Knihovna

Adresa: Hekrova 805, 149 00 Praha 4;

Otevírací doba:
po, út 10:00 - 16:00;
st  zavřeno
čt 10:00 - 14:00;
pá 9:00 - 13:00;

v době letních prázdnin je knihovna uzavřena

Knihovní a výpůjční řád knihovny PVŠPS naleznete zde

Součástí systému „Knihovna“ je Databáze bakalářských a diplomových závěrečných prací, které byly obhájeny na PVŠPS od roku 2008. Závěrečné práce je možné vyhledávat zadáním názvu, autora nebo klíčového slova, databáze umožňuje vyhledávat a prohlížet jak údaje o pracích, tak zobrazovat plné texty prací, jejich příloh a texty posudků k pracím. Závěrečné práce, které nebyly obhájeny a práce, jichž se týká odklad zveřejnění obsahují pouze bibliografické údaje.

Vysvětlivky:

  • Dostupné v knihovně PVŠPS
  • Dostupné v knihovně PVŠPS - plný text
  • Vypůjčené

Signatura Název Autor Nakladatelství Typ Předmět Počet stran
ŠKPbak 630 Zkušenosti neslyšících či nedoslýchavých cizinců se sociálními službami v České republice Hudson Linda bez nakladatelských údajů Bakalářská práce sociální práce, neslyšící 67
ŠKPbak 631 Zkušenosti psychoterapeutů s vlastními profesními začátky Hurychová, Kristýna, Bc. bez nakladatelských údajů Bakalářská práce psychoterapie, profese 142
ŠKPmgr1158+CD Zkušenosti školních psychologů z prvního roku praxe v prostředí ZŠ nebo SŠ. Diplomová práce. Geisslerová, Jana bez naklad.údajů Diplomová práce škola, psychologie 81
POP 197 Zlatý fond her I. Hry a programy PŠ Lipnice. kolektiv Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace hry 155
POP 127 Zločin jako nemoc. Primusová, Hana Grada Publ. Praha Naučná publikace duševní poruchy, násilí 98
K 70 Zlost, hněv, rozčilení aneb jak ze slepé uličky krizové komunikace s dospělými i dětmi. Pospíšil, Miroslav Plzeń, Pospíšil Naučná publikace mezilidské vztahy, komunikace 266
ŠKPbak 180+CD Změna postojů, laické veřejnosti vůči lidem z ÚSP. Bakalářská práce. Svobodová, Petra bez naklad.údajů Bakalářská práce mentální retardace, ústavní péče 62
ŠKPbak 280+CD Změna sebepojetí vlivem romantické lásky. Bakalářská práce. Matějíková, Klára bez nakladat. údajů Bakalářská práce láska, osobnost 46
ŠKPbak 580+CD Změna sexuálního chování u mladých dospělých. Bakalářská práce. Jakuševová, Nicole bez nakladat.údajů Bakalářská práce sex, sexuologie, chování 61
ŠKPbak 237+CD Změny v rodinách po přijetí dítěte do pěstounské péče. Bakalářská práce. Brujová, Veronika bez naklad. údajů Bakalářská práce pěstounská péče, rodina 58
F 372 Znak, sebevědomí a čas. Dvě studie o Derridově filosofii. Ajvaz, Michal FILOSOFIA Praha Naučná publikace fenomenologie, čas 144
F 100 Znepokojivá skutečnost cizího. Waldenfels, B. OIKOYMENH Praha Odborná publikace fenomenologie, filosofie 287
F 100 a Znepokojivá zkušenost cizího. Waldenfels, Bernhard OIKOYMENH Praha Naučná publikace fenomenologie, mezilidské vztahy 287
PT 618 Zneužití. Léčba následků sexuálního či emočního násilí. Röhr. Heinz-Peter Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace násilí, týrání 151
BEL 112 Zneuznávané dědictví Cervantesovo Kundera, Milan Atlantis Jiné esej, literatura 48
F 263 Zollikon Seminars. Protocols-Conversations-Letters. Heidegger,Martin Boss,Med.ed Northwest.Univ.Pres Naučná publikace fenomenologie, filosofie 360
F 477 Zollikoner Seminare Band 89. Gesamtausgabe. IV. Abteilung: Hinweise und Aufzeichnungen. Heidegger, Martin Vittorio Klostermann Frankfurt am Main Naučná publikace fenomenologie, filosofie 880
ŠKPbak 601+cd Žonglování (nejen) jako práce s emocemi. Bakalářská práce. Šulcová, Kateřina bez nakladat.údajů Bakalářská práce emoce, zážitky 58
ŠKPmgr. 1241 Zooterapie při práci se seniory Bubníková, Lucie, Ing. bez nakl. údajů Diplomová práce senioři, zooterapie 119
PT 700 Zooterapie v kostce. Minimum pro terapeurické a edukativní aktivity za pomocí zvířete. Bicková, Jaroslava ed. Portál Praha Naučná publikace terapie, zooterapie 270
«» ... | | | 326 | |