Den otevřených dveří

Den otevřených dveří 8. 2. 2022 se bude konat pro zájemce o studium v našich bakalářských a navazujících magisterských studijních programech v akademickém roce 2022/2023.

Proběhne v budově školy, Hekrova 805, Praha 4, můžete přicházet průběžně mezi 14:00 a 17:00 hodinou.

Budete moci promluvit s našimi studenty i učiteli, dozvíte se vše o průběhu přijímacího řízení, o formách studia, o organizaci akademického roku či možnostech uplatnění našich absolventů.  

Pevně věříme, že se budeme moci setkat osobně za dodržení všech aktuálních hygienických opatření.
V případě zhoršené epidemiologické situace se však setkání uskuteční online, informace a případný odkaz se objeví na našich webových stránkách nejpozději 7. února.

Těšíme se na Vás!!