MgA. Miroslava Vydrová

Vzdělání, výcvik:

Výuční list v oboru servírka
LŠU-SUS-PP  - Lidová škola umění - specializované účelové studium pro pracující
                             improvizace, herectví a skladba pořadu
DAMU –  loutkové a rozhlasové herectví, výchovná dramatika
Psychoterapeutické výcviky – Gestalt terapie a PCA.
Další semináře  -  klaunské divadlo, pantomima. Imaginace, neverbální techniky, autogenní trénink

Působiště:

Divadelní projekty:
Divadlo dětí Alfa Plzeň,  Pražské divadlo Minor,  Alfred a spol, Divadelní poutě, 19let Zdravotní klaun. V současnosti „Loutky v nemocnici“ a nezávislá skupina „Divadlo Bořivoj“.
Lektorka: 
Dílny v oblasti divadla – loutky, klaun, herectví  Dlouhodobé vedení skupin dramatiky.  Seminář technika řeč  + výraz pro různé skupiny. (Individuální výuka – časově i kapacitně omezena)
Terapie:
Individuální klienti (kapacitně omezena) 

Odborné zaměření, zájmy:

Kromě vlastní divadelní tvorby a divadelních dílen, rozvíjím seminář „Technika řeči a výrazová hlediska mluveného projevu“. Považuji to za užitečné pro všechny, kteří se potřebují naučit ovládat svůj hlas, mluvní projev a techniku řeči.

Co byste doporučili ke čtení:

Básně J. Skácela – zejména jeho čtyřverší – krátké metafory mohou říct mnohé o citu člověka, jeho prožívané skutečnosti. A učí nás vnímat slova a jejich významy.

Motto, myšlenka, citát:

Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod. (Fr. Vláčil)