josef_mana_foto.jpg

Mgr. Josef Mana

vědeckovýzkumný pracovník

ORCID 0000-0002-7817-3978

Kontakt:

e-mail: josef.mana@mail.muni.cz

 

Stručné CV

Josef Mana vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během pregraduálního studia dlouhodobě stážoval ve Středoevropském technologickém institutu (CEITEC MU), kde působil na projektu zabývajícím se výzkumem vědomí (sense of agency) a emocí. Nyní je interním doktorandem na 1.LF UK v oboru Neurovědy. Základním tématem jeho výzkumu je studium kognitivních funkcí u Parkinsonovy nemoci z pohledu neuropsychologie, zobrazovacích neurověd a komputačního modelování.