Mgr. et MgA. Lucie Essenza

Vzdělání, výcvik:

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a autorské divadlo zaměřené na studium psychosomatických disciplín na pražské DAMU.
Dokončuji supervizní část psychoterapeutického výcviku v komunitní daseinsanalýze na pražské PVŠPS.
Mám za sebou kurzy dramaterapie a dalších expresivních terapeutických metod.

Působiště:

V minulosti jsem působila v Pedagogicko-psychologické poradně, ve vysokoškolské poradně a jako asistentka na katedře Psychologie a pedagogiky JČU v Českých Budějovicích, pracovala jsem též s drogově závislými v Terapeutické komunitě Němčice-Heřmaň SANANIM.
V současnosti působím jako psycholog ve zdravotnickém zařízení Modrý dům.

Odborné zaměření, zájmy:

Jako zakladatelka psychologického institutu Re:Life se zabývám zdravým užíváním technologií a vedu divadelní seberozvojové semináře.
Zajímá mě léčivá síla umění, zejména divadla. Přitahuje mě hlubší pohled na věci a za věci a bourání vžitých představ a zatuhlých schémat.
Ráda tančím, zpívám a pobývám s kamarády; tančím též denně kolem svých dvou dcer.

Publikační a tvůrčí činnost:

Vaverová, L. (2008). Analýza divadelního představení mentálně postižených. Praha: Akademie múzických umění.
Vaverová, L. (2011). Sebepoznání a proč se jím zabývat. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Vaverová, L. (2012). Být a být si toho vědom aneb Od sebepoznání k psychoterapii. Praha: Akademie múzických umění.
Vaverová, L. (2013). Dramaterapie z pohledu účastníků a terapeutů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Motto, myšlenka, citát:

„Kdo spěchá, pije čaj vidličkou.“

Web:

www.re-life.cz

Kontakt:

essenzalucie@gmail.com