PhDr. David Krch

Vzdělání, výcvik:

Vystudoval jednooborovou psychologii FF UK

Působiště:

Od roku 1977 pracuje na PK VFN a 1. LF UK, od roku 1983 na Jednotce specializované péče pro PPP. V současné době pracuje jako klinický psycholog a psychoterapeut na PP VFN, přednáší na 1. LF UK a v postgraduálním výcviku.

Odborné zaměření, zájmy:

Podílí se na pedagogické, výzkumné a osvětové činnosti Jednotky specializované péče pro PPPa 1. LF UK. Spolupracoval v řadě mezinárodních studií, byl řešitelem několika výzkumných grantů. Počátkem devadesátých let spolupracoval na výzkumu INSERM v Paříži, kde absolvoval desetiměsíční studijní pobyt.

Publikační a tvůrčí činnost:

Publikuje v českém i zahraničním odborném tisku, je autorem pěti monografií týkajících se problematiky poruch příjmu potravy.

Rozhovor: