými schématy. Výklad je živý, prostý a srozumitelný. Nechceme ohromit, exaltovat, ale rozumět.)

Všechny semináře se konají prezenčně na uvedených místech, pouze Výklad snů je zároveň i online.

 

E-shop s cykly seminářů podzim 2024-2025 (určeno pro posluchače PPF)

Výklad snů 24/25 podzim 2024-2025 Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD. Volná místa: 26
Kreativní neverbální techniky 24/25 podzim 2024-2025 PhDr. Jana Procházková Volná místa: 13
Fenomenologie 24/25 podzim 2024-2025 Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Volná místa: 10
Rogersovská psychoterapie 24/25 podzim 2024-2025 Saša Heidlerová Volná místa: 12
Kognitivně‑behaviorální psychoterapie depresivních poruch 24/25 podzim 2024-2025 Mgr. Katarína Durecová Volná místa: 18
Kognitivně behaviorální terapie úzkostných poruch 24/25 podzim 2024-2025 Mgr. Katarína Durecová Volná místa: 15

Jednotlivý seminář z cyklu (určeno pro posluchače PPF)

Výklad snů 15.6.2024 15. červen 2024 Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD. Volná místa: 10
Jednotlivý seminář z cyklu - náhrada Volná místa: 7

 

Seznam seminářů jarního cyklu pro školní rok 2023/24

Leták cykly seminářů - jaro 2024 k tisku najdete zde.

Pokud u semináře není napsáno, že je obsazen, jsou v něm volná místa. 

 

PÁTEK

Francouzská 56, Praha 10 (PPP)

12.00 - 13.30

KBT depresivních poruch  

 

 

13.45 - 15.15

KBT úzkostných poruch  

13.45 - 15.15

Fenomenologie

       
 
 
       
 

SOBOTA

Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK)

17.45 - 19.15

Výklad snů

   

 

Popis seminářů jarního cyklu:


PÁTEK

12.00 ‑ 13.30     Kognitivně‑behaviorální psychoterapie depresivních poruch (K. Durecová),
PPP pro Prahu 1, 2, 4, Francouzská 56, Praha 10
(Účastníci semináře se seznámí s kognitivně‑behaviorálním modelem deprese a se základními postupy, které se zaměří především na ovlivnění negativních myšlenkových vzorců depresivních lidí.)

12.00‑13.30       Rogersovská psychoterapie (S. Heidlerová)  
Pedagogicko‑psychologická poradna pro Prahu 1,2,4, Francouzská 56, Praha 10, přízemí
(K.Rogers je humanistický psychoterapeut. Proslavil se především propracováním empatie a důrazem na úctu, respekt a toleranci mezi terapeutem a klientem.)

13.45 ‑ 15.15     Kognitivně‑behaviorální psychoterapie úzkostných poruch (K. Durecová),
PPP pro Prahu 1, 2, 4, Francouzská 56, Praha 10
(Účastníci semináře se seznámí s kognitivně‑behaviorálním modelem fobických, panických a obsedantních poruch a se základními terapeutickými metodami jejich léčby, (systematická desenzitizace, expozice, apod.).)

13.45 ‑ 15.15     Fenomenologie (A. Hogenová)
Ped.‑psychologická poradna pro Prahu 1, 2, 4, Francouzská 56, Praha 10
(Seminář bude věnován tématům, která byla probírána na přednáškách.)

13.45 ‑ 15.15     Kreativní neverbální techniky (J. Procházková),
Ped.‑psychologická poradna pro Prahu 1, 2, 4, Francouzská 56, Praha 10, aula
(Psychoterapie používá nejen řeči, ale i jiných výrazů a projevů člověka, kterými lze někdy lépe komunikovat než slovy. Seminář obsahuje ukázky muzikoterapie a arteterapie.)

14.30 ‑ 16.00     Diagnostika a léčba závislostí (P. Popov)
Apolinářská 4, Praha 2
(Úvod do problematiky závislostí.)

SOBOTA

17.45 ‑ 19.15     Výklad snů (J. Růžička),
FF UK, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1
(Výklad snů je veden z pozic daseinsanalýzy. Východiskem je snová situace nezkreslená dodatečnými vstupy a tendenčními výkladovými schématy. Výklad je živý, prostý a srozumitelný. Nechceme ohromit, exaltovat, ale rozumět.)

E-shop s cykly seminářů jaro 2024 (určeno pro posluchače PPF)

Kognitivně‑behaviorální terapie depresivních poruch jaro 2024 jaro 2023-2024 Mgr. Katarína Durecová Volná místa: 0
Kognitivně behaviorální terapie úzkostných poruch jaro 2024 jaro 2023-2024 Mgr. Katarína Durecová Volná místa: 0
Fenomenologie jaro 2024 jaro 2023-2024 Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Volná místa: 0
Výklad snů jaro 2024 jaro 2023-2024 Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD. Volná místa: 0

Jednotlivý seminář z cyklu (určeno pro posluchače PPF)

Výklad snů 15.6.2024 15. červen 2024 Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD. Volná místa: 10
Jednotlivý seminář z cyklu - náhrada Volná místa: 7