Knihovna

Adresa: Hekrova 805, 149 00 Praha 4;

Otevírací doba:
po, út 10:00 - 16:00;
st  zavřeno
čt 10:00 - 14:00;
pá 9:00 - 13:00;

v době letních prázdnin je knihovna uzavřena

Knihovní a výpůjční řád knihovny PVŠPS naleznete zde

Součástí systému „Knihovna“ je Databáze bakalářských a diplomových závěrečných prací, které byly obhájeny na PVŠPS od roku 2008. Závěrečné práce je možné vyhledávat zadáním názvu, autora nebo klíčového slova, databáze umožňuje vyhledávat a prohlížet jak údaje o pracích, tak zobrazovat plné texty prací, jejich příloh a texty posudků k pracím. Závěrečné práce, které nebyly obhájeny a práce, jichž se týká odklad zveřejnění obsahují pouze bibliografické údaje.

Vysvětlivky:

  • Dostupné v knihovně PVŠPS
  • Dostupné v knihovně PVŠPS - plný text
  • Vypůjčené

Signatura Název Autor Nakladatelství Typ Předmět Počet stran
PŘÍ 1 Adresář poradců, lektorů a školicích organizací... Zemánková, Irena Nad,rozv.obč.spol. Pha Naučná publikace poradenství 114
SP 114 Adresář poskytovatelů sociálních služeb. Praha 04   Měst.centr.soc.služeb Jiné sociální pomoc, organizace zdravotnictví 149
SP 40 Adresář sociálních služeb. Praha a středočeský reg   HESTIA Praha Jiné sociální práce 96
SP 40 a Adresář sociálních služeb. Praha a středočeský reg   HESTIA Praha Jiné sociální práce 199
SP 39 Adresář sociálních služeb. Severočeský region.   HESTIA Praha Jiné sociální práce 134
SP 38 Adresář sociálních služeb. Východočeský region.   PRO-TEEN Hr.Král. Jiné sociální práce 143
SP 68 Adresář zdravotních, školských a sociálních služeb   Pedag.centr. ČeskéBud Naučná publikace sociální pomoc 28
M 14 Adresář zdravotnických zařízení v ČR - 1.část   ÚZIS Praha Odborná publikace organizace zdravotnictví, medicína 100
P 273 Affective Computing. Picard, Rosalind W. The MIT Press Camb. Odborná publikace   292
ŠKPmgr1166 Ageismus. Stereotypy ve vnímání starých lidí Filipová, Irena, Bc. bez nakladatelských údajů   senioři, stereotypy 87
PS 131 Agnes´s Jacket. A Psychologist´s Search for the Meanings Hornstein, Gail A. Rodale, NY Odborná publikace psychiatrie, duševní poruchy 310
POP 93 Agorafobie. Svépomocná příručka. Praško, Ján a další Psychiatr.centrum Pha Naučná publikace úzkost, poradenství 112
M 38 Agrese jako šance. Psychická podstata zdrav. prob Dahlke, Ruediger Euromedia Group Pha Naučná publikace psychosomatika, nemoc 445
P 73 Agrese tolerance a intolerance. Janata, Jaromír Grada Publ. Praha Odborná publikace   220
SP 74 Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem. Čadilová,Věra Jůn,H. Thorová,K. Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace mentální retardace, autismus 243
P 236 Agrese, identita, osobnost. Čermák,Ivo Hřebíčková,M. Macek,P. Psych.ústav AV Brno Odborná publikace násilí, identita 315
P 347 Agrese, násilí a psychologie moci. Poněšický, Jan TRITON Praha Odborná publikace násilí, psychologie 226
PED 171 Agresivita a kriminalita školní mládeže. Martínek, Zdeněk Grada Publ. Praha Naučná publikace násilí, šikana 150
PED 171 a Agresivita a kriminalita školní mládeže. Martínek, Zdeněk Grada Publ. Praha Naučná publikace násilí, šikana 150
P 305 Agresivita dětí. Antier, Edwig Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace   101
«» | | | 4 | | | ...