Knihovna

Adresa: Hekrova 805, 149 00 Praha 4;

Otevírací doba:
po, út 10:00 - 16:00;
st  zavřeno
čt 10:00 - 14:00;
pá 9:00 - 13:00;

v době letních prázdnin je knihovna uzavřena

Knihovní a výpůjční řád knihovny PVŠPS naleznete zde

Součástí systému „Knihovna“ je Databáze bakalářských a diplomových závěrečných prací, které byly obhájeny na PVŠPS od roku 2008. Závěrečné práce je možné vyhledávat zadáním názvu, autora nebo klíčového slova, databáze umožňuje vyhledávat a prohlížet jak údaje o pracích, tak zobrazovat plné texty prací, jejich příloh a texty posudků k pracím. Závěrečné práce, které nebyly obhájeny a práce, jichž se týká odklad zveřejnění obsahují pouze bibliografické údaje.

Vysvětlivky:

  • Dostupné v knihovně PVŠPS
  • Dostupné v knihovně PVŠPS - plný text
  • Vypůjčené

Signatura Název Autor Nakladatelství Typ Předmět Počet stran
ŠKPmgr1094+cd Záměrné vystavení se strachu v procesu únikových her. Diplomová práce. Fejferová, Lucie bez nakladat.údajů Diplomová práce hry, motivace 87
SP 72 Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Hrdá, Jana a kol. JÚŠ Praha Naučná publikace zdravotní postižení, práce 75
POP 246 Zamilovanost. Müller, Wunibald Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace láska, mezilidské vztahy 156
POL 21 Západ a islamismus. Střet civilizací, nebo dialog. Barša, Pavel CDK Brno Odborná publikace islamismus, politologie 184
Zápisy z Apolináře 1951 - 1990. CD - Část 1,2,3,4. Jen pro studijní účely. Skála, Jaroslav Ma´tová, Arnoštka Klinika u Apolináře, Praha   alkohol, závislost  
ŠKPmgr 820+CD Zapojení lidí s duševním onemocněním do výuky na vysokých školách. Diplomová práce. Wohlinová, Kristýna bez nakladatel. údajů Diplomová práce duševní poruchy, studenti 70
K 32 Zapomenuté umění naslouchat. Proč naslouchání... Nichols, Michael P. Návrat domů Praha Naučná publikace mezilidské vztahy, komunikace 300
POP 253 Žárlivost - jak ji zvládat. Novák, Tomáš GRADA Publ. Praha Naučná publikace partnerství, poradenství 144
POP 110 Žárlivost a rivalita. Průvodce výchovou v rodině. Dalloz, Danielle Portál,s.r.o. Praha Naučná publikace rodinná výchova, děti 111
ŠKPbak 504+CD Žárlivost v partnerských vztazích. Bakalářská práce. Adamovičová, Michaela bez nakladat.údajů Bakalářská práce partnerství, žárlivost 53
P 316 Žárlivost. Teorie, výzkum a klinická strategie. White, Gregory L. Mullen, Paul E. TRITON Praha Odborná publikace osobnost, mezilidské vztahy 418
ŠKPmgr 970+CD Záškoláctví v souvislosti se závislostí na sociálních sítích. Diplomová práce. Kernerová, Lenka bez nakladat.údajů Diplomová práce závislost, škola 92
SP 44 Zavádění standardů kvality sociálních služeb.. Čermáková,Krist. Johnová,M. sest. MPSV Praha Naučná publikace sociální práce, sociální politika 111
SP 44 a Zavádění standardů kvality sociálních služeb.. Čermáková,Krist. Johnová,M. sest. MPSV Praha Naučná publikace sociální práce, sociální politika 111
ŠKPbak 65+CD Zavedení následné komunit.skupin.péče u poruch Klecanda, Antonín bez nakl.údajů Bakalářská práce poruchy příjmu potravy, komunita 134
ŠKPbak 114+CD Závislost na alkoholu a tabákových výrobcích... Hogenová, Eva bez nakl.údajů Bakalářská práce závislost 56
ŠKPbak 338+CD Závislost na cigaretách u zdravotnického personálu a sociálních pracovníků. Bakalářská práce. Vojkůvková, Klára bez nakladat. údajů Bakalářská práce zdravotnictví, závislost 50
ŠKPbak 383+CD Závislost na internetu a osobnostní dimenze u adolescentů. Bakalářská práce. Šupík, Josef bez nakladatel.údajů Bakalářská práce závislost, mládež 53
ŠKPbak 628 Závislost na jídle Hamplová, Aneta bez nakladatelských údajů Bakalářská práce závislost, výživa 69
ŠKPmgr 895+CD Závislost na počítačových hrách a její vliv na život hráčů. Doplomová práce. Kovář, Petr bez nakladat.údajů Diplomová práce závislost, rodinná výchova 77
«» ... | | | 322 | | | ...